Congresses, Symposiums, Conferences, The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life

Font Size: 
Nestle nan opti pro – изграждаме здрави основи на живота, детско хранене
Nestle Bulgaria

Last modified: 2016-11-10

Abstract


В основата на нашата дейност е заложено задоволяване на основните нужди на населението, като му предоставяме храни и напитки с безопасен произход и изключителни хранителни стойности. Протеините са основните градивни елементи на живота. Оптималният растеж, развитие и функционалното съзряване на бебето и детето зависят от осигуряването на подходящата доза протеин (т.е. не е твърде много, но и не твърде малко), както и от баланса на повече от 50 основни макро- и микроелементи. От всички тях протеинът е най-важният определящ фактор.