Sixth Pharmaceutical Business Forum and Scientific and Practical Conference

HOTEL "CHERNO MORE" ****

October 25, 2019 – October 27, 2019
ШЕСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ


Фармацевтичното образование – знания за практиката


 


25-27 ОКТОМВРИ 2019  г.


Хотел „Черно море“ ****,  бул. "Сливница“ 33,  Варна


 


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:


Под патронажа на ректора на МУ – Варна


Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.


 


Проф. Диана Иванова, д.б.н. - Декан на Факултета по фармация при МУ-Варна


Проф. Илко Гетов, д.ф. - Председател на Български фармацевтичен съюз


Mаг.-фарм. Живка Добрева – Представител на Районна фармацевтична колегия – Варна


Доц. Милка Нашар, д.ф. Факултет по фармация при МУ-Варна


Доц. Величка Андонова, д.ф. Факултет по фармация при МУ-Варна


Доц. Светлана Георгиева, д.ф. Факултет по фармация при МУ-Варна


Доц. Галина Петрова, д.и. Факултет по фармация при МУ-Варна


Ас. Стела Драгоманова – Факултет по фармация при МУ-Варна


Гл. ас. Богдан Русев – Факултет по фармация при МУ-Варна


Ас. Стефан Стефанов - Факултет по фармация при МУ-Варна


Ас. Галина Димова – Факултет по фармация при МУ-Варна


Ас. Иво Куманов – Факултет по фармация при МУ-Варна


Миглена Колева-Стоева – Организатор административна дейност


Виктория Янкова – студент Факултет по фармация при МУ-Варна


 
Conference InformationCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.