×

XII International Symposium On Clinical Anatomy

2024-10-10 - 2024-10-13

2024-05-01 - 2024-08-15

XII International Symposium On Clinical Anatomy

10-13 OCTOBER 2024

 

REGISTER or LOGIN
Instructions for registration (in English)
Инструкции за регистрация

 

Supported by the EU NextGenerationEU,

Project №BG-RRP-2.004-0009-C02

 

Important information:

The participation at the XII International Symposium On Clinical Anatomy will not require a participation fee. However, the capacity of the venue is limited to 120 participants. Upon registration, approved participants will receive an email with further instructions and a link to a website for accommodation booking at preferential prices for the conference days. Registration covers conference materials, coffee breaks, lunches and dinners.

 

DATES TO REMEMBER:

15 August 2024 Registration and abstract submission closes

10 September 2024 Confirmation of acceptance of abstracts

 

Organizing Committee:

Anton B. Tonchev (MU-Varna)
Stoyan Pavlov (MU-Varna)
Fabio Quondamatteo (EFEM)
Paolo Onori (EFEM)
Nikolai Lazarov (BAS)
Krikor Dikranian (WASHU, USA)

Meglena Angelova (MU-Varna)
Desislava Marinova (MU-Varna)
Peter Valchanov (MU-Varna)
Dimo Stoyanov (MU-Varna)
Marin Zhelezov (MU-Varna)

 

VENUE

Rosslyn Dimyat Hotel Varna

Varna, Bulgaria

https://dimyat.rosslyn-hotels.com/

About the area

Varna is the third-largest city in Bulgaria and the largest city and seaside resort on the Bulgarian Black Sea Coast. The symposium venue is located right next to the Sea Garden, or formally the Seaside Park – Varna's largest, oldest and best-known public park. Situated along the city's coast on the Black Sea, it is an important tourist attraction and a national monument of landscape architecture. With its long alleys for promenades, the seacoast with the beach, numerous restaurants, bars, clubs, and a swimming pool complex, the park is the favourite place for recreation and fun for the citizens of Varna.

LOCATION

11 km NE from Varna Airport – trip duration 10 min.

 

XII International Symposium On Clinical Anatomy



10. October 2024: IIIrd European Student Symposium on Anatomical Research

10.13. October 2024: XII Symposium on Clinical Anatomy

Detailed programm will be added soon.


×

Black Sea Symposium

Black Sea Symposium for Young Scientist in Biomedicine 2024

2024-11-21 → 2024-11-24

2024-06-302024-10-15

×
Black Sea Symposium for Young Scientist in Biomedicine 2024



×
Black Sea Symposium for Young Scientist in Biomedicine 2024

ЕДИНАДЕСЕТА НАУЧНА СЕСИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ВАРНА

Единадесета научна сесия с международно участие на Медицински колеж - Варна

2024-11-22

2024-05-272024-07-30

×
Единадесета научна сесия с международно участие на Медицински колеж - Варна

Уважаеми колеги,

За единадесети  път имам удоволствието да Ви поканя да участвате в Научната сесия за преподаватели, докторанти и студенти на Медицински колеж – Варна с международно участие, която ще се проведе на 22 ноември 2024 година.

Събитието е посветено на международното сътрудничество в областта на здравеопазването и обучението на медицински и здравни кадри, и се провежда под патронажа на проф. д-р Димитър Райков, д.м.н., Ректор на Медицински университет – Варна.

С уважение,

Проф. Антоанета Цветкова, д.и.

Директор на Медицински колеж – Варна

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Почетен председател:

Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н.,

Заместник-ректор „Научна дейност"

 

Председател:

Проф. Антоанета Цветкова, д.и.

Директор на Медицински колеж - Варна

Заместник-председател:

Доц. Емилия Георгиева, д.оз.

Зам.-директор КРКА, Медицински колеж – Варна

 

Правила за участие

Всеки автор може да се включи, като участва с до два доклада (представени чрез PowerPoint  презентация), които ще бъдат отпечатани на български език в издание на Медицински университет – Варна.

Събитието ще се проведе в смесена форма – в електронна среда и присъствено.

 

Работни езици на  Научната сесия:

Български и Английски език

 

Основни научни направления:

1. Лабораторна и образна диагностика

2. Рехабилитация / Кинезитерапия

3. Обществено здраве и здравни грижи

4. Дентално здраве

5. Фармацевтични науки, етика и деонтология.

6. Медицинска козметика и очно здраве

 

Указания за участие:

За да заявите своето участие е необходимо един от авторите на доклада да се регистрира, чрез създаване на профил на следния линк: https://press.mu-varna.bg/forums/ 

Останалите членове от авторският колектив могат да се регистрират като "Слушател'' при желание.

Регистрацията изисква попълване на данни в потребителския профил на участниците, подаване на пълнотекстов доклад (таблици, графики и снимки по изискване на издателството), презентация (до 15 слайда ppt формат) и бордеро за платена такса до 30.07.2024г.


Изисквания за подготовка на научен доклад:
http://journals.mu-varna.bg/index.php/vmf/about/submissions#authorGuidelines

Регистрационна такса:
Такса за един доклад (независимо от броя на авторите) – 60 лв., преведена по банков път.
Регистрационната такса включва право на публикуване на пълнотекстов доклад в издание на Медицински университет – Варна и сертификат за участие за всеки автор.

Банкова сметка на Медицински университет – Варна

Сметка в лева
Банка ДСК ЕАД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700
Основание за плащане: НС2024МК


Контакти с организатори:

Доц. Емилия Георгиева, д.оз.
emilia.georgieva@mu-varna.bg

Адреси за кореспонденция с модераторите:

1. Лабораторна и образна диагностика:

     - Ас. Елка Костова: Elka.Kostova@mu-varna.bg

     - Ас. Йорданка Михайлова, д.оз.: jordanka.mihaylova@mu-varna.bg

2. Рехабилитация / Кинезитерапия:

     - Ас. Йордан Георгиев: yordan.georgiev@mu-varna.bg

     - Ас. Моника Попова: monika.popova@mu-varna.bg

3. Обществено здраве и здравни грижи:

     - Ас. Глория Димитрова: gloriya.dimitrova@mu-varna.bg

     - Ас. Деяна Илиева: deyana.ilieva@mu-varna.bg

4. Дентално здраве:

     - Гл. ас. Ани Атанасова, д.оз.: ani.atanasova@mu-varna.bg  

     - Преп. Нела Калпакчиева: Nela.Kalpakchieva@mu-varna.bg

5. Фармацевтични науки, етика и деонтология:

     - Гл. ас. Димана Димитрова, д.ф.: dimana.dimitrova@mu-varna.bg

     - Ас. Мария Дангова: Mariya.Dangova@mu-varna.bg  

6. Медицинска козметика и очно здраве:

     - Преп. Цветелина Михова: Tsvetelina.Mihova@mu-varna.bg

     - Преп. Ивалина Игнатова: Ivalina.Ignatova@mu-varna.bg

 



×
Единадесета научна сесия с международно участие на Медицински колеж - Варна

International Symposium On Clinical Anatomy

XII International Symposium On Clinical Anatomy

2024-10-10 → 2024-10-13

2024-05-012024-08-15

×
XII International Symposium On Clinical Anatomy

XII International Symposium On Clinical Anatomy

10-13 OCTOBER 2024

 

 

Supported by the EU NextGenerationEU,

Project №BG-RRP-2.004-0009-C02

 

Important information:

The participation at the XII International Symposium On Clinical Anatomy will not require a participation fee. However, the capacity of the venue is limited to 120 participants. Upon registration, approved participants will receive an email with further instructions and a link to a website for accommodation booking at preferential prices for the conference days. Registration covers conference materials, coffee breaks, lunches and dinners.

 

DATES TO REMEMBER:

15 August 2024 Registration and abstract submission closes

10 September 2024 Confirmation of acceptance of abstracts

 

Organizing Committee:

Anton B. Tonchev (MU-Varna)
Stoyan Pavlov (MU-Varna)
Fabio Quondamatteo (EFEM)
Paolo Onori (EFEM)
Nikolai Lazarov (BAS)
Krikor Dikranian (WASHU, USA)

Meglena Angelova (MU-Varna)
Desislava Marinova (MU-Varna)
Peter Valchanov (MU-Varna)
Dimo Stoyanov (MU-Varna)
Marin Zhelezov (MU-Varna)

 

VENUE

Rosslyn Dimyat Hotel Varna

Varna, Bulgaria

https://dimyat.rosslyn-hotels.com/

About the area

Varna is the third-largest city in Bulgaria and the largest city and seaside resort on the Bulgarian Black Sea Coast. The symposium venue is located right next to the Sea Garden, or formally the Seaside Park – Varna's largest, oldest and best-known public park. Situated along the city's coast on the Black Sea, it is an important tourist attraction and a national monument of landscape architecture. With its long alleys for promenades, the seacoast with the beach, numerous restaurants, bars, clubs, and a swimming pool complex, the park is the favourite place for recreation and fun for the citizens of Varna.

LOCATION

11 km NE from Varna Airport – trip duration 10 min.

 

XII International Symposium On Clinical Anatomy



×
XII International Symposium On Clinical Anatomy

10. October 2024: IIIrd European Student Symposium on Anatomical Research

10.13. October 2024: XII Symposium on Clinical Anatomy

Detailed programm will be added soon.

Лятно училище по инсулт

Трето лятно училище по инсулт
2024-06-15 → 2024-06-16

×
Трето лятно училище по инсулт

Проф. д-р Димитър Райков, д.м.н.,

Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна,

и

Проф. д-р Силва Андонова, д.м.н.,

Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

 

Ви канят да участвате във

ТРЕТО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ПО ИНСУЛТ

15-16.06.2024

Лятното училище ще се проведе на място в Първа Аудитория на Медицински университет - Варна

Научната среща е под егидата на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна и УМБАЛ "Св. Марина"-Варна и е продължение на традиционните мултидисциплинарни срещи посветени на мозъчно-съдовата патология и мозъчния инсулт. През 2018г е проведена „Първа национална конференция по инсулт с международно участие“, а през 2019г „Първо лятно училище по инсулт“, като впоследствие ежегодно се провеждат научни форуми посветени на мозъчния инсулт.

 Презентациите са разпределени в два дни. Във фокуса на предстоящото събитие са теми, засягащи организацията при лечението на инсулт, невроизобразяващите методики в острата фаза на мозъчните инсулти, рисковите фактори за възникването на инсулти и тяхната профилактика. Ще бъде дискутирани и инсултите в детска възраст,  редки причини за инсулт и възможностите за рехабилитация след инсулт.        
     Освен представянето на теоретични доклади, ще ще бъдат представени и коментирани интересни клинични случаи от клиничната практика.

 


     Такси за правоучастие в научното събитие:

  • Участници специалисти: 100 лв.
  • Участници специализанти 50 лв.
  • Безплатно участие за всички участници –  студенти и служители на Медицински университет – Варна и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“ ЕАД – Варна.
  • Безплатно участие за всички студенти и специализанти.

 


Регистрация в системата за конгреси на МУ-Варна:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=bg

Ако имате регистрация - вход в системата:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userlogin/?lang=bg

През меню „Заявка за участие“ се избира участие в избрания конгрес, попълват се данните и се регистрира заявката за участие.

 


За заплащане на таксите:

БАНКОВА СМЕТКА на МУ-ВАРНА 

Банка ДСК ЕАД

Клон Варна 

BIC: STSABGSF 

IBAN: BG24STSA93003100040700 

Основание: Участие в Трето лятно училище по инсулт.

Допълнение: имена на участник, форма на участие

 


Окончателната програма за конференцията можете да намерите на:
   •  Програма за Трето Лятно Училище по ИНСУЛТ

 

 


Инициативата на Медицински университет - Варна и Университетската болница „Св. Марина" за организиране и провеждане на събитието е продължение на проведената през 2018 г. Първа национална конференция по инсулт с международно участие. Срещата цели дългосрочно сътрудничество между специализираните центрове за лечение на инсулт в България с оглед подобряването на грижите за хората с инсулт, координирането на усилията за лечение на заболяването в страната и постигане на максимален ефект. Основна задача е повишаване на качеството на лечение на пациентите с инсулт, чрез предоставяне на достъп до специализирана медицинска помощ и диференцирано лечение.  Постигането на оптимално качество на лечение във функциониращите центрове е свързано с непрекъснатото обучение на специалистите.

Трето Лятно Училище по ИНСУЛТ

ПРОГРАМА
(15-16.06.2024)

 

Първи ден - 15.06.2024 - Събота

09:00

Откриване

Проф. С. Андонова

I. Организация при лечението на остри мозъчни инсулти. Исхемичен мозъчен инсулт

09:00 – 09:20

Организация при лечението на остри мозъчни инсулти.

Проф. С. Андонова

09:20 – 09:40

Мозъчен инсулт - проблеми и решения в България в настоящия момент.

Д-р Ф. Алексиев
(Председател на Българското дружество по инсулт)

09:40 – 10:00

Гранични случаи на интравенозна тромболиза - опитът на Болница "Света Анна" София.

Д-р Т. Ковачев

10:00 – 10:20

Антикоагулация при интравенозна тромболиза - опитът на Болница "Света Анна" София.

Д-р Е. Гулев

10:20 – 10:30

Дискусия

 

10:30 – 11:00

Кафе пауза

 

II. Невроизобразяващи диагностични методи

11:00 – 11:15

Компютърна томография. Практически насоки.

Ранни белези за исхемия, ASPECTS, pc-ASPECTS. 

Д-р Б. Матев

11:15 – 11:30

МРТ при остър исхемичен инсулт.

Д-р Е. Калчев

11:30 – 11:45

Редки форми на остри исхемични инсулти - остри исхемични състояние в областта на базалните ганглии.

Доц. Ч. Бъчваров 

11:45 – 12:00

Оценка на постпроцедурни интрацеребрални находки след механична тромбектомия чрез DECT.

Доц. Г. Тодоров

12:00 – 12:20

Изкуствен интелект в образната диагностика.

Проф. Р. Георгиев

12:20 – 12:30

Дискусия

 

12:30 – 13:30

Обяд

 

II. Превенция на исхемичните мозъчни инсулти

13:30 – 13:50

Приложение на мобилните технологии профилактика на мозъчния инсулт.

Д-р М. Андонова

13:50 – 14:10

Един нетрадиционен рисков фактор за мозъчен инсулт.

Доц. Д. Георгиева

14:10 – 14:30

Транзиторни исхемични атаки – настоящи препоръки.

Доц. М. Цалта

14:30 – 14:50

Терапевтични възможности при постинсултна депресия. (Egis Pharmaceuticals)

Проф. Х. Кожухаров

14:50 – 15:00

Дискусия

 

15:00

Закриване на първи ден

 






Втори ден - 16.06.2024 - Неделя

III. Исхемични мозъчни инсулти

09:00 – 09:20

Интравенозна тромболиза при остър исхемичен мозъчен инсулт – актуални препоръки и собствен опит.

Д-р Т. Дренски

09:20 – 09:40

Прогностични фактори за изхода от исхемичен мозъчен инсулт.

Д-р Н. Иванова

09:40 – 10:00

Нарушения в когницията и съня след исхемичен мозъчен инсулт.

Д-р Д. Кючукова

10:00 - 10:20

Ултразвук на зрителния нерв и приложението му в спешната неврология.

Д-р Н. Младенов

10:20 – 10:30

Дискусия

 

10:30 – 11:00

Кафе пауза

 

IV. Хеморагични мозъчни инсулти

11:00 – 11:20

Субарахноидален кръвоизлив – разлики в клиничния ход, профилактиката и лечението при аневризмален и не-аневризмален САХ.

Д-р. К. Георгиев

11:20 - 11:40

Паренхимни мозъчни кръвоизливи. Рискови фактори и патофизиология.

Доц. Е. Калевска

11:40 – 12:00

Хеморагичен мозъчен инсулт - класическа отворена операция или ендоскопско лечение.

Доц. Т. Аврамов

Д-р С. Мариянова

12:00 – 12:20

Патофизиология на мозъчното кръвообращение. Мозъчна смърт.

Проф. Платиканов

12:20 – 12:30

Дискусия

 

12:30 – 13:30

Обяд

 

V. Трудности при менажирането на остри мозъчни инсулти

13:30 – 13:45

Инсулти в детска възраст.

Д-р Д. Крумова

13:45 – 14:00

Клиничен подход при редки заболявания свързани с мозъчен инсулт.

Доц. М. Левкова

14:00 – 14:15

Проактивен скрининг за съдови заболявания и мозъчен инсулт.

Д-р М. Хачмерян

14:15 - 14:35

Медикаментозна терапия при рехабилитацията след инсулт. (Polpharma)

Д-р Т. Дренски

14:35 – 14:50

Роботизираната рехабилитация в неврорехабилитацията на пациенти с мозъчен инсулт.

Ас. М. Милева

14:50 – 15:00

Дискусия

 

15:00

Закриване на Трето лятно училище по ИНСУЛТ

Проф. С. Андонова

 

Кардиохирургичен форум Варна

Кардиохирургичен форум Варна
2023-10-26 → 2023-10-28

×
Кардиохирургичен форум Варна

Кардиохирургичен форум Варна

УМБАЛ „Света Марина“ - Варна

Клиника по кардиохирургия

27 – 28 октомври 2023

 

На 15.06 2023 г. Клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ „Света Марина“ - Варна навърши своите 18 години.  

По този повод под егидата на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и УМБАЛ „Света Марина“ - Варна Клиниката организира научно-практически форум, който ще се проведе на 27-28.10.2023 г.

Гости на събитието ще бъдат водещи европейски кардиохирурзи, които имат съществен принос за развитието на варненската сърдечна хирургия през годините. Акцент на Форума ще бъде минимално инвазивната сърдечна хирургия

Практическата част на форума ще се състои на 27 октомври 2023 в Операционния сектор на Клиниката. Минимално инвазивните операции ще бъдат предавани на живо за всички желаещи регистрирани участници в аудитория „А“ на УМБАЛ „Света Марина“. 

Научната част на събитието ще се проведе на 28 октомври в аудитория „А“. Очаква се участие както на варненските кардиохирурзи, така и на гост-лекторите (на английски език). Окончателната програма ще бъде публикувана допълнително. 

Участието във Форума е безплатно за лекари, специалисти по здравни грижи и студенти след попълване на кратък онлайн регистрационен формуляр.

 

До момента имаме потвърждение за участие от двама водещи в областта на минимално инвазивната кардиохирургия (МИКХ) хирурзи:

- Проф. Йено Солонике (Prof. Jeno Szolnoky, The Gottsegen National Cardiovascular Center, Budapest, Hungary).

Наред с тези гости, предвиждаме да поканим за участие в програмата на конференцията лекари от УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет „Проф. П. Стоянов“ и други болници в страната.

 

Проф. Пламен Панайотов, д.м.

Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ „Св. Марина“
Катедра „Сърдечно-съдова хирургия и ангиология“
Медицински университет - Варна 

 

Програма за Кардиохирургичен форум Варна – 26-28 октомври 2023 г.:

 

26.10.2023

Зала А,  ет. 2 в УМБАЛ „Св. Марина“
Сесия
I програма

Модератори: П. Маноилов, А. Райнова

Презентира

9.00 – 9.30

Представяне на пациента и екипа в операционната зала

 

9.30 – 10.30

Видео презентация AVR + MVR минимално инвазивен достъп

Д-р В. Шейтанов

10.30 – 13.00

Включване от операционната на Клиниката по кардиохирургия (ККХ)

 

13.00 – 13.30

Обедна почивка

 

 

Зала А,  ет. 2 в УМБАЛ „Св. Марина“
Сесия II програма

Модератори: А. Кишева, С. Пантелеймонова

 

13.30 – 13.45

Алгоритъм за лечение на варикозни вени

Д-р Г. Ангелов

13.45 – 14.00

Диагностика на миксом в ляво предсърдие с много висок ембологенен риск

Д-р Р. Григоров

14.00 – 14:15

Медиастинална лъчетерапия и болести на аортната клапа

Д-р В. Аврамова

14.15 – 14.30

Случай на A-V фустула третирана ендоваскуларно

Д-р В. Петров

14.30 – 14.45

Постмиокардитна СНрФИ с левокамерна тромбоза

Д-р Р. Петков

14.45 – 15.15

Инфекциозен ендокардит с усложнение – кога да бъде насочен за операция

Доц. А. Кишева

15.15 – 15.30

Клиничен случай

 

15.30 – 16.00

Кафе пауза

 

 

Зала А,  ет. 2 в УМБАЛ „Св. Марина“

Сесия III програма

Модератори: Пл. Панайотов, В. Шейтанов

 

16.00 – 18.00

Включване от операционната в Милано – Gruppo San Donato, Cardiochirurgia, Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio e collabora a Palazzo della Salute Wellness clinic di Milano

проф. Матиа Глаубер

18.00 – 18.30

Видео презентация на случай AVR с миниторакотомия – аксиларен достъп – Sana Herzchirurgie Stuttgart, Germany

Д-р В. Шейтанов

18.30 – 18.45

Изказвания, въпроси и отговори

 

27.10.2023

Зала А,  ет. 2 в УМБАЛ „Св. Марина“
Сесия
IV програма

Модератори: Я. Пейчев, П. Маноилов

Презентира

9.00 – 9.20

Откриване на форума – Пълнолетието на Клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ „Св. Марина“ и Медицински Университет „Проф. П. Стоянов“ – Варна

Проф. Пл. Панайотов

 

9.20 – 9.45

Включване от операционната на ККХ – презентиране на пациента, екипа в операционната и ТЕЕ

 

9.45 – 10.00

Перфорация на дясна камера причинена от емболия на костен цимент след вертебропластика – клиничен случай

д-р А. Райнова

10.00 – 10.15

MIDCAB хирургия – настояще и бъдеще. Начален опит  в коронарната реваскуларизация чрез лява предна торакотомия

Д-р С. Пантелеймонова

10.15 – 10.45

Кафе пауза

 

 

Зала А,  ет. 2 в УМБАЛ „Св. Марина“

Сесия V програма

Модератори: Д. Кючуков, Г. Бъчваров

 

10.45 – 12.30

Включване от операционната на ККХ

 

12.30 – 12.45

Клиничен случай

 

12.45 – 13.00

Включване от операционната на ККХ – контролна ТЕЕ

 

13.00 – 13.30

Обяд – кетъринг

 

 

Зала А,  ет. 2 в УМБАЛ „Св. Марина“

Сесия VI програма

Модератори: Ст. Лазаров, Д. Панайотова

 

13.30 – 13.50

Слединфарктен междукамерен септум дефект третиран оперативно без вентрикулотомия – клиничен случай

Доц. Д. Кючуков

13.50 – 15.45

Включване от операционната на ККХ – пациента, екипа, ТЕЕ и/или видеопрезентация:

Combined aortic and mitral valve replacement through a right axillar minithoracotomy

Д-р В. Шейтанов

 

15.45 – 16.00

Кафе пауза

 

 

Зала А,  ет. 2 в УМБАЛ „Св. Марина“

Сесия VII програма

Модератори: М. Димова, А. Ангелов

 

16.00 – 16.30

Възможностите на съвременната ехокардиографска апаратура на General Electric

Д-р Д. Панайотова

16.30 – 17.00

КТ коронарна ангиография за предоперативна оценка преди клапна сърдечна хирургия

Доц. А. Ангелов

17.00 – 17.20

Хемодинамични варианти на калцификационната аортна стеноза с нисък трансвалвуларен градиент

 

Доц. Я. Пейчев

17.20 – 17.40

Сърдечно-съдово засягане, като последствие от противотуморно лечение при пациенти, преживели Ходжкинов лимфом. Фокус върху коронарната артериална болест

Доц. М. Димова

17.40 – 18.00

Съвременни тенденции в хирургическото лечение на възрастни с вродени сърдечни малформации – къде и от кого трябва да бъдат оперирани

Д-р В. Бошнаков

18.00 – 18.30

Minimally invasive congenital cardiac surgery

Д-р В. Шейтанов

18.30 – 18.45

Изказвания, въпроси и отговори

 

 

 

 

28.10.2023

Зала „Владимир Иванов“, УМБАЛ „Св. Марина“

Сесия VIII програма

Модератори: Г. Начев, Пл. Панайотов

Презентира

9.00 – 9.20

Приложение на NPWT при пациенти след сърдечна операция

Д-р П. Маноилов

9.20 – 9.40

Минимално инвазивна сърдечна хирургия – как се прави това в болница Сана в Щутгарт

Д-р В. Шейтанов

9.40 – 10.10

Evolving in mitral valve surgery

Prof. Aristotelis Panos

10.10 – 10.30

Хирургия на митралната клапа – вчера, днес и утре

Проф. Пл. Панайотов

10.30 – 10.40

Коментари, въпроси и отговори

 

10.40 – 11.00

Кафе пауза

 

 

Зала „Владимир Иванов“, УМБАЛ „Св. Марина“

Сесия IX програма

Модератори: М. Славов, Г. Бъчваров

 

11.00 – 11.30

The role of the transapical beating heart neochord implantation for the endoscopic and beating Heart treatment of mitral valve prolapse

Prof. Jeno Szolnoky,

Budapest, Hungary

11.30 – 11.50

Антитромбоцитно поведение при аортни клапни протези. Какво ново в ерата на новите биопротези и TAVI

Д-р М. Славов

11.50 – 12.10

Thoracoscopic pericardial fenestration and placement of an
LV – electrode

Д-р В. Шейтанов

12.10 – 12.30

Сравнение на различните ехокардиографски методики за оценка на митралната клапа

Д-р Д. Панайотова

12.30 – 12.45

Изказвания, въпроси и отговори.

 

 

Закриване на Кардиохирургичен форум Варна

 

 

На 28 октомври 2023 г. във фоайето на зала „Владимир Иванов“ ще има възможност за:

-          симулационно обучение за трансезофагеална ехокардиография (ТЕЕ);

-          демонстрация на апарат за оценка на „възрастта на артериите“;

-          симулационно обучение за минимално инвазивна сърдечна хирургия.

 


1 2 > >>

XII International Symposium On Clinical Anatomy

2024-06-18 14:04:34

Срокът за подаване на абстракти се удължава до 15.08.2024.

· · ·

Тема Форум 1.46 | ACS Marsi Edition 18.2.77