График за дейностите по събитието

Конференция

Първи ден на конференцията септември 21, 2018
Последен ден на конференцията септември 22, 2018

Уебсайт

Уебсайтът е активен април 25, 2018
Уебсайтът отива в архив април 26, 2019

Подаване на материали

Регистрацията на автори е активна април 25, 2018
Регистрацията на автори не е активна август 15, 2018
Покана за подаване на резюмета август 15, 2018
Резюмета започват да се приемат април 25, 2018
Резюмета спират да се приемат август 15, 2018

Рецензии

Регистрацията на рецензенти е отворена април 26, 2018
Регистрацията на рецензенти е затворена април 26, 2018