×

Фармацевтичен бизнес форум

Осми Фармацевтичен бизнес форум „Фармацевти и лекари - обединени в подкрепа на пациента“

2022-10-28 → 2022-10-29

2022-03-252022-09-25

×
Осми Фармацевтичен бизнес форум „Фармацевти и лекари - обединени в подкрепа на пациента“

 

ОСМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

„Фармацевти и лекари – обединени в подкрепа на пациента“


28-29 ОКТОМВРИ 2022


Официален сайт на събитието: Pharmforumvarna.bgМедицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ − Варна и Български фармацевтичен съюз (БФС) имат удоволствието да поканят представители на фармацевтичното и медицинското съсловия, фармацевтичните и козметични компании, фирмите за медицински изделия, дентално здраве, водещите експерти във фармацевтичната практика, както и преподаватели, специализанти, докторанти и студенти да участват в Осми Фармацевтичен Бизнес Форум и научно-практическа конференция, който ще се проведе в периода 28-29 октомври 2022 г.

 

По време на събитието ще бъдат представени:

• Съвременни научно-практически разработки в областите:

- Фармация;

- Медицина;

- Дентална медицина;

- Обществено здравеопазване;

•  Фирмени презентации на иновативни продукти и услуги;

• Модул от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти за 2022 г., акредитиран от БФС;

• Дискусия – кръгла маса на тема „Фармацевти и лекари – обединени в подкрепа на пациента“.

 

Конференцията ще се проведе в хибридна форма. Участниците имат възможност да присъстват на място или дистанционно чрез онлайн платформата Cisco Webex, достъпна от предварително изпратен линк.

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

  • Заявки за участие с доклади и/или постери за научно-практическата конференция се приемат само в електронен вид най-късно до 20.09.2022 г. 
  • Заявки за участие на студенти, докторанти и преподаватели само като слушатели, както и медицински специалисти, които не са преподаватели, докторанти и студенти се приемат чрез следния on-line формуляр: https://forms.gle/8kR1Ncqu4RykPDUj8

За повече информация:

Доц. маг.-фарм. Калоян Георгиев, д.ф.н. – тел. 0898 343274; kalgeorgiev@hotmail.com

Гл. ас. маг.-фарм. Надежда Хвърчанова, д.ф. – тел. 0888 766506; nhvarchanova@gmail.com

  

Участник

Сума (с ДДС)

Студент

Без такса

Докторант

50 лв.

Преподавател

50 лв.

Слушател*

50 лв.

*Mагистър-фармацевти, пом.-фармацевти, медицински специалисти и др., които не са преподаватели, докторанти и студенти

 

  • Инструкции за оформянето на абстракта и примерен абстракт участниците могат да свалят след предварителна регистрация в сайта conferences.mu-varna.bg (приемат се абстракти само на английски език)
  • Прикаченият файл се оформя по следния модел:

METADATA

Title

Title should be concise but descriptive. The title should be written in capital letters in Bold style.

Author's names, primary affiliation

Fill in the full first and last name of the author/s and the rest of the required metadataname of Department, name of Faculty, Name of University or institution. If the authors are from different institutions, a superscript written in arabic numerals is placed after the names. The names of the authors should be written in Bold style. The required metadata should be written in Italic style on a new line.

Abstract

The abstract must be no longer, than 250 words summarizing the essential new information communicated. The text of the structured abstract should contain the following four sections: Introduction, Aim, Materials and Methods, Results and Conclusion, which should be written in Bold style.

Keywords

Please supply up to 6 keywords in English that respond the content of the paper. It is recommended to consider the subject headings of Index Medicus. The Keywords should be written in Italic style.

 

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ:

ü  Устните доклади и постерните презентации трябва да се приготвят под формата на PowerPoint презентация, като се спазят следните изисквания:

 

1. Доклади: Максималната продължителност на устното представяне е 10 минути!

    • Докладът трябва да съдържа следната информация:

o        Заглавие, автори и увод;

o        Материали и методи;

o        Резултати;

o        Изводи.

 

2. Постери: Максималната продължителност на устното представяне е 4 минути!

ü  Постерът трябва да съдържа не повече от 4 слайда, със следната информация:

o        Заглавие, автори и увод;

o        Материали и методи;

o        Резултати;

o        Изводи.

 

ü  При подаване на презентациите, в името на всеки файл трябва да присъстват двете имена на презентиращия автор. 

 

Абстрактите на участниците ще бъдат публикувани в приложение на Scripta scientifica pharmaceutica.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ – ПО БАНКОВ ПЪТ:

По сметка на “Турекспо-Варна” АД, ГР. ВАРНА

 

БАНКА – ОББ (КЛОН Колони)
BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 42 UBBS 70701010027309
Лице за контакт: Веска Илиева, e-mail: office@tourexpo.bg, Моб. тел: 0888 449 809

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: ИМЕНА НА УЧАСТНИКА

* Физическото присъствие на всички участници ще бъде съобразено с епидемичната обстановка и актуалните медицински разпоредби към момента на събитието.×
Осми Фармацевтичен бизнес форум „Фармацевти и лекари - обединени в подкрепа на пациента“

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

 

28.10.2022 г. (петък)

/Във Факултет „Фармация“ към Медицински университет - Варна и онлайн в платформата Cisco Webex/

 

Научно-практическа конференция

Продължаващо обучение

09:00-17:30

Първи ден

12:30-19:00

Първи ден

09:00-09:30

Официално откриване: Проф. д-р Петко Маринов – Декан на Факултета по фармация, Медицински университет - Варна

Поздравителни адреси

 

09:30-10:15

Пленарна лекция

10:15-10:30

Почивка

10:30-12:00

Научно-практическа сесия – доклади на студенти и докторанти (част I)

12:00-13:00

Почивка

13:00-13:45

Пленарна лекция

12:30-12:45

Откриване

14:00-15:15

Научно-практическа сесия – доклади на студенти и докторанти (част II)

12:45-15:45

Лекции (3 бр.)

15:15-16:30

Пленарна лекция

15:45-16:00

Продуктова презентация

16:30-17:30

Постерна сесия (част I)

16:00-19:00

Лекции (3 бр.)

 

29.10.2022 г. (събота)

/Във Факултет „Фармация“ към Медицински университет - Варна и онлайн в платформата Cisco Webex/

 

Научно-практическа конференция

Продължаващо обучение

09:30-16:00

Втори ден

09:15-16:00

Втори ден

09:30-10:30

Научно-практическа сесия – доклади на студенти и докторанти (част III)

09:15-11:15

Лекции (2 бр.)

10:45-12:30

Постерна сесия (част II)

11:15-11:30

Продуктова презентация

12:30-13:00

Награждаване на отличили се студенти и докторанти

11:30-13:30

Лекции (2 бр.)

13:00-14:00

Почивка

13:30-14:00

Почивка

14:00-15:00

Workshop

15:00-16:00

Кръгла маса „Фармацевти и лекари – обединени в подкрепа на пациента“

16:00

Закриване

 

* Организаторите запазват правото си да променят предварителната програма

 

„80 години Медицински колеж - Варна“ - Десета научна сесия с международно участие

„80 години Медицински колеж - Варна“ - Десета научна сесия с международно участие

2022-10-21

2022-03-042022-09-30

×
„80 години Медицински колеж - Варна“ - Десета научна сесия с международно участие

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“
ГР. ВАРНА

ДЕСЕТА НАУЧНА СЕСИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„80 ГОДИНИ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ-ВАРНА“

20 - 21.X.2022 г.

 

Уважаеми колеги,

За десети път имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Научната сесия за преподаватели и студенти на Медицински колеж – Варна с международно участие, която ще се проведе на 20 и 21 октомври 2022 година.
Събитието е посветено на 80 годишния юбилей на Медицински колеж – Варна, и се провежда под патронажа на проф. д-р Валентин Игнатов, д.м., Ректор на Медицински университет – Варна.

С уважение,
Проф. Антоанета Цветкова, д.и.
Директор на Медицински колеж – Варна

 
На 21.10.2022 г. ще се проведе Десетата юбилейна научна сесия с международно участие. Събитието ще се проведе в смесена форма – в електронна среда и присъствено.
Всеки автор може да се включи като участва с до два доклада (представени чрез PowerPoint  презентация), които ще бъдат отпечатани на български език в издание на Медицински университет – Варна.

Работни езици на  Научната сесия:
Български и английски език

Основни научни направления:
1. Лабораторна и образна диагностика
2. Рехабилитация и медицинска козметика
3. Обществено здраве и медико-социални грижи
4. Дентално здраве
5. Фармацевтични науки
6. Очно здраве
7. Етични и правни проблеми на медицината

Указания за участие:
За да заявите своето участие е необходимо авторът или един от авторите в доклада да се регистрира, чрез създаване на профил на следния линк: https://press.mu-varna.bg/forums/

Срокове:
Регистрацията изисква попълване на данни в потребителския профил на участниците, подаване на пълнотекстов доклад (таблици, графики и снимки по изискване на издателството), презентация (до 10 слайда ppt формат) и бордеро за платена такса до 15.06.2022 г.

Изисквания за подготовка на научен доклад:
http://journals.mu-varna.bg/index.php/vmf/about/submissions#authorGuidelines

Регистрационна такса:
Такса за един доклад (независимо от броя на авторите) – 60 лв.
Регистрационната такса включва право на публикуване на пълнотекстов доклад в издание на Медицински университет – Варна и сертификат за участие за всеки автор.
Регистрационната такса се внася по банков път.


Банкова сметка на Медицински университет – Варна

Сметка в лева
Банка ДСК ЕАД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700
Основание за плащане: НС2022МК

Контакти с организатори:
Доц. Николай Недев, д.оз.
nikolay.nedev@mu-varna.bg
Доц. Емилия Георгиева, д.оз.
emilia.georgieva@mu-varna.bg

Адреси за кореспонденция с модераторите:
Доц. д-р Цветелина Търпоманова, д.м.
tsvetelina.tarpomanova@mu-varna.bg
Доц. Веселина Славова, д.ф.
veselina.slavova@mu-varna.bg
Доц. Светлана Пенева, д.оз.
svetlana.angelova@mu-varna.bg
Доц. Силвия Филкова, д.оз.
silviya.filkova@mu-varna.bg
Доц. д-р Цветелина Костадинова, д.м.
Tsvetelina.Popova@mu-varna.bg
Гл. ас. Силвия Михайлова, д.х.
silviya.mihaylova@mu-varna.bg
Гл. ас. Димитър Групчев, д.м.
Dimitar.Grupchev@mu-varna.bg×
„80 години Медицински колеж - Варна“ - Десета научна сесия с международно участие

Лятно училище по инсулт

Второ лятно училище по инсулт
2022-05-28 → 2022-05-29

×
Второ лятно училище по инсулт

 

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.,

Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна,

и

Проф. д-р Силва Андонова, д.м.н.,

Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

 

Ви канят да участвате във

 

Второ лятно училище по инсулт
с международно участие

 

КОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28 И 29 МАЙ 2022 г.

в онлайн среда поради епидемиологичната обстановка.

В конференцията ще вземат участие родни и чуждестранни специалисти в областта на инсулта.

 

Окончателната програма към събитието можете да видите от менюто (За конференцията -> Програма).

 

Всички участници са освободени от такса регистрация!

 

 

* Всички участници с регистрация чрез сайта на конференцията ще получат на посочения от тях e-mail сертификат за участие след приключване на конференцията. Събитието е подходящо и за невролози, кардиолози и други специалисти и специализанти, както и студенти и докторанти с интерес в областта на мозъчно-съдовите заболявания.

ден 1
 
ден 2

Второ Лятно Училище по ИНСУЛТ

ПРОГРАМА
28-29.05.2022

08:30 – 08:45

Регистрация

 

08:45 – 09:00

Откриване

Проф. С. Андонова

I. Организация при лечението на остри мозъчни инсулти

09:00 – 09:30

Организация при лечението на остри мозъчни инсулти – от дома на болния до центъра за лечение на остри инсулти (Stroke Center)

Проф. С. Андонова

09:30 – 10:00

Регистър за инсулт – Варна – първоначални данни

Доц. К. Докова

10:00 – 10:30

Разпознаване на остър мозъчен инсулт   - анамнеза, симптоми и синдроми, оценъчни скали

Д-р М. Цалта

10:30 – 10:40

Дискусия

 

II. Невроизобразяващи диагностични методи

11:00 – 11:30

Компютърна томография (КТ) – ранни белези за исхемия, ASPECTS, дифузия/перфузия при инсулт след събуждане

Проф. Б. Балев

11:30 – 12:00

Магнитно-резонансна томография (МРТ) диагностика и  терапевтичен подход при остър исхемичен инсулт

д-р Емил Калчев

12:00 – 12:30

Дуплекс скениране на каротидни съдове и КТ – каротидография

Доц. Ч. Бъчваров

12:30 – 12:40

Дискусия

 

III. Лечение на остър исхемичен мозъчен инсулт

14:00 – 14:30

Интравенозна тромболиза (IVT) -организационни мероприятия, практически насоки- собствен клиничен опит.

Prof. Thorsten Doeppner

14:30 – 15:00

Социална изолация и инсулт

Dr Janine Gronewold

15:00 – 15:10

Дискусия

 

IV. Етиопатогенетични аспекти при мозъчен инсулт

09:00 – 09:30

Интегрирана грижа за лечение на сърдечно-съдовите заболявания при пациентите с инсулт

Доц. Кишева

09:30 – 10:00

Наследствена тромбофилия и риск от ИМИ

Проф. Ангелова/

д-р Мари Хачмерян-Андреевав

10:00 – 10:30

Неврология в ревматологията

Доц. Шивачева

10:30 – 10:40

Дискусия

 

V. COVID-19 в неврологията

11:00 – 11:30

COVID-19 и неврологични усложнения

Доц. Георгиева

11:30 – 12:00

COVID-19  и хеморагичен мозъчен инсулт

Д-р Дренски

12:00 – 12:30

Оперативно лечение при ХМИ/САХ

Проф. Я. Енчев   

12:30 – 12:40

Дискусия

 

 

13:45 – 14:00

Остри инсулти при онкологични пациенти

Д-р Кр. Георгиев

14:00 – 14:15

Прогностични маркери за възстановяване на афазията след остър исхемичен инсулт

Д-р Р. Фучиджиева

 

VI. Случаи от клиничната практика – представяне и дискусия

 

14:15 – 14:30

Клиничен случай 1- ИМИ при млада жена с паранеопластична етиопатогенеза

Д-р Д. Росенова

14:30 – 14:45

Клиничен случай 2 - Болен с тромбоза на синус кавернозус при наличието на гноен сфеноидален синуит

Д-р А. Янкова

14:45 – 15:00

Клиничен случай 3 - Исхемичен мозъчен инсулт при пациент с менингоенцефалит при пансинуит

Д-р М. Мутаф

15.00-15.15

Клиничен случай 4 - Клиничен случай на пациентка с хематомиелия

Д-р П. Николай

15:15 – 15:30

Неврорехабилитация – двигателна рехабилитация

М. Милева

15:30 – 15:35

Дискусия

 

15:35 – 15:40

Закриване

Проф. С. Андонова

ден 1
 
ден 2

Юбилейна научна конференция „60 години патофизиология - Медицински университет- Варна“

Юбилейна научна конференция „60 години патофизиология - Медицински университет- Варна“
2021-09-24 → 2021-09-25

×
Юбилейна научна конференция „60 години патофизиология - Медицински университет- Варна“

Уважаеми колеги,

Всеки, който би желал да слуша и наблюдава конференцията, а не е регистриран, може да го направи, като посети III АУ на Ректората на 24.09. (петък) след 10:00 ч. в рамките на програмата. Ще има инсталирана връзка с конференцията, където ще текат всички доклади.

За останалите, които сте се регистрирали (като участници и/или слушатели), навреме от IT отдела ще получаите линк за връзка с програмата Cisco Webex Meeting, чрез която ще се провежда самата конференция. Това, което трябва да направите, е да следвате линка и да инсталирате програмата на компютрите си.

 

image

ПРОГРАМА

НА ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ- "60 ГОДИНИ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ - МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА"

24 – 25 септември 2021 г. (он-лайн)

 

 

Откриване - ПЕТЪК, 24 септември,

 

09:30 - 09:50 (Присъединяване във виртуална среда, WEB-пространство / виртуални стаи, вкл. III АУ, сграда Ректорат)

 

10:00 - Откриване на конференцията, доц. д-р Камелия Братоева,д.м.

 

Приветствия:

Проф. д-р Христина Групчева Заместник-ректор „Научна дейност“, МУ-Варна

Проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н., Декан на Медицински факултет, МУ-Варна

Чл. кор. проф. д-р Стефан Костянев, д.м.н., Ректор на МУ- Пловдив

Проф. д-р Анна Толекова, д.м.н., Катедра Физиология, патофизиология и фармакология, МФ, Тракийски университет


 

Научна сесия – он-лайн:Първо заседание- клинична патофизиология, модератор доц. д-р Камелия Братоева,д.м.

10:30 – Проф. д-р Анна Толекова, Дисбаланс на Ренин-Ангитензин-Алдостероновата система и Ковид-19 инфекцията

 

11:00 – Дарко Симонов, Весела Георгиева, Анелия Димитрова Влияние на синдрома на обструктивна сънна апнея върху сърдечно-съдовия риск

 

11:15– Красимир Аврамов, Тодор Георгиев,  Лактатът – антигероят в притчата за метаболизма и алкално-киселинното равновесие

 

11:30 – Весела Георгиева, Анелия Димитрова, Апланационна артериална тонометрия за имерване на съдовата ригидност

11:45 – Дария Леонидовна, Дияна Кючукова, Ганка Бекярова, Камелия Братоева, Проучване на влиянието на екзогенен мелатонин върху индекса на телесна маса при плъхове с алиментарен модел на затлъстяване

12:00 – Емран Лютфи, Болест с телца на Леви, без разгърната клинична изява при пациент с рекурентни транзиторни исхемични атаки – клиничен случай

12:15 – 13:00 почивка

Научна сесия – он-лайн:Второ заседание- патофизиологични механими на онкогенезата, модератор:  д-р Мирослав  Маринов,д.м.

13:00 – Проф. д-р Иван Щерев, д.м., Neutrophil extracellular traps- NETs – потенциален нов предиктивен маркер при лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб

13:15- Теодорика Панайотова, Драгомир Стоянов, Ростислав Манев, Маргарита Манева, Боряна Стефанова, Елеонора Димитрова, Николай Цонев. Основни сигнални пътища на апоптоза при злокачествени заболявания 

13:30- Георги Стоянов,Емран Лютфи, Д, Дженков, Л. Петкова. Роля на Diaph3 в растежа на мултиформен глиобластом

13:45 – Доц. Мария Раданова, Циркулиращи кръгови РНК- и с диагностично и прогностично значение при пациенти с колоректален карцином

Научна сесия – он-лайн: Трето заседание- Експериментални патофизиологични модели и патофизиологични механизми при животните и човека, модератор:  доц. д-р Камелия Братоева,д.м.

14:00 - Армине Григорян, Татяна Бетова, Адриана Бочева, Анелия Димитрова, Промени в експресията на склеростин в костната тъкан при овариектомизирани плъхове Wistar

14:10 – Химчева И, Ставрева Г, Григорян А, Димитрова А, Бочева А. Участие на азотния оксид в аналгетичните ефекти на новосинтезирани ноцицептинови аналози след хроничен имобилизационен стрес

14:15- Николай Кълвачев, Нови експериментални модели в изследването на патофизиологични механизми на заболявания  на сърдечно съдовата система 

14:30- Стоянка Танчева, Радко Радев, Тромбоцитопении и тромбози

15:00 - Николай Кирилов, Жеко Димитров, Камелия Братоева, Дисбактериозата и дисрегулацията на интестинално-мозъчната ос като патофизиологични механизми за възникването на нервно-психични разстройства

15:15- Елис Рафаилова, С. Ганчева, М. Ефтимов, М. Рейзов, К. Монева, М. Тодорова, М. Желязкова-Савова, С. Вълчева-Кузманова.  Ефект на анетол върху висцералното затлъстяване и серумните нива на триглицериди и холестерол при плъхове на висококалорична диета

15: 30- Мирослав Маринов, Маргарита Великова, Двустранната олфакторна булбектомия (OBX) като модел на депресия

15:45- Борислав Игнатов, Изследване на циркулиращия некарбоксилиран матриксен гла-протеин като биомаркер за витамин к2 статус на пациенти с хронично бъбречно заболяване

16:00 - Стоянка Танчева, Максимилияна Базан, Радко Радев, МУЗИКАТА „В” ЧОВЕШКИЯ МОЗЪК

17:00 – 18:00 Почивка

 

" ВЕЧЕР НА ПАТОФИЗИОЛОГИЯТА" - 18:00 ЧАСА                       

 

19:30 – закриване на конференцията


1 2 > >>

· · ·

Тема Форум 1.32 | ACS Marsi Edition 18.1.22