×

Black Sea Symposium

Black Sea Symposium for Young Scientist in Biomedicine 2024

2024-11-21 → 2024-11-24

2024-06-302024-10-15

×
Black Sea Symposium for Young Scientist in Biomedicine 2024×
Black Sea Symposium for Young Scientist in Biomedicine 2024

ЕДИНАДЕСЕТА НАУЧНА СЕСИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ВАРНА

Единадесета научна сесия с международно участие на Медицински колеж - Варна

2024-11-22

2024-05-272024-07-30

×
Единадесета научна сесия с международно участие на Медицински колеж - Варна

Уважаеми колеги,

За единадесети  път имам удоволствието да Ви поканя да участвате в Научната сесия за преподаватели, докторанти и студенти на Медицински колеж – Варна с международно участие, която ще се проведе на 22 ноември 2024 година.

Събитието е посветено на международното сътрудничество в областта на здравеопазването и обучението на медицински и здравни кадри, и се провежда под патронажа на проф. д-р Димитър Райков, д.м.н., Ректор на Медицински университет – Варна.

С уважение,

Проф. Антоанета Цветкова, д.и.

Директор на Медицински колеж – Варна

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Почетен председател:

Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н.,

Заместник-ректор „Научна дейност"

 

Председател:

Проф. Антоанета Цветкова, д.и.

Директор на Медицински колеж - Варна

Заместник-председател:

Доц. Емилия Георгиева, д.оз.

Зам.-директор КРКА, Медицински колеж – Варна

 

Правила за участие

Всеки автор може да се включи, като участва с до два доклада (представени чрез PowerPoint  презентация), които ще бъдат отпечатани на български език в издание на Медицински университет – Варна.

Събитието ще се проведе в смесена форма – в електронна среда и присъствено.

 

Работни езици на  Научната сесия:

Български и Английски език

 

Основни научни направления:

1. Лабораторна и образна диагностика

2. Рехабилитация / Кинезитерапия

3. Обществено здраве и здравни грижи

4. Дентално здраве

5. Фармацевтични науки, етика и деонтология.

6. Медицинска козметика и очно здраве

 

Указания за участие:

За да заявите своето участие е необходимо един от авторите на доклада да се регистрира, чрез създаване на профил на следния линк: https://press.mu-varna.bg/forums/ 

Останалите членове от авторският колектив могат да се регистрират като "Слушател'' при желание.

Регистрацията изисква попълване на данни в потребителския профил на участниците, подаване на пълнотекстов доклад (таблици, графики и снимки по изискване на издателството), презентация (до 15 слайда ppt формат) и бордеро за платена такса до 30.07.2024г.


Изисквания за подготовка на научен доклад:
http://journals.mu-varna.bg/index.php/vmf/about/submissions#authorGuidelines

Регистрационна такса:
Такса за един доклад (независимо от броя на авторите) – 60 лв., преведена по банков път.
Регистрационната такса включва право на публикуване на пълнотекстов доклад в издание на Медицински университет – Варна и сертификат за участие за всеки автор.

Банкова сметка на Медицински университет – Варна

Сметка в лева
Банка ДСК ЕАД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700
Основание за плащане: НС2024МК


Контакти с организатори:

Доц. Емилия Георгиева, д.оз.
emilia.georgieva@mu-varna.bg

Адреси за кореспонденция с модераторите:

1. Лабораторна и образна диагностика:

     - Ас. Елка Костова: Elka.Kostova@mu-varna.bg

     - Ас. Йорданка Михайлова, д.оз.: jordanka.mihaylova@mu-varna.bg

2. Рехабилитация / Кинезитерапия:

     - Ас. Йордан Георгиев: yordan.georgiev@mu-varna.bg

     - Ас. Моника Попова: monika.popova@mu-varna.bg

3. Обществено здраве и здравни грижи:

     - Ас. Глория Димитрова: gloriya.dimitrova@mu-varna.bg

     - Ас. Деяна Илиева: deyana.ilieva@mu-varna.bg

4. Дентално здраве:

     - Гл. ас. Ани Атанасова, д.оз.: ani.atanasova@mu-varna.bg  

     - Преп. Нела Калпакчиева: Nela.Kalpakchieva@mu-varna.bg

5. Фармацевтични науки, етика и деонтология:

     - Гл. ас. Димана Димитрова, д.ф.: dimana.dimitrova@mu-varna.bg

     - Ас. Мария Дангова: Mariya.Dangova@mu-varna.bg  

6. Медицинска козметика и очно здраве:

     - Преп. Цветелина Михова: Tsvetelina.Mihova@mu-varna.bg

     - Преп. Ивалина Игнатова: Ivalina.Ignatova@mu-varna.bg

 ×
Единадесета научна сесия с международно участие на Медицински колеж - Варна

International Symposium On Clinical Anatomy

XII International Symposium On Clinical Anatomy

2024-10-10 → 2024-10-13

2024-05-012024-08-15

×
XII International Symposium On Clinical Anatomy

XII International Symposium On Clinical Anatomy

10-13 OCTOBER 2024

 

 

Supported by the EU NextGenerationEU,

Project №BG-RRP-2.004-0009-C02

 

 

DATES TO REMEMBER:

30 July 2024 Registration and abstract submission closes

10 September 2024 Confirmation of acceptance of abstracts

 

Organizing Committee:

Anton B. Tonchev (MU-Varna)
Stoyan Pavlov (MU-Varna)
Fabio Quondamatteo (EFEM)
Paolo Onori (EFEM)
Nikolai Lazarov (BAS)
Krikor Dikranian (WASHU, USA)
Meglena Angelova (MU-Varna)
Desislava Marinova (MU-Varna)
Peter Valchanov (MU-Varna)
Dimo Stoyanov (MU-Varna)
Marin Zhelezov (MU-Varna)

 

XII International Symposium On Clinical Anatomy×
XII International Symposium On Clinical Anatomy

International Congress of Colorectal Surgery

XVIII Международен конгрес по колоректална хирургия
2023-10-05 → 2023-10-07

×
XVIII Международен конгрес по колоректална хирургия

Място на провеждане:

К.к. „Златни пясъци“

Хотел „Адмирал“

Варна, България

Дати на провеждане:

5-7 октомври 2023

 

FULL Information: Committee, Instructions, Fees, Bank Transfer, Accomodation, Included, Contact

ПЪЛНА информация: организационен комитет, инструкции за автори, цени, банков превод, настаняване, контакти

 

Topics

 • Robot-assisted minimally invasive surgery of the digestive tract
 • Surgery for liver metastases from colorectal carcinoma
 • Genetic examination of oncological colorectal diseases
 • Inflammatory diseases of the digestive tract
 • Personalized medicine

Тематични направления:

 • Робот-асистирана минимално инвазивна хирургия на храносмилателния тракт
 • Хирургия при чернодробни метастази от колоректален карцином
 • Генетични изследвания на онкологични колоректални заболявания
 • Възпалителни заболявания на храносмилателния тракт
 • Персонализирана медицина

 

The abstracts and proceedings will be published in English in a Scripta Scientifica Medica journal supplement for 2023. All manuscripts are submitted in English.

Application form registration:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=en

If you already have an account - sign in:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userlogin/?lang=en

Using the Application Form menu, fill out and upload: title of the manuscript, names and affiliations of the authors, e-mail, a separate file with the abstract (uploaded by 30.06.2023), a file with the body text of the manuscript (uploaded by 31.07.2023).

Резюметата и докладите ще бъдат публикувани в приложение на сп. Scripta Scientifica Medica за 2023 г. на английски език. Всички ръкописи се подават на английски език.

Регистрация за подаване на заявка:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=bg

Ако имате регистрация - вход:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userlogin/?lang=bg

През меню „Заявка за участие“ се попълват и качват: заглавие на доклада, имената на авторите и афилиации, имейл, файл с резюме (качване до 30.06.2023), файл с пълен текст на доклада (качване до 31.07.2023).

Указания за автори:
https://conferences.mu-varna.bg/a/modules/conference/files/20230322141924_ForApplicants_BG.pdf

Authors Guidelines:
https://conferences.mu-varna.bg/a/modules/conference/files/20230322141924_ForApplicants_EN.pdf

 

Брошурата с първоначалното съобщение можете да изтеглите тук.

 

Фармацевтичен бизнес форум

Осми Фармацевтичен бизнес форум „Фармацевти и лекари - обединени в подкрепа на пациента“
2022-10-28 → 2022-10-29

×
Осми Фармацевтичен бизнес форум „Фармацевти и лекари - обединени в подкрепа на пациента“

 

ОСМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

„Фармацевти и лекари – обединени в подкрепа на пациента“


28-29 ОКТОМВРИ 2022


Официален сайт на събитието: Pharmforumvarna.bgМедицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ − Варна и Български фармацевтичен съюз (БФС) имат удоволствието да поканят представители на фармацевтичното и медицинското съсловия, фармацевтичните и козметични компании, фирмите за медицински изделия, дентално здраве, водещите експерти във фармацевтичната практика, както и преподаватели, специализанти, докторанти и студенти да участват в Осми Фармацевтичен Бизнес Форум и научно-практическа конференция, който ще се проведе в периода 28-29 октомври 2022 г.

 

По време на събитието ще бъдат представени:

• Съвременни научно-практически разработки в областите:

- Фармация;

- Медицина;

- Дентална медицина;

- Обществено здравеопазване;

•  Фирмени презентации на иновативни продукти и услуги;

• Модул от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти за 2022 г., акредитиран от БФС;

• Дискусия – кръгла маса на тема „Фармацевти и лекари – обединени в подкрепа на пациента“.

 

Конференцията ще се проведе в хибридна форма. Участниците имат възможност да присъстват на място или дистанционно чрез онлайн платформата Cisco Webex, достъпна от предварително изпратен линк.

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

 • Заявки за участие с доклади и/или постери за научно-практическата конференция се приемат само в електронен вид най-късно до 20.09.2022 г. 
 • Заявки за участие на студенти, докторанти и преподаватели само като слушатели, както и медицински специалисти, които не са преподаватели, докторанти и студенти се приемат чрез следния on-line формуляр: https://forms.gle/8kR1Ncqu4RykPDUj8

За повече информация:

Доц. маг.-фарм. Калоян Георгиев, д.ф.н. – тел. 0898 343274; kalgeorgiev@hotmail.com

Гл. ас. маг.-фарм. Надежда Хвърчанова, д.ф. – тел. 0888 766506; nhvarchanova@gmail.com

  

Участник

Сума (с ДДС)

Студент

Без такса

Докторант

50 лв.

Преподавател

50 лв.

Слушател*

50 лв.

*Mагистър-фармацевти, пом.-фармацевти, медицински специалисти и др., които не са преподаватели, докторанти и студенти

 

 • Инструкции за оформянето на абстракта и примерен абстракт участниците могат да свалят след предварителна регистрация в сайта conferences.mu-varna.bg (приемат се абстракти само на английски език)
 • Прикаченият файл се оформя по следния модел:

METADATA

Title

Title should be concise but descriptive. The title should be written in capital letters in Bold style.

Author's names, primary affiliation

Fill in the full first and last name of the author/s and the rest of the required metadataname of Department, name of Faculty, Name of University or institution. If the authors are from different institutions, a superscript written in arabic numerals is placed after the names. The names of the authors should be written in Bold style. The required metadata should be written in Italic style on a new line.

Abstract

The abstract must be no longer, than 250 words summarizing the essential new information communicated. The text of the structured abstract should contain the following four sections: Introduction, Aim, Materials and Methods, Results and Conclusion, which should be written in Bold style.

Keywords

Please supply up to 6 keywords in English that respond the content of the paper. It is recommended to consider the subject headings of Index Medicus. The Keywords should be written in Italic style.

 

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ:

ü  Устните доклади и постерните презентации трябва да се приготвят под формата на PowerPoint презентация, като се спазят следните изисквания:

 

1. Доклади: Максималната продължителност на устното представяне е 10 минути!

  • Докладът трябва да съдържа следната информация:

o        Заглавие, автори и увод;

o        Материали и методи;

o        Резултати;

o        Изводи.

 

2. Постери: Максималната продължителност на устното представяне е 4 минути!

ü  Постерът трябва да съдържа не повече от 4 слайда, със следната информация:

o        Заглавие, автори и увод;

o        Материали и методи;

o        Резултати;

o        Изводи.

 

ü  При подаване на презентациите, в името на всеки файл трябва да присъстват двете имена на презентиращия автор. 

 

Абстрактите на участниците ще бъдат публикувани в приложение на Scripta scientifica pharmaceutica.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ – ПО БАНКОВ ПЪТ:

По сметка на “Турекспо-Варна” АД, ГР. ВАРНА

 

БАНКА – ОББ (КЛОН Колони)
BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 42 UBBS 70701010027309
Лице за контакт: Веска Илиева, e-mail: office@tourexpo.bg, Моб. тел: 0888 449 809

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: ИМЕНА НА УЧАСТНИКА

* Физическото присъствие на всички участници ще бъде съобразено с епидемичната обстановка и актуалните медицински разпоредби към момента на събитието.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

 

28.10.2022 г. (петък)

/Във Факултет „Фармация“ към Медицински университет - Варна и онлайн в платформата Cisco Webex/

 

Научно-практическа конференция

Продължаващо обучение

09:00-17:30

Първи ден

12:30-19:00

Първи ден

09:00-09:30

Официално откриване: Проф. д-р Петко Маринов – Декан на Факултета по фармация, Медицински университет - Варна

Поздравителни адреси

 

09:30-10:15

Пленарна лекция

10:15-10:30

Почивка

10:30-12:00

Научно-практическа сесия – доклади на студенти и докторанти (част I)

12:00-13:00

Почивка

13:00-13:45

Пленарна лекция

12:30-12:45

Откриване

14:00-15:15

Научно-практическа сесия – доклади на студенти и докторанти (част II)

12:45-15:45

Лекции (3 бр.)

15:15-16:30

Пленарна лекция

15:45-16:00

Продуктова презентация

16:30-17:30

Постерна сесия (част I)

16:00-19:00

Лекции (3 бр.)

 

29.10.2022 г. (събота)

/Във Факултет „Фармация“ към Медицински университет - Варна и онлайн в платформата Cisco Webex/

 

Научно-практическа конференция

Продължаващо обучение

09:30-16:00

Втори ден

09:15-16:00

Втори ден

09:30-10:30

Научно-практическа сесия – доклади на студенти и докторанти (част III)

09:15-11:15

Лекции (2 бр.)

10:45-12:30

Постерна сесия (част II)

11:15-11:30

Продуктова презентация

12:30-13:00

Награждаване на отличили се студенти и докторанти

11:30-13:30

Лекции (2 бр.)

13:00-14:00

Почивка

13:30-14:00

Почивка

14:00-15:00

Workshop

15:00-16:00

Кръгла маса „Фармацевти и лекари – обединени в подкрепа на пациента“

16:00

Закриване

 

* Организаторите запазват правото си да променят предварителната програма

 


<< < 3 4 5 > >>

XII International Symposium On Clinical Anatomy

2024-06-18 14:04:34

Срокът за подаване на абстракти се удължава до 15.08.2024.

· · ·

Тема Форум 1.46 | ACS Marsi Edition 18.2.77