×

Здравни грижи

ІV Международна конференция „Здравни грижи - принос за качеството на живот“
2023-06-09 → 2023-06-10

×
ІV Международна конференция „Здравни грижи - принос за качеството на живот“

 

Full Info HERE.

 

Registration Form – Participant Without Abstract

Abstract Submission Form

 

GREETING

 

 

Dear colleagues and friends,

 

We are happy to invite you to IVth International Conference “Health care – Contribution to the Quality of Life”, organized by the Department of Nursing Care at the Faculty of Public Health, Medical University of Varna jointly with “St. Marina” University Hospital in Varna and the Hamidiye​ Faculty of Nursing at the University of Health Sciences in Istanbul, Turkey.

Our academic team went a long way but eventually, we achieved the desired result – the name of our department is a synonym of sustainable development and professionalism. A team, which in partnership with “St. Marina” University Hospital in Varna succeeded to consolidate as one of the leading departments in the training of nurses and midwives in Bulgaria and together we created our own traditions in the preparation of nursing care professionals.

I would like to share my delight that this scientific event unites two Balkan leaders – the University of Health Sciences in Istanbul, Turkey and the Medical University of Varna. It creates the opportunity for us to share our experience and good practices in the field of nursing care.

We look forward to welcoming you to our conference,

 

Prof. Silviya Borisova, PhD, DSc

Head of the Department of Nursing Care

 

 

​​​SCIENTIFIC COMMITTEE​​

​ ​ ​

​​Prof. Silviya B​orisova, PhD, DSc

Department of Nursing Care, Faculty of Public Health, Medical Unversity – Varna / Bulgaria

Prof. Dr. Merdiye Sendir

Hamidiye Faculty of Nursing University of Health Sciences, Istanbul / Turkey

 

Assoc. Prof. Katiya Eguruze, PhD 

Department of Nursing Care, Faculty of Public Health, Medical Unversity – Varna / Bulgaria

​Prof. Dr. Semiha Akin

Hamidiye Faculty of Nursing - University of Health Sciences, Istanbul / Turkey

 

Assoc. Prof. Valya Dimitrova, PhD 

Department of Nursing Care, Faculty of Public Health, Medical Unversity – Varna / Bulgaria​

 

​​Assist. Prof.  Rabiye Guney​

Hamidiye Faculty of Nursing, University of Health Sciences, Istanbul / Turkey

 

​Greta Ivanova

Head Nurse

​University Hospital “Saint Marina" – Varna / Bulgaria

 

 

Съобщение (BG) ТУК.

Download or view SCIENTIFIC PROGRAM as PDF file:

Program

Национална конференция по инсулт

Трета национална конференция по инсулт
2023-06-03 → 2023-06-04

×
Трета национална конференция по инсулт

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.,

Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна,

и

Проф. д-р Силва Андонова, д.м.н.,

Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

 

Ви канят да участвате във

на място: Медицински университет - Варна, Първа аудитория

и

онлайн

     Научната среща е под егидата на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна и УМБАЛ "Св. Марина"-Варна. Лекциите са разпределени в два дни. Във фокуса на предстоящото събитието са теми, засягащи организацията при лечението на инсулт, невроизобразяващите методики в острата фаза на мозъчните инсулти, етиопатогенетичните механизми за възникването на инсулти. В последната сесия ще бъдат представени и коментирани интересни клинични случаи от практиката.

 

     Такси за правоучастие в научното събитие:

  • Участници специалисти – на място: 100 лв.; във виртуална среда – 60 лв.
  • Участници специализанти – на място: 60 лв.; във виртуална среда – 40 лв.
  • Безплатно участие за всички участници – специалисти, служители на Медицински университет – Варна и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“ ЕАД – Варна.
  • Безплатно участие за всички студенти и специализанти към МУ-Варна.

 

 

Регистрация в системата за конгреси на МУ-Варна:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=bg

Ако имате регистрация - вход в системата:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userlogin/?lang=bg

През меню „Заявка за участие“ се избира участие в избрания конгрес, попълват се данните и се регистрира заявката за участие.

 

 

 

За заплащане на таксите:

БАНКОВА СМЕТКА на МУ-ВАРНА 

Банка ДСК ЕАД

Клон Варна 

BIC: STSABGSF 

IBAN: BG24STSA93003100040700 

Основание: Участие Трета национална конференция по инсулт

Допълнение: имена на участник, форма на участие

 

 

 

Информация относно провеждането на Трета Национална Конференция по ИНСУЛТ (03-04.06.2023):
   • За участници на място: регистрация от 08:30ч.
   • За участници онлайн: предоставяме Ви два линка за събитието, като се използва системата Webex. препоръчително е предварително да изтеглите и инсталирате програмата за по-добра връзка. Може да използвате и уеб-базираната версия като е налице риск за по-лоша онлайн връзка.
         • Събота (03.05.2023)https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m9d19481ef578789ed2ce4b7ceb7d4024
         •  Неделя (04.05.2023)https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m6cf8c8affc0fe93b0fa56b471a4ccc54

Окончателната програма за конференцията можете да намерите на:
   •  https://conferences.mu-varna.bg/?view=11&lang=bg

 

 

 

Инициативата на Медицински университет - Варна и Университетската болница „Св. Марина" за организиране и провеждане на събитието е продължение на проведената през 2018 г. Първа национална конференция по инсулт с международно участие. Срещата цели дългосрочно сътрудничество между специализираните центрове за лечение на инсулт в България с оглед подобряването на грижите за хората с инсулт, координирането на усилията за лечение на заболяването в страната и постигане на максимален ефект. Основна задача е повишаване на качеството на лечение на пациентите с инсулт, чрез предоставяне на достъп до специализирана медицинска помощ и диференцирано лечение.  Постигането на оптимално качество на лечение във функциониращите центрове е свързано с непрекъснатото обучение на специалистите.

Трета Национална Конференция по ИНСУЛТ

ПРОГРАМА
03-04.06.2023

(хибриден модел)

Първи ден - 03.06.2023 - Събота

09:00

Откриване

Проф. С. Андонова

I. Организация при лечението на остри мозъчни инсулти

09:00 – 09:30

Организация при лечението на остри мозъчни инсулти

Проф. С. Андонова

09:30 – 10:00

Диференцирано лечение при остър исхемичен инсулт в България.

Доц. Р. Калпачки

10:00 – 10:30

Състояния имитиращи остър мозъчен инсулт

Д-р М. Цалта

10:30 – 10:40

Дискусия

 

10:40 – 11:00

Кафе пауза

 

II. Диференцирано лечение в острата фаза на исхемичен мозъчен инсулт

11:00 – 11:30

Интравенозна тромболиза  и ендоваскуларно лечение при остър исхемичен мозъчен инсулт – показания, противопоказания и собствен опит.

Д-р Т. Дренски

11:30 – 12:00

Механична тромбектомия при остър исхемичен мозъчен инсулт - техники и вътресъдови устройства

Доц. Г. Тодоров

12:00 – 12:30

Ендоваскуларно лечение при критични каротидни стенози

Доц. Ч. Бъчваров

12:30 – 12:40

 Дискусия

 

12:40 – 13:30

Обяд

 

III. Хеморагични усложнения и неврохирургично лечение при мозъчен инсулт

13:30 – 14:00

Мозъчни  хеморагии след  интравенозна тромболиза   - патогенеза, клинични,  радиологични  и  биологични индикатори. Предиктивна стойност  на  основни  съдови  рискови  фактори.

Доц. Е. Калевска

14:00 – 14:30

Неврохирургично лечение при малигнен мозъчен оток

Доц. Т. Аврамов

14:30 – 15:00

Невроендоскоп-асистирана евакуация на хронични субдурални хематоми

Доц. Т. Аврамов / д-р Г. Бошев

15:00 – 15:10

Дискусия

 

15:10

Закриване на първи ден

 

 

Втори ден - 04.06.2023 - Неделя

IV. Коморбидности и мозъчен инсулт

09:00 – 09:30

 „Stroke-Heart” - синдром

Доц. Д. Георгиева

09:30 – 10:00

Сърдечно-съдова грижа за пациента с остър инсулт

Доц. А. Кишева

10:00 – 10:30

Гликемични нарушения при остър исхемичен мозъчен инсулт

Д-р Ж. Янева

10:30-10:40

Дискусия

 

10:40-11:00

Кафе пауза

 

V. Диференцирано лечение при онкологично болни и неврорехабилитация

11:00 – 11:30

Диференцирано лечение на инсулт при онкологични заболявания.

Д-р К. Георгиев

11:30 – 12:00

Кинезитерапия в комплексното лечение при остър мозъчен инсулт

Проф. Ненова/

Миглена Милева, ас

12:00 – 12:10

 Дискусия

 

12:10

Закриване на Трета Конференция по ИНСУЛТ

Проф. С. Андонова

 

Информация относно провеждането на Трета Национална Конференция по ИНСУЛТ (03-04.06.2023):
   • За участници на място: регистрация от 08:30ч.
   • За участници онлайн: предоставяме Ви два линка за събитието, като се използва системата Webex. препоръчително е предварително да изтеглите и инсталирате програмата за по-добра връзка. Може да използвате и уеб-базираната версия като е налице риск за по-лоша онлайн връзка.
         • Събота (03.05.2023)https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m9d19481ef578789ed2ce4b7ceb7d4024
         •  Неделя (04.05.2023)https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m6cf8c8affc0fe93b0fa56b471a4ccc54

 

 


<< < 1 2 3 > >>

· · ·

Тема Форум 1.38 | ACS Marsi Edition 18.2.1