Регистрация

Информация за регистриране


Моля да потвърдите Вашето участие като попълните и изпратите приложената регистрационна карта на е-mail адрес sliven2018@mu-varna.bg в срок до 15.06.2018 г.


Моля в същия срок да заплатите по банков път регистрационната такса и да ни уведомите за превода на горепосочения е-mail адрес. Ако желаете издаване на фактура, изпратете ни точни данни.Вид регистрация

 
Вид регистрация Такса
 
Участие с доклад 50,00 BGN (Регистрацията е приключена 2018-06-15)Участие без доклад 40,00 BGN (Регистрацията е приключена 2018-06-15)Студенти и докторанти 30,00 BGN (Регистрацията е приключена 2018-06-15)Служители и студенти от МУ – Варна 0,00 BGN (Регистрацията е приключена 2018-06-15)