Browse Title Index


 
Scheduled Conference Title
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life SAFETY OF THE STUDENTS -SPECIALITY "NURSE", during the clinical practice and the internship before graduating Abstract
Daniel Marchev Monov, Genoveva Ragyovska-Monova, Diana Grozdeva
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Self-assessment of communicative competence of nursing student in Public Health Faculty, MU - Sofia Abstract
Иванка Стамболова, Мария Спасова, Ванеса Петкова
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Special nursing care of patients with orthotopic bladder in the postoperative period Abstract
Милена Панчева Нанкова, Katja Eguruze, Diana Grozdeva, Valery Dulgerov
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Students opinion of "Midwife" III course of MU Varna for selecting the mode of delivery of pregnant Abstract
Rumyana Laleva, Todorka Boeva, Valya Dimitrova
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life The effect of X-ray radiation on the human body – pros and cons. Radiation protection in medical imaging and radiotherapy Abstract
Zhenya Nikolaeva Zhekova-Maradzhieva, Bistra Ivanova Velchovska, Atanas Nikolaev Uzunov, Evgeniya Leninova Ivanova, Desislava Metodieva Petrova, Mariana Zhivkova Yordanova, Georgi Nikolaev Valchev
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life The legislation of competences and opportunities for specialization of feldschers and physician assistants in PHP (Primary Health Care) Abstract
Penka Petkova Vracheva
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life The need to obtain written informed consent for invasive nursing procedures with a view of Bulgarian legislation Abstract
Anna Georgieva, Maria Valkanova
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life The presentations in the practice of health care managers Abstract
Makreta Todorova Draganova
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life The role of health care in social services for people with disabilities Abstract
Daniela Konstantinova
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Акушерски център за семейно консултиране –иновативен модел за семейно-консултативна дейност сред маргинални групи Abstract
Sonya Toncheva, Teodora Evtimova
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Аспекти в борбата с вътреболничните инфекции в Отделението по анестезиология и интензивна медицина на ВМА-МБАЛ гр Варна.Роля на медицинската сестра. Abstract
Gergana Stoicheva, Neli Petrova, Tanya Ilieva
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Безопасност на пациента – същност и характеристика на безопасността Abstract
Anna Kircheva, R. Konstantinov
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Влияние на упражнения със спортен хамак върху функционалната издръжливост на мускулите, поддържащи позата Abstract
Silviya Filkova, Nataliya Usheva
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Времето за общуване с пациента и неговите близки в периода на хоспитализацията – предпоставка за качествени здравни грижи Abstract
Zh. Margosyan, M. Zhelyazkova, I. Dimitrov
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Добрите практики за съдов достъп Abstract
V. Radeva, D. Vassileva
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Законодателството за компетенциите и възможностите за специализация на фелдшери и лекарски асистенти в ПЗП Abstract
Penka Petkova Vracheva
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Здравни грижи за повишаване на качеството на живот на деца със синдрома на Даун Abstract
Zh. Margosyan, I. Dimitrov, M. Nikolova
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Здравните грижи - принос в лечението на остро бъбречно увреждане в детска възраст Abstract
D. Vasileva, M. Bliznakova
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Значението на инвазивната коронарография за бъдещото предотвратяване на случаите на миокарден инфаркт Abstract
Tezgyul Tahirova
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Иновативни практики на работещите хора в предпенсионна и пенсионна възраст Abstract
Silvia Borisova, Milena Nankova, Elena Nikolova
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Как дипломантите - рентгенови лаборанти оценяват качеството на обучение в МК „Й. Филаретова”, София? Abstract
Nevenka Boninska
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Магнитнорезонансно образно изследване с 3ТESLA апаратура. Съвременни технологии от последно поколение Abstract
Vera Ivanova, Daniela Nenova
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Медицинският туризъм през погледа на студентите Abstract
M. Albert, B. Asanova
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Множествена склероза – съвременно лечение Abstract
Ara Kaprelyan
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Морска епидемиология и безопасност на пътуващите Abstract
R. Konstantinova, A. Kircheva
 
26 - 50 of 87 Items << < 1 2 3 4 > >> 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.