Юбилейна научна конференция „Съвременни тенденции в здравните грижи“

21 септември, 2018 – 22 септември, 2018
 


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


 


Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ – Варна Ви кани да участвате в


 


Юбилейна научна конференция
„Съвременни тенденции в здравните грижи“


Хотел „СПОРТ ПАЛАС“, гр. Сливен


21-22 септември 2018 г.


 


Юбилейната научна конференция „Съвременни тенденции в здравните грижи“ си поставя за цел да събере специалисти по здравни грижи от лечебните заведения и висшите учебни заведения в България, които да представят научните си разработки, да споделят собствения си опит, да създадат нови професионални контакти и условия за бъдеща колаборация.


 


Конференцията включва различни тематични секции, даващи възможност широк кръг участници да представят пленарни доклади:


  • Сестрински грижи

 • Акушерски грижи

 • Рехабилитация и неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

 • Клинични медицински науки

 • Студентска


 


Времето за всяка презентация е 10 минути.


 


Таксата за правоучастие в конференцията е:


  • участници с доклад – 50 лв.

 • участници без доклад – 40 лв.

 • студенти и докторанти – 30 лв.

 • служители и студенти от МУ – Варна са освободени от такса участие


 


Таксата включва: участие в конференцията, кафе паузи, официална вечеря, материали, публикуване на представените доклади в пълен текст в реферирано списание на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна.


 


Таксата не включва: пътни, дневни и нощувки.


Регистрационната такса се заплаща по банков път:


Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов” гр. Варна


BIC: STSABGSF


IBAN:BG24STSA93003100040700


Основание да плащане: Сливен 2018 – имена на участника


 


Моля, уведомете ни за превода и точни данни за издаване на фактура на е-mail адрес: : sliven2018@mu-varna.bg


 


Настаняване:


Може да ви съдействаме за преференциални цени при настаняване в хотел при запитване на мейла: sliven2018@mu-varna.bg


 


Важни срокове: • До 15.06.2018 г. – изпращане на заявка за участие (моля, попълнете и изпратете приложената регистрационна карта)

 • До 15.08.2018 г. – изпращане на резюме на научния доклад на български и английски език с обем до 250 думи

 • До 15.08.2018 г. – заплащане на такса участие

 • До 30.08.2018 г. ще получите на предоставения от Вас e-mail адрес потвърждение за одобрение/инструкции за редакция на подаденото резюме. Моля, ако не получите потвърждението, да се свържете с нас.

 • До 30.09.2018 г. – изпращане на пълния текст на научния доклад за публикуване на български език


 


Очакваме ви в Сливен на 21 и 22 септември 2018 г.!


 


 


 


С уважение:


Доц. д-р Иван Димитров, д.м.н.


Директор на Филиал Сливен, МУ-Варна
Информация за конференцията