Browse Title Index


 
Scheduled Conference Title
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Мястото на медицинската сестра при разработване на програма за управление и профилактика на захарния диабет в училищна възраст Abstract
M. Zhelyazkova, S. Borisova, I. Dimitrov
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Намерения за професионална реализация на стажант-акушерки на МУ-Варна Abstract
Valya Dimitrova
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Национално проучване на знанията, нагласите и практиката на медицинските специалисти, работещи пряко с бебета и малки деца с увреждания Abstract
V. Vassileva, S. Eyubova
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Някои аспекти от консервативното лечение и профилактиката на поясната дискова болест Abstract
Mariyana Mihaylova, Silviya Filkova, Veselina Mihaleva
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Община Шабла – оазис на здравето със съвкупен потенциал за лечение, профилактика и рекреация Abstract
Teodora Dimitrova
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Оценката – отражение на знанията или сбор от случайности Abstract
Valya Dimitrova, Slavena Ilieva
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Потребности на бременните жени от акушерски грижи Abstract
Petya Dilova, Silviya Alexandrovska-Yankulovska
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Потребности от акушерска семейно-консултативна дейност на пациентки от маргинални групи Abstract
Teodora Evtimova
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Потребности от специализирани здравни грижи при пациенти с множествена склероза Abstract
V Staneva, I. Dimitrov, A. Kaprelyan, K. Drenski, K. Metodieva
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Практически, комплексни и надеждни решения за нуждите на съвременните здравни грижи Abstract
Dragomir Ivanov
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Превенция и лечение на хипертрофични и келоидни белези Abstract
K. Dimitrova, D. Popova, Y. Yovcheva
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Предизвикателството здравни грижи за децата на бежанци и чужденци, търсещи закрила Abstract
R. Georgieva, Z. Viktorova
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Придържане към лечение с болни с множествена склероза Abstract
V. Staneva
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Проблеми на следдипломното обучение на медицинските сестри, работещи в болничната помощ Abstract
Evgeniya Dimitrova, Stela Duylgerova
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Програма за подкрепа на семейства с деца, болни от захарен диабет, в училищна среда Abstract
M. Zhelyazkova, S. Borisova, I. Dimitrov
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Програмата „Спри и се прегледай“ – опит за възстановяване на онкологичния скрининг в България Abstract
Nigyar Dzhafer
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Продължаващото професионално обучение на медицинските специалисти – гаранция за прилагане на качествени здравни грижи Abstract
Zh. Vassileva
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Проект ELLAN (European Later Life Active Network) – основни цели и резултати Abstract
I. Mircheva
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Проучване и анализ на знанията и уменията на професионалистите по здравни грижи относно превенция и контрол на нозокомиалните инфекции в здравните грижи Abstract
Magdalena Ninova
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Проучване мнението на медицинските сестри за изработването на учебно-нагледно табло „План на сестринските грижи в клиника по урология” Abstract
Maia Evtimova, Magdalena Ninova, Antoaneta Terzieva
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Проучване на нивото на информираност сред подрастващите за болестите, предавани по полов път, и начините за предпазване от тях Abstract
Violeta Aleksieva, Iv. Dimitrov, Iv. Aleksandrov
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Развитието на компетентност "Селф-mениджмънт" - част от съвременната концепция за здравни грижи. Селф-mениджмънт и онкологичен скрининг Abstract
Nigyar Dzhafer
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Разкриване на самостоятелна акушерска практика към лечебно заведение за извънболнична помощ Abstract
Inna Nenova
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Рационално използване на антибиотиците Abstract
M. Nancheva, M. Ninova
 
The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life Рискът от професионално изпепеляване на хемодиализните медицински сестри Abstract
Kr. Stamova, St. Staykova, D. Staykov, S. Atanasova
 
51 - 75 of 87 Items << < 1 2 3 4 > >> 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.