×

Лятно училище по инсулт

Второ лятно училище по инсулт
2022-05-28 → 2022-05-29

×
Второ лятно училище по инсулт

 

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.,

Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна,

и

Проф. д-р Силва Андонова, д.м.н.,

Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

 

Ви канят да участвате във

 

Второ лятно училище по инсулт
с международно участие

 

КОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28 И 29 МАЙ 2022 г.

в онлайн среда поради епидемиологичната обстановка.

В конференцията ще вземат участие родни и чуждестранни специалисти в областта на инсулта.

 

Окончателната програма към събитието можете да видите от менюто (За конференцията -> Програма).

 

Всички участници са освободени от такса регистрация!

 

 

* Всички участници с регистрация чрез сайта на конференцията ще получат на посочения от тях e-mail сертификат за участие след приключване на конференцията. Събитието е подходящо и за невролози, кардиолози и други специалисти и специализанти, както и студенти и докторанти с интерес в областта на мозъчно-съдовите заболявания.

ден 1
 
ден 2

Второ Лятно Училище по ИНСУЛТ

ПРОГРАМА
28-29.05.2022

08:30 – 08:45

Регистрация

 

08:45 – 09:00

Откриване

Проф. С. Андонова

I. Организация при лечението на остри мозъчни инсулти

09:00 – 09:30

Организация при лечението на остри мозъчни инсулти – от дома на болния до центъра за лечение на остри инсулти (Stroke Center)

Проф. С. Андонова

09:30 – 10:00

Регистър за инсулт – Варна – първоначални данни

Доц. К. Докова

10:00 – 10:30

Разпознаване на остър мозъчен инсулт   - анамнеза, симптоми и синдроми, оценъчни скали

Д-р М. Цалта

10:30 – 10:40

Дискусия

 

II. Невроизобразяващи диагностични методи

11:00 – 11:30

Компютърна томография (КТ) – ранни белези за исхемия, ASPECTS, дифузия/перфузия при инсулт след събуждане

Проф. Б. Балев

11:30 – 12:00

Магнитно-резонансна томография (МРТ) диагностика и  терапевтичен подход при остър исхемичен инсулт

д-р Емил Калчев

12:00 – 12:30

Дуплекс скениране на каротидни съдове и КТ – каротидография

Доц. Ч. Бъчваров

12:30 – 12:40

Дискусия

 

III. Лечение на остър исхемичен мозъчен инсулт

14:00 – 14:30

Интравенозна тромболиза (IVT) -организационни мероприятия, практически насоки- собствен клиничен опит.

Prof. Thorsten Doeppner

14:30 – 15:00

Социална изолация и инсулт

Dr Janine Gronewold

15:00 – 15:10

Дискусия

 

IV. Етиопатогенетични аспекти при мозъчен инсулт

09:00 – 09:30

Интегрирана грижа за лечение на сърдечно-съдовите заболявания при пациентите с инсулт

Доц. Кишева

09:30 – 10:00

Наследствена тромбофилия и риск от ИМИ

Проф. Ангелова/

д-р Мари Хачмерян-Андреевав

10:00 – 10:30

Неврология в ревматологията

Доц. Шивачева

10:30 – 10:40

Дискусия

 

V. COVID-19 в неврологията

11:00 – 11:30

COVID-19 и неврологични усложнения

Доц. Георгиева

11:30 – 12:00

COVID-19  и хеморагичен мозъчен инсулт

Д-р Дренски

12:00 – 12:30

Оперативно лечение при ХМИ/САХ

Проф. Я. Енчев   

12:30 – 12:40

Дискусия

 

 

13:45 – 14:00

Остри инсулти при онкологични пациенти

Д-р Кр. Георгиев

14:00 – 14:15

Прогностични маркери за възстановяване на афазията след остър исхемичен инсулт

Д-р Р. Фучиджиева

 

VI. Случаи от клиничната практика – представяне и дискусия

 

14:15 – 14:30

Клиничен случай 1- ИМИ при млада жена с паранеопластична етиопатогенеза

Д-р Д. Росенова

14:30 – 14:45

Клиничен случай 2 - Болен с тромбоза на синус кавернозус при наличието на гноен сфеноидален синуит

Д-р А. Янкова

14:45 – 15:00

Клиничен случай 3 - Исхемичен мозъчен инсулт при пациент с менингоенцефалит при пансинуит

Д-р М. Мутаф

15.00-15.15

Клиничен случай 4 - Клиничен случай на пациентка с хематомиелия

Д-р П. Николай

15:15 – 15:30

Неврорехабилитация – двигателна рехабилитация

М. Милева

15:30 – 15:35

Дискусия

 

15:35 – 15:40

Закриване

Проф. С. Андонова

ден 1
 
ден 2

Юбилейна научна конференция „60 години патофизиология - Медицински университет- Варна“

Юбилейна научна конференция „60 години патофизиология - Медицински университет- Варна“
2021-09-24 → 2021-09-25

×
Юбилейна научна конференция „60 години патофизиология - Медицински университет- Варна“

Уважаеми колеги,

Всеки, който би желал да слуша и наблюдава конференцията, а не е регистриран, може да го направи, като посети III АУ на Ректората на 24.09. (петък) след 10:00 ч. в рамките на програмата. Ще има инсталирана връзка с конференцията, където ще текат всички доклади.

За останалите, които сте се регистрирали (като участници и/или слушатели), навреме от IT отдела ще получаите линк за връзка с програмата Cisco Webex Meeting, чрез която ще се провежда самата конференция. Това, което трябва да направите, е да следвате линка и да инсталирате програмата на компютрите си.

 

image

ПРОГРАМА

НА ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ- "60 ГОДИНИ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ - МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА"

24 – 25 септември 2021 г. (он-лайн)

 

 

Откриване - ПЕТЪК, 24 септември,

 

09:30 - 09:50 (Присъединяване във виртуална среда, WEB-пространство / виртуални стаи, вкл. III АУ, сграда Ректорат)

 

10:00 - Откриване на конференцията, доц. д-р Камелия Братоева,д.м.

 

Приветствия:

Проф. д-р Христина Групчева Заместник-ректор „Научна дейност“, МУ-Варна

Проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н., Декан на Медицински факултет, МУ-Варна

Чл. кор. проф. д-р Стефан Костянев, д.м.н., Ректор на МУ- Пловдив

Проф. д-р Анна Толекова, д.м.н., Катедра Физиология, патофизиология и фармакология, МФ, Тракийски университет


 

Научна сесия – он-лайн:Първо заседание- клинична патофизиология, модератор доц. д-р Камелия Братоева,д.м.

10:30 – Проф. д-р Анна Толекова, Дисбаланс на Ренин-Ангитензин-Алдостероновата система и Ковид-19 инфекцията

 

11:00 – Дарко Симонов, Весела Георгиева, Анелия Димитрова Влияние на синдрома на обструктивна сънна апнея върху сърдечно-съдовия риск

 

11:15– Красимир Аврамов, Тодор Георгиев,  Лактатът – антигероят в притчата за метаболизма и алкално-киселинното равновесие

 

11:30 – Весела Георгиева, Анелия Димитрова, Апланационна артериална тонометрия за имерване на съдовата ригидност

11:45 – Дария Леонидовна, Дияна Кючукова, Ганка Бекярова, Камелия Братоева, Проучване на влиянието на екзогенен мелатонин върху индекса на телесна маса при плъхове с алиментарен модел на затлъстяване

12:00 – Емран Лютфи, Болест с телца на Леви, без разгърната клинична изява при пациент с рекурентни транзиторни исхемични атаки – клиничен случай

12:15 – 13:00 почивка

Научна сесия – он-лайн:Второ заседание- патофизиологични механими на онкогенезата, модератор:  д-р Мирослав  Маринов,д.м.

13:00 – Проф. д-р Иван Щерев, д.м., Neutrophil extracellular traps- NETs – потенциален нов предиктивен маркер при лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб

13:15- Теодорика Панайотова, Драгомир Стоянов, Ростислав Манев, Маргарита Манева, Боряна Стефанова, Елеонора Димитрова, Николай Цонев. Основни сигнални пътища на апоптоза при злокачествени заболявания 

13:30- Георги Стоянов,Емран Лютфи, Д, Дженков, Л. Петкова. Роля на Diaph3 в растежа на мултиформен глиобластом

13:45 – Доц. Мария Раданова, Циркулиращи кръгови РНК- и с диагностично и прогностично значение при пациенти с колоректален карцином

Научна сесия – он-лайн: Трето заседание- Експериментални патофизиологични модели и патофизиологични механизми при животните и човека, модератор:  доц. д-р Камелия Братоева,д.м.

14:00 - Армине Григорян, Татяна Бетова, Адриана Бочева, Анелия Димитрова, Промени в експресията на склеростин в костната тъкан при овариектомизирани плъхове Wistar

14:10 – Химчева И, Ставрева Г, Григорян А, Димитрова А, Бочева А. Участие на азотния оксид в аналгетичните ефекти на новосинтезирани ноцицептинови аналози след хроничен имобилизационен стрес

14:15- Николай Кълвачев, Нови експериментални модели в изследването на патофизиологични механизми на заболявания  на сърдечно съдовата система 

14:30- Стоянка Танчева, Радко Радев, Тромбоцитопении и тромбози

15:00 - Николай Кирилов, Жеко Димитров, Камелия Братоева, Дисбактериозата и дисрегулацията на интестинално-мозъчната ос като патофизиологични механизми за възникването на нервно-психични разстройства

15:15- Елис Рафаилова, С. Ганчева, М. Ефтимов, М. Рейзов, К. Монева, М. Тодорова, М. Желязкова-Савова, С. Вълчева-Кузманова.  Ефект на анетол върху висцералното затлъстяване и серумните нива на триглицериди и холестерол при плъхове на висококалорична диета

15: 30- Мирослав Маринов, Маргарита Великова, Двустранната олфакторна булбектомия (OBX) като модел на депресия

15:45- Борислав Игнатов, Изследване на циркулиращия некарбоксилиран матриксен гла-протеин като биомаркер за витамин к2 статус на пациенти с хронично бъбречно заболяване

16:00 - Стоянка Танчева, Максимилияна Базан, Радко Радев, МУЗИКАТА „В” ЧОВЕШКИЯ МОЗЪК

17:00 – 18:00 Почивка

 

" ВЕЧЕР НА ПАТОФИЗИОЛОГИЯТА" - 18:00 ЧАСА                       

 

19:30 – закриване на конференцията


<< < 4 5 6 > >>

· · ·

Тема Форум 1.38 | ACS Marsi Edition 18.2.1