×

Трета национална конференция по инсулт

2023-06-03 - 2023-06-04

2023-03-24 - 2023-06-04

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.,

Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна,

и

Проф. д-р Силва Андонова, д.м.н.,

Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

 

Ви канят да участвате във

на място: Медицински университет - Варна, Първа аудитория

и

онлайн

     Научната среща е под егидата на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна и УМБАЛ "Св. Марина"-Варна. Лекциите са разпределени в два дни. Във фокуса на предстоящото събитието са теми, засягащи организацията при лечението на инсулт, невроизобразяващите методики в острата фаза на мозъчните инсулти, етиопатогенетичните механизми за възникването на инсулти. В последната сесия ще бъдат представени и коментирани интересни клинични случаи от практиката.

 

     Такси за правоучастие в научното събитие:

 

 

Регистрация в системата за конгреси на МУ-Варна:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=bg

Ако имате регистрация - вход в системата:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userlogin/?lang=bg

През меню „Заявка за участие“ се избира участие в избрания конгрес, попълват се данните и се регистрира заявката за участие.

 

 

 

За заплащане на таксите:

БАНКОВА СМЕТКА на МУ-ВАРНА 

Банка ДСК ЕАД

Клон Варна 

BIC: STSABGSF 

IBAN: BG24STSA93003100040700 

Основание: Участие Трета национална конференция по инсулт

Допълнение: имена на участник, форма на участие

 

 

 

Информация относно провеждането на Трета Национална Конференция по ИНСУЛТ (03-04.06.2023):
   • За участници на място: регистрация от 08:30ч.
   • За участници онлайн: предоставяме Ви два линка за събитието, като се използва системата Webex. препоръчително е предварително да изтеглите и инсталирате програмата за по-добра връзка. Може да използвате и уеб-базираната версия като е налице риск за по-лоша онлайн връзка.
         • Събота (03.05.2023)https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m9d19481ef578789ed2ce4b7ceb7d4024
         •  Неделя (04.05.2023)https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m6cf8c8affc0fe93b0fa56b471a4ccc54

Окончателната програма за конференцията можете да намерите на:
   •  https://conferences.mu-varna.bg/?view=11&lang=bg

 

 

 

Инициативата на Медицински университет - Варна и Университетската болница „Св. Марина" за организиране и провеждане на събитието е продължение на проведената през 2018 г. Първа национална конференция по инсулт с международно участие. Срещата цели дългосрочно сътрудничество между специализираните центрове за лечение на инсулт в България с оглед подобряването на грижите за хората с инсулт, координирането на усилията за лечение на заболяването в страната и постигане на максимален ефект. Основна задача е повишаване на качеството на лечение на пациентите с инсулт, чрез предоставяне на достъп до специализирана медицинска помощ и диференцирано лечение.  Постигането на оптимално качество на лечение във функциониращите центрове е свързано с непрекъснатото обучение на специалистите.Трета Национална Конференция по ИНСУЛТ

ПРОГРАМА
03-04.06.2023

(хибриден модел)

Първи ден - 03.06.2023 - Събота

09:00

Откриване

Проф. С. Андонова

I. Организация при лечението на остри мозъчни инсулти

09:00 – 09:30

Организация при лечението на остри мозъчни инсулти

Проф. С. Андонова

09:30 – 10:00

Диференцирано лечение при остър исхемичен инсулт в България.

Доц. Р. Калпачки

10:00 – 10:30

Състояния имитиращи остър мозъчен инсулт

Д-р М. Цалта

10:30 – 10:40

Дискусия

 

10:40 – 11:00

Кафе пауза

 

II. Диференцирано лечение в острата фаза на исхемичен мозъчен инсулт

11:00 – 11:30

Интравенозна тромболиза  и ендоваскуларно лечение при остър исхемичен мозъчен инсулт – показания, противопоказания и собствен опит.

Д-р Т. Дренски

11:30 – 12:00

Механична тромбектомия при остър исхемичен мозъчен инсулт - техники и вътресъдови устройства

Доц. Г. Тодоров

12:00 – 12:30

Ендоваскуларно лечение при критични каротидни стенози

Доц. Ч. Бъчваров

12:30 – 12:40

 Дискусия

 

12:40 – 13:30

Обяд

 

III. Хеморагични усложнения и неврохирургично лечение при мозъчен инсулт

13:30 – 14:00

Мозъчни  хеморагии след  интравенозна тромболиза   - патогенеза, клинични,  радиологични  и  биологични индикатори. Предиктивна стойност  на  основни  съдови  рискови  фактори.

Доц. Е. Калевска

14:00 – 14:30

Неврохирургично лечение при малигнен мозъчен оток

Доц. Т. Аврамов

14:30 – 15:00

Невроендоскоп-асистирана евакуация на хронични субдурални хематоми

Доц. Т. Аврамов / д-р Г. Бошев

15:00 – 15:10

Дискусия

 

15:10

Закриване на първи ден

 

 

Втори ден - 04.06.2023 - Неделя

IV. Коморбидности и мозъчен инсулт

09:00 – 09:30

 „Stroke-Heart” - синдром

Доц. Д. Георгиева

09:30 – 10:00

Сърдечно-съдова грижа за пациента с остър инсулт

Доц. А. Кишева

10:00 – 10:30

Гликемични нарушения при остър исхемичен мозъчен инсулт

Д-р Ж. Янева

10:30-10:40

Дискусия

 

10:40-11:00

Кафе пауза

 

V. Диференцирано лечение при онкологично болни и неврорехабилитация

11:00 – 11:30

Диференцирано лечение на инсулт при онкологични заболявания.

Д-р К. Георгиев

11:30 – 12:00

Кинезитерапия в комплексното лечение при остър мозъчен инсулт

Проф. Ненова/

Миглена Милева, ас

12:00 – 12:10

 Дискусия

 

12:10

Закриване на Трета Конференция по ИНСУЛТ

Проф. С. Андонова

 

Информация относно провеждането на Трета Национална Конференция по ИНСУЛТ (03-04.06.2023):
   • За участници на място: регистрация от 08:30ч.
   • За участници онлайн: предоставяме Ви два линка за събитието, като се използва системата Webex. препоръчително е предварително да изтеглите и инсталирате програмата за по-добра връзка. Може да използвате и уеб-базираната версия като е налице риск за по-лоша онлайн връзка.
         • Събота (03.05.2023)https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m9d19481ef578789ed2ce4b7ceb7d4024
         •  Неделя (04.05.2023)https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m6cf8c8affc0fe93b0fa56b471a4ccc54

 

 


×

Кардиохирургичен форум Варна

Кардиохирургичен форум Варна

2023-10-27 → 2023-10-28

2023-07-112023-10-18

×
Кардиохирургичен форум Варна

Кардиохирургичен форум Варна

УМБАЛ „Света Марина“ - Варна

Клиника по кардиохирургия

27 – 28 октомври 2023

 

На 15.06 2023 г. Клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ „Света Марина“ - Варна навърши своите 18 години.  

По този повод под егидата на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и УМБАЛ „Света Марина“ - Варна Клиниката организира научно-практически форум, който ще се проведе на 27-28.10.2023 г.

Гости на събитието ще бъдат водещи европейски кардиохирурзи, които имат съществен принос за развитието на варненската сърдечна хирургия през годините. Акцент на Форума ще бъде минимално инвазивната сърдечна хирургия

Практическата част на форума ще се състои на 27 октомври 2023 в Операционния сектор на Клиниката. Минимално инвазивните операции ще бъдат предавани на живо за всички желаещи регистрирани участници в аудитория „А“ на УМБАЛ „Света Марина“. 

Научната част на събитието ще се проведе на 28 октомври в аудитория „А“. Очаква се участие както на варненските кардиохирурзи, така и на гост-лекторите (на английски език). Окончателната програма ще бъде публикувана допълнително. 

Участието във Форума е безплатно за лекари, специалисти по здравни грижи и студенти след попълване на кратък онлайн регистрационен формуляр.

 

До момента имаме потвърждение за участие от двама водещи в областта на минимално инвазивната кардиохирургия (МИКХ) хирурзи:

- Проф. Йено Солонике (Prof. Jeno Szolnoky, The Gottsegen National Cardiovascular Center, Budapest, Hungary).

Наред с тези гости, предвиждаме да поканим за участие в програмата на конференцията лекари от УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет „Проф. П. Стоянов“ и други болници в страната.

 

Проф. Пламен Панайотов, д.м.

Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ „Св. Марина“
Катедра „Сърдечно-съдова хирургия и ангиология“
Медицински университет - Варна 

 ×
Кардиохирургичен форум Варна

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАРДИОХИРУРГИЧЕН ФОРУМ ВАРНА

 

27.10.2023 г.

 

9.00 ч. Откриване на конференцията  

09.15 – 13.00 ч. Предаване на живо на минимално инвазивна сърдечна операция (МИКХ), извършвана от екипа на Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ съвместно с гостуващ хирург

09.30 – 10.30 ч. Научна програма 

10.30 – 11.00 ч. Кафе пауза

11.00 – 11.30 ч. Възможностите на съвременната GE ехокардиографска апаратура

11.30 –  13.00 ч. Научна програма

13.00 –  14.00 ч. Обяд

14.00 –  16.00 ч. Научна програма

16.00 –  16.30 ч. Кафе пауза

16.30 –  18.30 ч. Научна програма 

19.30 ч. Официална вечеря за гости на форума  

 

28.10.2.2023 г.

 

9.00 – 10.30 ч. Научна програма

10.30 – 11.00 ч. Кафе пауза

11.00 – 13.00 ч. Научна програма

13.00 ч.  Закриване на конференцията

 

По време на конференцията ще има възможност за обучение за трансезофагеална ехокардиография на симулатор.

Фармацевтичен бизнес форум

Девети фармацевтичен бизнес форум и научно-практическа конференция “Факултет „Фармация“ – 15 години традиции, иновации, перспективи”

2023-10-20 → 2023-10-21

2023-06-222023-09-30

×
Девети фармацевтичен бизнес форум и научно-практическа конференция “Факултет „Фармация“ – 15 години традиции, иновации, перспективи”

ДЕВЕТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ

И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

“Факултет „Фармация“ – 15 години традиции, иновации, перспективи”

 

20-21 ОКТОМВРИ 2023

 

 

Официален сайт на събитието: www.pharmforumvarna.bg

 

 

Официален e-mail на събитието: pharmforum@mu-varna.bg

 

 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна и Български фармацевтичен съюз (БФС) имат удоволствието да поканят представители на фармацевтичното и медицинското съсловия, фармацевтичните и козметични компании, фирмите за медицински изделия, дентално здраве, водещите експерти във фармацевтичната практика, както и преподаватели, специализанти, докторанти и студенти да участват в Девети Фармацевтичен Бизнес Форум и научно-практическа конференция, който ще се проведе в периода 20-21 октомври 2023 г.

 

По време на събитието ще бъдат представени:

 

·       Съвременни научно-практически разработки в областите:

-  Фармация;

-  Медицина;

-  Дентална медицина;

-  Обществено здравеопазване;

 

·      Фирмени презентации на иновативни продукти и услуги;

 

·   Модул от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти за 2023 г., акредитиран от БФС;

 

·       Дискусия – кръгла маса на тема Факултет „Фармация“ – 15 години традиции, иновации, перспективи”.

 

 

Конференцията ще се проведе в хибридна форма. Участниците имат възможност да присъстват на място във Факултет „Фармация“ при МУ-Варна или дистанционно чрез онлайн платформата Cisco Webex, достъпна от предварително изпратен линк.

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

 

Заявки за участие с доклади и/или постери за научно-практическата конференция се приемат само в електронен вид най-късно до 30.09.2023 г.

 

 

Участниците могат да свалят инструкции за оформянето на абстракта и примерен абстракт след предварителна регистрация в сайта https://www.conferences.mu-varna.bg (приемат се абстракти само на английски език).

 

Прикаченият файл се оформя по следния модел:

 

METADATA

Title

Title should be concise but descriptive. The title should be written in capital letters in Bold style.

Author's names, primary affiliation

Fill in the full first and last name of the author/s and the rest of the required metadata – name of Department, name of Faculty, Name of University or institution. If the authors are from different institutions, a superscript written in arabic numerals is placed after the names. The names of the authors should be written in Bold style. The required metadata should be written in Italic style on a new line.

Abstract

The abstract must be no longer, than 250 words summarizing the essential new information communicated. The text of the structured abstract should contain the following four sections: Introduction, Aim, Materials and Methods, Results and Conclusion, which should be written in Bold style.

Keywords

Please supply up to 6 keywords in English that respond the content of the paper. It is recommended to consider the subject headings of Index Medicus. The Keywords should be written in Italic style.

 

Абстрактите на участниците ще бъдат публикувани в приложение на Scripta Scientifica Pharmaceutica.

 

За повече информация:

Доц. маг.-фарм. Светлана Георгиева, д.ф. – тел. 0895787900; Svetlana.Georgieva@mu-varna.bg

Доц. Станислава Георгиева, д.х. – тел. 0886933425; stgeorgieva@mu-varna.bg

Доц. Диана Добрева, д.х. – тел. 0878687605; diana@mu-varna.bg

 

 

Участник

Такса за участие

/Сума в лева, с ДДС/

Регистрация

15.10.2023 г.

Студент

Без такса

Докторант

50 лв.

Преподавател

50 лв.

Слушател*

50 лв.

*Mагистър-фармацевти, пом.-фармацевти, медицински специалисти и др., които не са преподаватели, докторанти и студенти.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ – ПО БАНКОВ ПЪТ:

По сметка на “Турекспо-Варна” АД, ГР. ВАРНА

 

БАНКА – ОББ (КЛОН Колони)
BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 42 UBBS 70701010027309
Лице за контакт: Веска Илиева, e-mail: office@tourexpo.bg, Моб. тел: 0888 449 809×
Девети фармацевтичен бизнес форум и научно-практическа конференция “Факултет „Фармация“ – 15 години традиции, иновации, перспективи”

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

 

20.10.2023 г. (петък)

/Присъствено  и онлайн в платформата Cisco Webex/

 

Научно-практическа конференция

Продължаващо обучение

09:00-17:30

Първи ден

12:30-19:00

Първи ден

09:00-09:30

Официално откриване:

Проф. д-р Петко Маринов – Декан на Факултета по фармация, Медицински университет - Варна

Поздравителни адреси

 

09:30-10:15

Пленарна лекция

10:15-10:30

Почивка

10:30-12:00

Научно-практическа сесия – доклади на студенти и докторанти (част I)

12:00-13:00

Почивка

13:00-13:45

Пленарна лекция

12:30-12:45

Откриване

14:00-15:15

Научно-практическа сесия – доклади на студенти и докторанти (част II)

12:45-15:45

Лекции (3 бр.)

15:15-16:30

Пленарна лекция

15:45-16:00

Продуктова презентация

16:30-17:30

Постерна сесия (част I)

16:00-19:00

Лекции (3 бр.)

 

21.10.2023 г. (събота)

/Присъствено и онлайн в платформата Cisco Webex/

 

Научно-практическа конференция

Продължаващо обучение

09:30-16:00

Втори ден

09:15-16:00

Втори ден

09:30-10:30

Научно-практическа сесия – доклади на студенти и докторанти (част III)

09:15-11:15

Лекции (2 бр.)

10:45-12:30

Постерна сесия (част II)

11:15-11:30

Продуктова презентация

12:30-13:00

Награждаване на отличили се студенти и докторанти

11:30-13:30

Лекции (2 бр.)

13:00-14:00

Почивка

13:30-14:00

Почивка

14:00-15:00

Workshop

15:00-16:00

Кръгла маса “Факултет „Фармация“ – 15 години традиции, иновации, перспективи”.

16:00

Закриване

 

* Организаторите запазват правото си да променят предварителната програма

International Congress of Colorectal Surgery

XVIII Международен конгрес по колоректална хирургия

2023-10-05 → 2023-10-07

2023-03-272023-08-31

×
XVIII Международен конгрес по колоректална хирургия

Място на провеждане:

К.к. „Златни пясъци“

Хотел „Адмирал“

Варна, България

Дати на провеждане:

5-7 октомври 2023

 

FULL Information: Committee, Instructions, Fees, Bank Transfer, Accomodation, Included, Contact

ПЪЛНА информация: организационен комитет, инструкции за автори, цени, банков превод, настаняване, контакти

 

Topics

 • Robot-assisted minimally invasive surgery of the digestive tract
 • Surgery for liver metastases from colorectal carcinoma
 • Genetic examination of oncological colorectal diseases
 • Inflammatory diseases of the digestive tract
 • Personalized medicine

Тематични направления:

 • Робот-асистирана минимално инвазивна хирургия на храносмилателния тракт
 • Хирургия при чернодробни метастази от колоректален карцином
 • Генетични изследвания на онкологични колоректални заболявания
 • Възпалителни заболявания на храносмилателния тракт
 • Персонализирана медицина

 

The abstracts and proceedings will be published in English in a Scripta Scientifica Medica journal supplement for 2023. All manuscripts are submitted in English.

Application form registration:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=en

If you already have an account - sign in:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userlogin/?lang=en

Using the Application Form menu, fill out and upload: title of the manuscript, names and affiliations of the authors, e-mail, a separate file with the abstract (uploaded by 30.06.2023), a file with the body text of the manuscript (uploaded by 31.07.2023).

Резюметата и докладите ще бъдат публикувани в приложение на сп. Scripta Scientifica Medica за 2023 г. на английски език. Всички ръкописи се подават на английски език.

Регистрация за подаване на заявка:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=bg

Ако имате регистрация - вход:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userlogin/?lang=bg

През меню „Заявка за участие“ се попълват и качват: заглавие на доклада, имената на авторите и афилиации, имейл, файл с резюме (качване до 30.06.2023), файл с пълен текст на доклада (качване до 31.07.2023).

Указания за автори:
https://conferences.mu-varna.bg/a/modules/conference/files/20230322141924_ForApplicants_BG.pdf

Authors Guidelines:
https://conferences.mu-varna.bg/a/modules/conference/files/20230322141924_ForApplicants_EN.pdf

 

Брошурата с първоначалното съобщение можете да изтеглите тук.

 ×
XVIII Международен конгрес по колоректална хирургия

Здравни грижи

ІV Международна конференция „Здравни грижи - принос за качеството на живот“
2023-06-09 → 2023-06-10

×
ІV Международна конференция „Здравни грижи - принос за качеството на живот“

 

Full Info HERE.

 

Registration Form – Participant Without Abstract

Abstract Submission Form

 

GREETING

 

 

Dear colleagues and friends,

 

We are happy to invite you to IVth International Conference “Health care – Contribution to the Quality of Life”, organized by the Department of Nursing Care at the Faculty of Public Health, Medical University of Varna jointly with “St. Marina” University Hospital in Varna and the Hamidiye​ Faculty of Nursing at the University of Health Sciences in Istanbul, Turkey.

Our academic team went a long way but eventually, we achieved the desired result – the name of our department is a synonym of sustainable development and professionalism. A team, which in partnership with “St. Marina” University Hospital in Varna succeeded to consolidate as one of the leading departments in the training of nurses and midwives in Bulgaria and together we created our own traditions in the preparation of nursing care professionals.

I would like to share my delight that this scientific event unites two Balkan leaders – the University of Health Sciences in Istanbul, Turkey and the Medical University of Varna. It creates the opportunity for us to share our experience and good practices in the field of nursing care.

We look forward to welcoming you to our conference,

 

Prof. Silviya Borisova, PhD, DSc

Head of the Department of Nursing Care

 

 

​​​SCIENTIFIC COMMITTEE​​

​ ​ ​

​​Prof. Silviya B​orisova, PhD, DSc

Department of Nursing Care, Faculty of Public Health, Medical Unversity – Varna / Bulgaria

Prof. Dr. Merdiye Sendir

Hamidiye Faculty of Nursing University of Health Sciences, Istanbul / Turkey

 

Assoc. Prof. Katiya Eguruze, PhD 

Department of Nursing Care, Faculty of Public Health, Medical Unversity – Varna / Bulgaria

​Prof. Dr. Semiha Akin

Hamidiye Faculty of Nursing - University of Health Sciences, Istanbul / Turkey

 

Assoc. Prof. Valya Dimitrova, PhD 

Department of Nursing Care, Faculty of Public Health, Medical Unversity – Varna / Bulgaria​

 

​​Assist. Prof.  Rabiye Guney​

Hamidiye Faculty of Nursing, University of Health Sciences, Istanbul / Turkey

 

​Greta Ivanova

Head Nurse

​University Hospital “Saint Marina" – Varna / Bulgaria

 

 

Съобщение (BG) ТУК.

Download or view SCIENTIFIC PROGRAM as PDF file:

Program

Национална конференция по инсулт

Трета национална конференция по инсулт
2023-06-03 → 2023-06-04

×
Трета национална конференция по инсулт

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.,

Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна,

и

Проф. д-р Силва Андонова, д.м.н.,

Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

 

Ви канят да участвате във

на място: Медицински университет - Варна, Първа аудитория

и

онлайн

     Научната среща е под егидата на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна и УМБАЛ "Св. Марина"-Варна. Лекциите са разпределени в два дни. Във фокуса на предстоящото събитието са теми, засягащи организацията при лечението на инсулт, невроизобразяващите методики в острата фаза на мозъчните инсулти, етиопатогенетичните механизми за възникването на инсулти. В последната сесия ще бъдат представени и коментирани интересни клинични случаи от практиката.

 

     Такси за правоучастие в научното събитие:

 • Участници специалисти – на място: 100 лв.; във виртуална среда – 60 лв.
 • Участници специализанти – на място: 60 лв.; във виртуална среда – 40 лв.
 • Безплатно участие за всички участници – специалисти, служители на Медицински университет – Варна и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“ ЕАД – Варна.
 • Безплатно участие за всички студенти и специализанти към МУ-Варна.

 

 

Регистрация в системата за конгреси на МУ-Варна:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=bg

Ако имате регистрация - вход в системата:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userlogin/?lang=bg

През меню „Заявка за участие“ се избира участие в избрания конгрес, попълват се данните и се регистрира заявката за участие.

 

 

 

За заплащане на таксите:

БАНКОВА СМЕТКА на МУ-ВАРНА 

Банка ДСК ЕАД

Клон Варна 

BIC: STSABGSF 

IBAN: BG24STSA93003100040700 

Основание: Участие Трета национална конференция по инсулт

Допълнение: имена на участник, форма на участие

 

 

 

Информация относно провеждането на Трета Национална Конференция по ИНСУЛТ (03-04.06.2023):
   • За участници на място: регистрация от 08:30ч.
   • За участници онлайн: предоставяме Ви два линка за събитието, като се използва системата Webex. препоръчително е предварително да изтеглите и инсталирате програмата за по-добра връзка. Може да използвате и уеб-базираната версия като е налице риск за по-лоша онлайн връзка.
         • Събота (03.05.2023)https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m9d19481ef578789ed2ce4b7ceb7d4024
         •  Неделя (04.05.2023)https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m6cf8c8affc0fe93b0fa56b471a4ccc54

Окончателната програма за конференцията можете да намерите на:
   •  https://conferences.mu-varna.bg/?view=11&lang=bg

 

 

 

Инициативата на Медицински университет - Варна и Университетската болница „Св. Марина" за организиране и провеждане на събитието е продължение на проведената през 2018 г. Първа национална конференция по инсулт с международно участие. Срещата цели дългосрочно сътрудничество между специализираните центрове за лечение на инсулт в България с оглед подобряването на грижите за хората с инсулт, координирането на усилията за лечение на заболяването в страната и постигане на максимален ефект. Основна задача е повишаване на качеството на лечение на пациентите с инсулт, чрез предоставяне на достъп до специализирана медицинска помощ и диференцирано лечение.  Постигането на оптимално качество на лечение във функциониращите центрове е свързано с непрекъснатото обучение на специалистите.

Трета Национална Конференция по ИНСУЛТ

ПРОГРАМА
03-04.06.2023

(хибриден модел)

Първи ден - 03.06.2023 - Събота

09:00

Откриване

Проф. С. Андонова

I. Организация при лечението на остри мозъчни инсулти

09:00 – 09:30

Организация при лечението на остри мозъчни инсулти

Проф. С. Андонова

09:30 – 10:00

Диференцирано лечение при остър исхемичен инсулт в България.

Доц. Р. Калпачки

10:00 – 10:30

Състояния имитиращи остър мозъчен инсулт

Д-р М. Цалта

10:30 – 10:40

Дискусия

 

10:40 – 11:00

Кафе пауза

 

II. Диференцирано лечение в острата фаза на исхемичен мозъчен инсулт

11:00 – 11:30

Интравенозна тромболиза  и ендоваскуларно лечение при остър исхемичен мозъчен инсулт – показания, противопоказания и собствен опит.

Д-р Т. Дренски

11:30 – 12:00

Механична тромбектомия при остър исхемичен мозъчен инсулт - техники и вътресъдови устройства

Доц. Г. Тодоров

12:00 – 12:30

Ендоваскуларно лечение при критични каротидни стенози

Доц. Ч. Бъчваров

12:30 – 12:40

 Дискусия

 

12:40 – 13:30

Обяд

 

III. Хеморагични усложнения и неврохирургично лечение при мозъчен инсулт

13:30 – 14:00

Мозъчни  хеморагии след  интравенозна тромболиза   - патогенеза, клинични,  радиологични  и  биологични индикатори. Предиктивна стойност  на  основни  съдови  рискови  фактори.

Доц. Е. Калевска

14:00 – 14:30

Неврохирургично лечение при малигнен мозъчен оток

Доц. Т. Аврамов

14:30 – 15:00

Невроендоскоп-асистирана евакуация на хронични субдурални хематоми

Доц. Т. Аврамов / д-р Г. Бошев

15:00 – 15:10

Дискусия

 

15:10

Закриване на първи ден

 

 

Втори ден - 04.06.2023 - Неделя

IV. Коморбидности и мозъчен инсулт

09:00 – 09:30

 „Stroke-Heart” - синдром

Доц. Д. Георгиева

09:30 – 10:00

Сърдечно-съдова грижа за пациента с остър инсулт

Доц. А. Кишева

10:00 – 10:30

Гликемични нарушения при остър исхемичен мозъчен инсулт

Д-р Ж. Янева

10:30-10:40

Дискусия

 

10:40-11:00

Кафе пауза

 

V. Диференцирано лечение при онкологично болни и неврорехабилитация

11:00 – 11:30

Диференцирано лечение на инсулт при онкологични заболявания.

Д-р К. Георгиев

11:30 – 12:00

Кинезитерапия в комплексното лечение при остър мозъчен инсулт

Проф. Ненова/

Миглена Милева, ас

12:00 – 12:10

 Дискусия

 

12:10

Закриване на Трета Конференция по ИНСУЛТ

Проф. С. Андонова

 

Информация относно провеждането на Трета Национална Конференция по ИНСУЛТ (03-04.06.2023):
   • За участници на място: регистрация от 08:30ч.
   • За участници онлайн: предоставяме Ви два линка за събитието, като се използва системата Webex. препоръчително е предварително да изтеглите и инсталирате програмата за по-добра връзка. Може да използвате и уеб-базираната версия като е налице риск за по-лоша онлайн връзка.
         • Събота (03.05.2023)https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m9d19481ef578789ed2ce4b7ceb7d4024
         •  Неделя (04.05.2023)https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m6cf8c8affc0fe93b0fa56b471a4ccc54

 

 


1 2 > >>

· · ·

Тема Форум 1.38 | ACS Marsi Edition 18.2.1