×

Здравни грижи

ІV Международна конференция „Здравни грижи - принос за качеството на живот“

2023-06-09 → 2023-06-10

×
ІV Международна конференция „Здравни грижи - принос за качеството на живот“

 

Full Info HERE.

 

Registration Form – Participant Without Abstract

Abstract Submission Form

 

GREETING

 

 

Dear colleagues and friends,

 

We are happy to invite you to IVth International Conference “Health care – Contribution to the Quality of Life”, organized by the Department of Nursing Care at the Faculty of Public Health, Medical University of Varna jointly with “St. Marina” University Hospital in Varna and the Hamidiye​ Faculty of Nursing at the University of Health Sciences in Istanbul, Turkey.

Our academic team went a long way but eventually, we achieved the desired result – the name of our department is a synonym of sustainable development and professionalism. A team, which in partnership with “St. Marina” University Hospital in Varna succeeded to consolidate as one of the leading departments in the training of nurses and midwives in Bulgaria and together we created our own traditions in the preparation of nursing care professionals.

I would like to share my delight that this scientific event unites two Balkan leaders – the University of Health Sciences in Istanbul, Turkey and the Medical University of Varna. It creates the opportunity for us to share our experience and good practices in the field of nursing care.

We look forward to welcoming you to our conference,

 

Prof. Silviya Borisova, PhD, DSc

Head of the Department of Nursing Care

 

 

​​​SCIENTIFIC COMMITTEE​​

​ ​ ​

​​Prof. Silviya B​orisova, PhD, DSc

Department of Nursing Care, Faculty of Public Health, Medical Unversity – Varna / Bulgaria

Prof. Dr. Merdiye Sendir

Hamidiye Faculty of Nursing University of Health Sciences, Istanbul / Turkey

 

Assoc. Prof. Katiya Eguruze, PhD 

Department of Nursing Care, Faculty of Public Health, Medical Unversity – Varna / Bulgaria

​Prof. Dr. Semiha Akin

Hamidiye Faculty of Nursing - University of Health Sciences, Istanbul / Turkey

 

Assoc. Prof. Valya Dimitrova, PhD 

Department of Nursing Care, Faculty of Public Health, Medical Unversity – Varna / Bulgaria​

 

​​Assist. Prof.  Rabiye Guney​

Hamidiye Faculty of Nursing, University of Health Sciences, Istanbul / Turkey

 

​Greta Ivanova

Head Nurse

​University Hospital “Saint Marina" – Varna / Bulgaria

 

 

Съобщение (BG) ТУК.×
ІV Международна конференция „Здравни грижи - принос за качеството на живот“

Download or view SCIENTIFIC PROGRAM as PDF file:

Program

International Congress of Colorectal Surgery

XVIII Международен конгрес по колоректална хирургия

2023-10-05 → 2023-10-07

2023-03-272023-07-31

×
XVIII Международен конгрес по колоректална хирургия

Място на провеждане:

К.к. „Златни пясъци“

Хотел „Адмирал“

Варна, България

Дати на провеждане:

5-7 октомври 2023

 

FULL Information: Committee, Instructions, Fees, Bank Transfer, Accomodation, Included, Contact

ПЪЛНА информация: организационен комитет, инструкции за автори, цени, банков превод, настаняване, контакти

 

Topics

 • Robot-assisted minimally invasive surgery of the digestive tract
 • Surgery for liver metastases from colorectal carcinoma
 • Genetic examination of oncological colorectal diseases
 • Inflammatory diseases of the digestive tract
 • Personalized medicine

Тематични направления:

 • Робот-асистирана минимално инвазивна хирургия на храносмилателния тракт
 • Хирургия при чернодробни метастази от колоректален карцином
 • Генетични изследвания на онкологични колоректални заболявания
 • Възпалителни заболявания на храносмилателния тракт
 • Персонализирана медицина

 

The abstracts and proceedings will be published in English in a Scripta Scientifica Medica journal supplement for 2023. All manuscripts are submitted in English.

Application form registration:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=en

If you already have an account - sign in:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userlogin/?lang=en

Using the Application Form menu, fill out and upload: title of the manuscript, names and affiliations of the authors, e-mail, a separate file with the abstract (uploaded by 30.06.2023), a file with the body text of the manuscript (uploaded by 31.07.2023).

Резюметата и докладите ще бъдат публикувани в приложение на сп. Scripta Scientifica Medica за 2023 г. на английски език. Всички ръкописи се подават на английски език.

Регистрация за подаване на заявка:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=bg

Ако имате регистрация - вход:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userlogin/?lang=bg

През меню „Заявка за участие“ се попълват и качват: заглавие на доклада, имената на авторите и афилиации, имейл, файл с резюме (качване до 30.06.2023), файл с пълен текст на доклада (качване до 31.07.2023).

Указания за автори:
https://conferences.mu-varna.bg/a/modules/conference/files/20230322141924_ForApplicants_BG.pdf

Authors Guidelines:
https://conferences.mu-varna.bg/a/modules/conference/files/20230322141924_ForApplicants_EN.pdf

 

Брошурата с първоначалното съобщение можете да изтеглите тук.

 ×
XVIII Международен конгрес по колоректална хирургия

Фармацевтичен бизнес форум

Осми Фармацевтичен бизнес форум „Фармацевти и лекари - обединени в подкрепа на пациента“
2022-10-28 → 2022-10-29

×
Осми Фармацевтичен бизнес форум „Фармацевти и лекари - обединени в подкрепа на пациента“

 

ОСМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

„Фармацевти и лекари – обединени в подкрепа на пациента“


28-29 ОКТОМВРИ 2022


Официален сайт на събитието: Pharmforumvarna.bgМедицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ − Варна и Български фармацевтичен съюз (БФС) имат удоволствието да поканят представители на фармацевтичното и медицинското съсловия, фармацевтичните и козметични компании, фирмите за медицински изделия, дентално здраве, водещите експерти във фармацевтичната практика, както и преподаватели, специализанти, докторанти и студенти да участват в Осми Фармацевтичен Бизнес Форум и научно-практическа конференция, който ще се проведе в периода 28-29 октомври 2022 г.

 

По време на събитието ще бъдат представени:

• Съвременни научно-практически разработки в областите:

- Фармация;

- Медицина;

- Дентална медицина;

- Обществено здравеопазване;

•  Фирмени презентации на иновативни продукти и услуги;

• Модул от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти за 2022 г., акредитиран от БФС;

• Дискусия – кръгла маса на тема „Фармацевти и лекари – обединени в подкрепа на пациента“.

 

Конференцията ще се проведе в хибридна форма. Участниците имат възможност да присъстват на място или дистанционно чрез онлайн платформата Cisco Webex, достъпна от предварително изпратен линк.

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

 • Заявки за участие с доклади и/или постери за научно-практическата конференция се приемат само в електронен вид най-късно до 20.09.2022 г. 
 • Заявки за участие на студенти, докторанти и преподаватели само като слушатели, както и медицински специалисти, които не са преподаватели, докторанти и студенти се приемат чрез следния on-line формуляр: https://forms.gle/8kR1Ncqu4RykPDUj8

За повече информация:

Доц. маг.-фарм. Калоян Георгиев, д.ф.н. – тел. 0898 343274; kalgeorgiev@hotmail.com

Гл. ас. маг.-фарм. Надежда Хвърчанова, д.ф. – тел. 0888 766506; nhvarchanova@gmail.com

  

Участник

Сума (с ДДС)

Студент

Без такса

Докторант

50 лв.

Преподавател

50 лв.

Слушател*

50 лв.

*Mагистър-фармацевти, пом.-фармацевти, медицински специалисти и др., които не са преподаватели, докторанти и студенти

 

 • Инструкции за оформянето на абстракта и примерен абстракт участниците могат да свалят след предварителна регистрация в сайта conferences.mu-varna.bg (приемат се абстракти само на английски език)
 • Прикаченият файл се оформя по следния модел:

METADATA

Title

Title should be concise but descriptive. The title should be written in capital letters in Bold style.

Author's names, primary affiliation

Fill in the full first and last name of the author/s and the rest of the required metadataname of Department, name of Faculty, Name of University or institution. If the authors are from different institutions, a superscript written in arabic numerals is placed after the names. The names of the authors should be written in Bold style. The required metadata should be written in Italic style on a new line.

Abstract

The abstract must be no longer, than 250 words summarizing the essential new information communicated. The text of the structured abstract should contain the following four sections: Introduction, Aim, Materials and Methods, Results and Conclusion, which should be written in Bold style.

Keywords

Please supply up to 6 keywords in English that respond the content of the paper. It is recommended to consider the subject headings of Index Medicus. The Keywords should be written in Italic style.

 

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ:

ü  Устните доклади и постерните презентации трябва да се приготвят под формата на PowerPoint презентация, като се спазят следните изисквания:

 

1. Доклади: Максималната продължителност на устното представяне е 10 минути!

  • Докладът трябва да съдържа следната информация:

o        Заглавие, автори и увод;

o        Материали и методи;

o        Резултати;

o        Изводи.

 

2. Постери: Максималната продължителност на устното представяне е 4 минути!

ü  Постерът трябва да съдържа не повече от 4 слайда, със следната информация:

o        Заглавие, автори и увод;

o        Материали и методи;

o        Резултати;

o        Изводи.

 

ü  При подаване на презентациите, в името на всеки файл трябва да присъстват двете имена на презентиращия автор. 

 

Абстрактите на участниците ще бъдат публикувани в приложение на Scripta scientifica pharmaceutica.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ – ПО БАНКОВ ПЪТ:

По сметка на “Турекспо-Варна” АД, ГР. ВАРНА

 

БАНКА – ОББ (КЛОН Колони)
BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 42 UBBS 70701010027309
Лице за контакт: Веска Илиева, e-mail: office@tourexpo.bg, Моб. тел: 0888 449 809

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: ИМЕНА НА УЧАСТНИКА

* Физическото присъствие на всички участници ще бъде съобразено с епидемичната обстановка и актуалните медицински разпоредби към момента на събитието.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

 

28.10.2022 г. (петък)

/Във Факултет „Фармация“ към Медицински университет - Варна и онлайн в платформата Cisco Webex/

 

Научно-практическа конференция

Продължаващо обучение

09:00-17:30

Първи ден

12:30-19:00

Първи ден

09:00-09:30

Официално откриване: Проф. д-р Петко Маринов – Декан на Факултета по фармация, Медицински университет - Варна

Поздравителни адреси

 

09:30-10:15

Пленарна лекция

10:15-10:30

Почивка

10:30-12:00

Научно-практическа сесия – доклади на студенти и докторанти (част I)

12:00-13:00

Почивка

13:00-13:45

Пленарна лекция

12:30-12:45

Откриване

14:00-15:15

Научно-практическа сесия – доклади на студенти и докторанти (част II)

12:45-15:45

Лекции (3 бр.)

15:15-16:30

Пленарна лекция

15:45-16:00

Продуктова презентация

16:30-17:30

Постерна сесия (част I)

16:00-19:00

Лекции (3 бр.)

 

29.10.2022 г. (събота)

/Във Факултет „Фармация“ към Медицински университет - Варна и онлайн в платформата Cisco Webex/

 

Научно-практическа конференция

Продължаващо обучение

09:30-16:00

Втори ден

09:15-16:00

Втори ден

09:30-10:30

Научно-практическа сесия – доклади на студенти и докторанти (част III)

09:15-11:15

Лекции (2 бр.)

10:45-12:30

Постерна сесия (част II)

11:15-11:30

Продуктова презентация

12:30-13:00

Награждаване на отличили се студенти и докторанти

11:30-13:30

Лекции (2 бр.)

13:00-14:00

Почивка

13:30-14:00

Почивка

14:00-15:00

Workshop

15:00-16:00

Кръгла маса „Фармацевти и лекари – обединени в подкрепа на пациента“

16:00

Закриване

 

* Организаторите запазват правото си да променят предварителната програма

 

„80 години Медицински колеж - Варна“ - Десета научна сесия с международно участие

„80 години Медицински колеж - Варна“ - Десета научна сесия с международно участие
2022-10-21 → 2022-10-22

×
„80 години Медицински колеж - Варна“ - Десета научна сесия с международно участие

Изтеглете ПРОГРАМАТА на конференцията под формата на PDF файл

 

 

Интернет връзки за достъп до X-ата научна сесия

21.10.2022г.

(Активност на връзките, 08:45 часа)

 

 

Категория Участник (Презентатор):

 

01. Секция „Лабораторна диагностика“   

      Модератор – Доц. д-р Цветелина Костадинова, д.м.    

      Link: https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=mf515cf9613110851bcb66877b634a644

 

02. Секция „Рехабилитация и кинезитерапия“  

      Модератор – Доц. Силвия Филкова, д.оз.

      Link: https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=mbe7135a3896e38124c390d245aa4f0dc

 

03. Секция „Обществено здраве“

      Модератор – Доц. д-р Цветелина Търпоманова, д.м.    

      Link:  https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m242215d6957b01f5143357b16fa9222a

 

04. Секция „Медицинска козметика“

      Модератор – Доц. д-р Илко Бакурджиев, д.м.

      Link:  https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m124d598c341eac73f9334cbbbab9434d

 

05. Секция „Дентално здраве“

      Модератор – Доц. Светлана Пенева, д.оз.

Link:  https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m83486b056b083bf2018493929a19d7f5

    

06. Секция „Фармацевтични науки“

Модератор – Доц. Силвия Михайлова, д.х.

Link: https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m1fca001943e2424b83038391ee0aafd9

 

07. Секция “Очно здраве”

      Модератор - Д-р Силвия Николова

Link: https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m242215d6957b01f5143357b16fa9222a

 

08. Секция „Етични и правни проблеми на медицината“

      Модератор – Доц. Веселина Славова, д.ф.

Link: https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=mfd63f4762b6b6b2c3b9e7b63adfce4cb

 

09. Секция „Здравни грижи“

      Модератор – Гл. ас. Валентина Александрова, д.оз.

Link:  https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=md3ac9a86ffb5511c6a0f6cbcd8e99647

 

10. Секция „Образна диагностика“

      Модератор –  Ас. Мариана Купенова, д.оз.

Link: https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m01e792fbf433c8ef4a2c0323b8b14cd6

 

11. International participation “Innovative approaches to eye and ear health 

Moderator: Prof. Todorka Kostadinova, PhD., Prof. Antoaneta Tsvetkova, PhD

Link: https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m6c257665877d67f100d3649fd37f8f3e

 

 

 

 

На 20.10.2022 г., в сайта на X-ата Научна сесия за преподаватели и студенти, панел „Информация“, ще бъдат публикувани официалните връзки, необходими за 21.10.2022 г. за презентиращите от разстояние (чрез платформа Webex).  

WEB и техническо осигуряване при необходимост:

Лице за контакт: Зорница Иванова, e-mail: zornitsa.ivanova@mu-varna.bg

Тел: 052 677 039

 

Информационен панел: https://press.mu-varna.bg/forums/

 

С уважение,

Екипът на Медицински колеж – Варна.

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“
ГР. ВАРНА

ДЕСЕТА НАУЧНА СЕСИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„80 ГОДИНИ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ-ВАРНА“

20 - 21.X.2022 г.

 

Уважаеми колеги,

За десети път имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Научната сесия за преподаватели и студенти на Медицински колеж – Варна с международно участие, която ще се проведе на 20 и 21 октомври 2022 година.
Събитието е посветено на 80 годишния юбилей на Медицински колеж – Варна, и се провежда под патронажа на проф. д-р Валентин Игнатов, д.м., Ректор на Медицински университет – Варна.

С уважение,
Проф. Антоанета Цветкова, д.и.
Директор на Медицински колеж – Варна

 
На 21.10.2022 г. ще се проведе Десетата юбилейна научна сесия с международно участие. Събитието ще се проведе в смесена форма – в електронна среда и присъствено.
Всеки автор може да се включи като участва с до два доклада (представени чрез PowerPoint  презентация), които ще бъдат отпечатани на български език в издание на Медицински университет – Варна.

Работни езици на  Научната сесия:
Български и английски език

Основни научни направления:
1. Лабораторна и образна диагностика
2. Рехабилитация и медицинска козметика
3. Обществено здраве и медико-социални грижи
4. Дентално здраве
5. Фармацевтични науки
6. Очно здраве
7. Етични и правни проблеми на медицината

Указания за участие:
За да заявите своето участие е необходимо авторът или един от авторите в доклада да се регистрира, чрез създаване на профил на следния линк: https://press.mu-varna.bg/forums/

Срокове:
Регистрацията изисква попълване на данни в потребителския профил на участниците, подаване на пълнотекстов доклад (таблици, графики и снимки по изискване на издателството), презентация (до 10 слайда ppt формат) и бордеро за платена такса до 15.06.2022 г.

Изисквания за подготовка на научен доклад:
http://journals.mu-varna.bg/index.php/vmf/about/submissions#authorGuidelines

Регистрационна такса:
Такса за един доклад (независимо от броя на авторите) – 60 лв.
Регистрационната такса включва право на публикуване на пълнотекстов доклад в издание на Медицински университет – Варна и сертификат за участие за всеки автор.
Регистрационната такса се внася по банков път.


Банкова сметка на Медицински университет – Варна

Сметка в лева
Банка ДСК ЕАД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700
Основание за плащане: НС2022МК

Контакти с организатори:
Доц. Николай Недев, д.оз.
nikolay.nedev@mu-varna.bg
Доц. Емилия Георгиева, д.оз.
emilia.georgieva@mu-varna.bg

Адреси за кореспонденция с модераторите:
Доц. д-р Цветелина Търпоманова, д.м.
tsvetelina.tarpomanova@mu-varna.bg
Доц. Веселина Славова, д.ф.
veselina.slavova@mu-varna.bg
Доц. Светлана Пенева, д.оз.
svetlana.angelova@mu-varna.bg
Доц. Силвия Филкова, д.оз.
silviya.filkova@mu-varna.bg
Доц. д-р Цветелина Костадинова, д.м.
Tsvetelina.Popova@mu-varna.bg
Гл. ас. Силвия Михайлова, д.х.
silviya.mihaylova@mu-varna.bg
Гл. ас. Димитър Групчев, д.м.
Dimitar.Grupchev@mu-varna.bg

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“
ГР. ВАРНА

 

 

 

 

ДЕСЕТА НАУЧНА СЕСИЯ

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ВАРНА

 

 

ПОД ПАТРОНАЖА

НА ПРОФ. Д-Р ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ,  Д.М.,

РЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ – ВАРНА

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

 

21 ОКТОМВРИ 2022 г.

 

Организационен комитет:

 

Почетен председател:

Проф. д-р Христина Групчева, д.м.н., Заместник-ректор „Научна дейност"

Председател:

Проф. Антоанета Цветкова, д.и., Директор на Медицински колеж – Варна

Заместник-председатели:

Доц. Николай Недев, д.оз., Заместник-директор „УД“, Медицински колеж – Варна

Доц. Емилия Георгиева, д.оз. Заместник-директор „КРКА“, Медицински колеж - Варна

 

Членове:

Доц. д-р Цветелина Търпоманова, д.м.

Доц. д-р Стефан Цеков, д.м.

Доц. д-р Димитър Групчев, д.м.

Доц. д-р Илко Бакърджиев, д.м.

Доц. д-р Цветелина Костадинова, д.м.

Доц. Веселина Славова, д.ф.

Доц. Светлана Пенева, д.оз.

Доц. Силвия Филкова, д.оз.

Доц. Силвия Михайлова, д.х.

Ас. Мариана Купенова, д.оз.

 

 

Контакти:

 • WEB и техническо осигуряване при необходимост:

Лице за контакт: Зорница Иванова, e-mail: zornitsa.ivanova@mu-varna.bg

 

 

 

21.10.2022 г. – Петък

 

Секции „Лабораторна и образна диагностика“, Медицински колеж, зала 209

 

„Образна диагностика“

Модератор: ас. Мариана Купенова, д.оз., kupenova@mu-varna.bg

 

09:00 – С. Мавродинова, А. Георгиева, Е. Костова. Проучване необходимостта от информираност сред бременните жени за ползите и рисковете от образни рентгенови изследвания.

 

09:15 – С. Чакъров, Р. Георгиев, Г. Вълчев, А. Атанасова, М. Йорданова, С. Мавродинова, Е. Костова. Болест на Крон - последни диагностични техники.

 

09:30 – М. Дянкова, Т. Стоева, Ж. Данчева, С. Чаушева, Ц. Йорданова, Б. Чаушев, А. Клисарова. Параметри на хибридния метод 68Ga-PSMA PET/CT при различни диагностични групи пациенти.

 

09:45 – Д. Янева, И. Османов, К. Близнакова,  М. Купенова. Приложение на материали, използвани във всекидневието за създаване на радиологични модели на човешки тъкани.

 

10:00 – С. Mавродинова, А. Георгиева, Е. Костова, С. Стоянова, С. Реджеб. Нагласи за професионална реализация на студентите от специалност "Рентгенов лаборант" в Медицински колеж - Варна.

 

10:15 – Дискусия

10:30 – Почивка

 

10:45 – Т. Стоева, M. Дянкова, С. Чаушева, Ж. Данчева, Ц. Йорданова, Б. Чаушев, А. Клисарова. 18F-FDG PET/CT при патологични фрактури от множествен миелом.

 

11:00 – А. Минкова, Д. Белберов, М. Сапунджиева, С. Каридова, М Шангова . Случай на добавъчно шийно ребро.

 

 

11:15 – С. Чаушева, Г. Вълчев. Ролята на 18F-FDG ПЕТ/КТ за оценка на първичния тумор и метастатични регионални лимфни възли при пациент с невроендокринен тумор на ректум- клиничен случай.

 

11:30 – Д. Апостолов, М. Шангова, С. Каридова, М. Сапунджиева. Машинно самообучение в образната диагностика.

 

11:45 П. Гагова, А. Богомилова, Д. Добрев, Н. Бонинска. Проучване на информираността на родители относно провеждането на рентгенови диагностични изследвания на децата им.

 

12:00 - П. Гагова, М. Визева. Йонизиращи лъчения – хигиенни проблеми и влияние върху здравето на човека.

 

12:15 - Б. Лозанов, С. Каридова, М. Сапунджиева, М. Шангова. Мозъчен инсулт.

 

13:30 – З. Иванова. Вилхелм конрад рьонтген – геният, който даде на света да вижда невидимото.

 

12:30 – Дискусия

 

 

„Лабораторна диагностика“

Модератор: доц. д-р Цв. Костадинова, д.м., e-mail: Tsvetelina.Popova@mu-varna.bg

 

13:00 – Е. Георгиева, Н. Коларов, М. Хюсеин, Р. Зинелова, Р. Расимова. Бърза диагностика за вирус SARS-CoV-2.

 

13:15 – К. Стоянова, Ж. Цветкова, Т. Цветкова. Диагностика на заболявания на кожата и клепачите, асоциирани с Demodex spp.

 

13:30 – Н. Ерменлиева, Г. Цанкова, Т. Тодорова, Е. Георгиева, Д. Найденова, Д. Димитрова. Микробни причинители на хранителни натравяния и техният биотерористичен потенциал.

 

13:45 – Й. Михайлова, К. Илиев. Диагностика и безглутеново хранене при тиреоидит на хашимото.

 

14:00 – Д. Димитрова-Стефанова, Е. Иванова, Е. Кьолеян. Проблемна антибиотична резистентност в болници за активно лечение по време на пандемията COVID-19.

 

14:15 – Д. Димитрова-Стефанова, Р. Младенова, Е. Маринова, Е. Иванова, Е. Кьолеян.  Микози сред пациенти с COVID-19 от интензивни отделения и анализ на резистентността към антимикотици.

 

14:30 – Н. Йорданова, С. Ибрям, Г. Цанкова, Ц. Костадинова. Туберкулозна инфекция-контрол и профилактика в България.

 

14:45 – Б. Шукриева, Д. Шукри, Ц. Костадинова. Светещи бактерии.

 

15:00 – Дискусия

 

 

Секция „Рехабилитация и кинезитерапия“, Медицински колеж – зала 112

Модератори: Доц. Силвия Филкова, д.оз., silviya.filkova@mu-varna.bg

гл. ас. Донка Николова, д.оз., donka.nikolova@mu-varna.bg

 

09:00 – Е. Бончева, К. Колева, П. Генов, С. Филкова. Физическа активност и употреба на електронни устройства при студенти от Медицински колеж Варна

 

09:15 – П. Ефтимова, Н. Мартинова, Г. Ненова.; Ролята на продължителната кинезитерапия при лечението на сколиозите

 

09:30 - Н. Мартинова, П. Ефтимова, Г. Ненова. Кинезитерапия и сколиоза-клиничен случай

 

09:45 – С. Петруняшева, Т. Иванова, М. Дичев, Е. Иванова. Проучване мнението на пациентите за удовлетвореността от рехабилитационни програми в диагностатично-консултативен център.

 

10:00 – А. Фикрет, С. Лазарова, М. Василева, Й. Георгиев. Eмиграция на завършилите обучение по специалност „Рехабилитатор”

 

10:15 – С. Сабриев, М. Георгиев, Б. Трифонов, Д. Николова. Нагласата на здравните специалисти към роботизираната рехабилитация в България

 

10:30 – Дискусия

10:45 – Почивка

 

11:00 – С. Русев, С. Василева, К. Моллова, М. Петрова, А. Узунова. Скандинавско ходене – средство за превенция и рехабилитация

 

11:15 – И. Куртева, С. Маринова, С. Богомилова. Кинезитерапевтичен подход при деформация pectus carinatum - представяне на клиничен случай

 

11:30 – В. Петрова, В. Стоянов, М. Милева. Традиционният тайландски масаж в кинезитерапевтичната практика

 

11:45 – Д. Стоицов, Н. Димитров, Я. Шивачев. Кинезитерапевтични методи на лечение и профилактика при ревматоиден артрит

 

12:00 С. Минкова, В. Кръстев. Зонотерапия и ролята ѝ при спортисти

 

12:15 - Дискусия

12:30 – Почивка

 

13:15 –  А. Георгиев, В. Велчев. Флотационна терапия

 

13:30 – К. Колева, С. Стоянова, В. Жекова. Най-чести травми при волейболисти

 

13:45 – Ц. Булатова, В. Велчев. Кинезитерапия при остеосинтеза на метакарпална кост – клиничен случай

 

14:00 – Д. Юмер, Г. Хабил, Н. Бекир, С. Вълева, А. Николова. Огледална терапия при пациенти, преживели мозъчен инсулт

 

14:15 – Д. Недялкова-Петкова, М. Михайлова, Я. Петров. Мястото на физикалните фактори при дисторзио на глезенната става.

 

14:30 – М. Михайлова, Я. Петров, Д. Недялкова.  Възможности на физикалните фактори за профилактика и лечение на шийната остеохондроза.

 

14:45 – Дискусия

 

 

Секции „Обществено здраве“ и „Очно здраве“, Медицински колеж, зала 312

 „Обществено здраве“

Модератори: Доц. д-р Цветелина Търпоманова, д.м., tsvetelina.tarpomanova@mu-varna.bg

Гл. ас. Яна Тошева, д.оз.,Yana.Tosheva@mu-varna.bg

 

9:00 - В. Николова.  Измерители на качеството на здравеопазване в България от гледна точка на медицинските професионалисти

 

9:15 - М. Кирилова, Е. Иванова. Особености на епидемиологичния процес при някои въздушно-капкови инфекции в условията на пандемията от COVID-19

 

9:30 - К. Бойчевски, М. Коларова, К. Стоянова. Лаймска болест-знания и нагласи

 

9:45 - С. Панайотова. Модели за използваемост на здравни услуги

 

10:00 - А. Докова. Ефективност на общностно здравните партньорства

 

10:15 - Дискусия

 10:30 - Почивка

 

 10:45 - Е. Ковачев, А. Цветкова, С. Димова, С. Радева, С. Анжел. Отражение на Ковид 19 върху бременната и плода

 

11:00 - М. Милков, М. Стойков, М. Близнакова, А. Цветкова, Е. Георгиева, Т. Костадинова. Мястото и ролята на слухопротезирането в процеса на изграждане на екосистема за интегрирани грижи

 

11:15 - С. Цанова- Савова, С. Панева, Г. Иванова, С. Великов. Сравнителна характеристика на общи феноли във водни извлеци от български медицински растения

 

11:30 - П. Стамов, С. Стамова. Перкутанна ендоскопска гастростомия: индикации, техника и грижи

 

11:45 - В. Александрова, К. Докова. Области на професионални компетентности за специалисти по обществено здраве: съответствие между европейски и български изисквания  

 

12:00 - Дискусия

12:15 - Почивка

 

13:00 - Д. Мирчева, Г. Мирчева. Мнение на студентите относно възможността им за здравословното хранене

 

13:15 - М. Йорданова. Възможни ползи за прилагане на мобилни приложения в сферата на редките заболявания

 

13:30 - Д. Монов, М. Коларова, Д. Иванова. Готови ли сме да реагираме навреме при поява на нов вирусен хепатит

 

13:45 - Я. Тошева, Ц. Търпоманова, Ц. Димитрова- Дейкова, Р. Недялкова, Г.  Желязков. Необходимостта от формиране на комуникативни умения на студентите от специалност „Инспектор по обществено здраве“

 

14.00 Дискусия

 

 

 

 „Очно здраве“

Модератори: д-р Силвия Николова, Nikolova.Silvia@mu-varna.bg

 

15:00 – Ц. Михова, Ж. Томова. Съвременни технологии за практическо обучение в Медицински колеж.

 

15:15 – Ж. Томова, Ц. Михова. Ранна диагностика на кератоконус и морфологичен анализ на роговица с физиолофично по-ниска централна дебелина.

 

15:30 – Л. Маринов, И. Мангъров, И. Николова. Системни ефекти на офталмологични лекарствени продукти.

 

15:45 - Фирмена презентация “United vision”, г-н Антон Фърладжов

 

Тема: Силикон-хидрогелни лещи. Параметри и корекционни възможности.

 

16:00 – Дискусия

 

 

Секции „Дентално здраве“ и „Медицинска козметика“, Медицински колеж – зала 211

 

 „Дентално здраве“

Модератор: Доц. Светлана Пенева, svetlana.angelova@mu-varna.bg

 

9:00 - Ст. Стоянов, И. Кулева, Ц. Димитрова, Г. Янева, Д. Иванов. Детекция на trichomonas tenax при пациенти с лоша устна хигиена и парадонтоза

 

9:15 – Р. Василева, Б. Борисов. Ув – лед дезинфекция в медицината и денталната медицина

 

9:30 – Д. Гроздева, С. Самуилов, К. Атанасова. Приложение на електрофореза и фонофореза с хепарин в денталната практика

 

9:45 – А. Атанасова,  М. Варнева, М. Стоянова. Изработване на горночелюстна разширителна пластинка (протокол за работа чрез термоформинг – технология)

 

10:00 – А. Атанасова, М. Варнева, Н. Калпакчиева, Р. Димова. Технология на изработване на спортна шина чрез термоформинг – технология

 

10:15 - Дискусия

10:30 - Почивка

 

10:45 – Св. Пенева, М. Янакиев , Цв. Савова, Д. Станков. Предимства и недостатъци на термопластичните материали за изработване на частични протези

 

11:00 – М. Милев. Изработване на металокерамична корона (протокол за работа– технология)5

 

11:15 С. Ангелова. Взаимовръзка между разнородни фактори и мултифокален кариес в различни периоди на детството

 

11:30 – С. Ангелова. Влияние на преждевременния пубертет върху оралното здраве- клиничен случай

 

11:45 - Дискусия

12:00 – Почивка

 

 

„Медицински козметик“

Модератор: Доц. д-р Илко Бакърджиев, д.м., ilko.bakardjiev@mu-varna.bg

 

13:00 – И. Игнатова, И. Бакърджиев, Д. Гешева. Резонансна магнитофореза.

 

13:15 – Е. Иванова, Д. Димитрова, С. Ласкова.  Кожен микробиом и ингредиенти за красива кожа.

 

13:30 – И. Пенева, Д. Димитрова, С. Ласкова. Микронидлинг- колаген индуцираща терапия

 

13:45 – В. Недева, С. Ласкова, Д. Димитрова, И. Игнатова И. Бакърджиев, Д. Гешева.  Чувствителна кожа.

 

14:00 – И. Бакърджиев, А. Петрова. UniBrace - Иновативен подход в ортониксията.

 

14:15 – Фирмена презентация “Ocean pharma”, К. Райх. Терапевтичен спектър на патентованата активна съставка Spiralin  в линията  Scinicare Repair.

 

14:30 - Фирмена презентация “Thaloderma”, Станицвет Пенев

Тема: Първи стъпки към дермато-козметични решения с регламентирано по ISO 16128 съдържание с естествен произход.

 

14:45 - Фирмена презентация “Antoanette”, Антоанета Цветанова

Тема: Студен плазма душ и апарат Dr. Platon в работата на козметолога.

 

15:00 - Фирмена презентация “Collagena”, Таня Роганска

Тема: Козметика на всички времена.

 

14:30 – Дискусия

 

 

Секция „Фармацевтични науки“, Медицински колеж – зала106

Модератори: Доц. Силвия Михайлова, д.х., silviya.mihaylova@mu-varna.bg

ас. Момчил Ламбев, momchil.lambev@mu-varna.bg

 

9:00 – Р. Александрова. Briefly about the most important successes in biomedical sciences since the beginning of the 21st century.

9:15 – С. Божанов, М. Смерикарова, Б. Цветкова, В. Масларска. ВЕТХ Определяне на амоксицилин, тинидазол и омепразол в моделна смес.

9:30 – Б. Цветкова, В. Масларска, М. Смерикарова, С. Божанов.  Обзор на възможностите за приложение на Шифовите бази в спектрофотометричното определяне на лекарства.

9:45 – Н. Бъчварова, Н. Агова, И. Илиев, С. Георгиева, М. Колева. Определяне на количествено съдържание на гентамицин сулфат в лекарствени продукти след изтичане на срока на годност.

10:00 – В. Велкова, С. Михайлова, А. Цветкова. Характеристика на лекарства с малки молекули в терапията на COVID-19.

10:15 – Б. Басриев, М. Ламбев, Д. Димитрова. Методи за пептиден синтез.

10:30 – Фирмена презентация “Sthada”,  д-р Георги Христозов

 Тема: Когато гледаш на света като пелена от мъгла!

ГинкоПрим МАКС максимален ефект за памет и кръвооросяване § Синулан и Профилакт – съвременни решения на чести медицински проблеми.

 

11:00 – Т. Величкова, А. Цветкова, С. Михайлова, Е. Ковачев. Лекарствена достъпност - аспекти на генеричната субституция.

11:15 – И. Джермова, А. Тодорва. Осведоменост и нагласи на пациенти с остеопороза и нарушения в костната плътност относно лечение и профилактика на заболяването.

 

11:30 – В. Иванова, А. Тодорова, М. Пешева. Роля на фармацевта за откриване и профилактика на депресия при рискови групи пациенти с хронични заболявания.

11:45 – Д. Александрова, Г. Германова, М. Младенова, Сима Лукова. Електронна рецепта – нагласите на фармацевти след въвеждането и в България.

12:00 - 12:30 Фирмена презентация “Hartmann”, Даниела Никифорова, Марияна Александрова

Тема: Иновативни продукти за инконтиненция и лечение на рани

 

12:30-13:30 Обедна почивка

13:30 – М. Дангова, Й. Сотирова, И. Пехливанов, В. Андонова. Паркинсон: технологични подходи за оптимизиране на терапевтичната ефективност на Леводопа.

13:45 – И. Пехливанов. Само-емулгиращи лекарство доставящи системи като подход за подобряване на оралната бионаличност на лекарствата.

14:00 – С. Ремзи, М. Ламбев, М. Дангова, П. Бекяров. Аспекти на прицелна терапия с наночастици

14:15 – С. Тодоров, В. Венкова, Д. Димитрова. Мястото на Lentinula edodes, Ganoderma lucidum,Cordyceps и Coriolus versicolor в терапията на пациенти с онкологични заболявания.

14:30 – З. Василева, В. Стоянова, С. Михайлова, Д. Димитрова. Етерични масла - ефективна алтернатива в терапията на COVID-19.

14:45 – М. Тодорова, Н. Енчева, С. Славчева, М. Ламбев, П. Бекяров. Влияние на селена върху човешкото здраве.

15:00 - I. Bakradze, V. Kiknadze, M. Chilkhaldze, L. Lomineishvili. Camelyn and modern perspectives.

15:15-15:40 Дискусия

 

Секции „Етични и правни проблеми на медицината“ и „Здравни грижи“, Медицински колеж – зала 212

 

„Етични и правни проблеми на медицината“

Модератор: Доц. Веселина Славова, д.ф., veselina.slavova@mu-varna.bg

 

09:00 – К. Моллова, С. Филкова. Конструктивизъм и обучение в Медицински колеж

 

09:15 – П. Крумова. Необходимост от разработване на етични стандарти на поведение при полагане на грижи за възрастни и стари хора

 

09:30 – В. Станева. Ролята на специалистите по здравни грижи при социалната адаптация на пациенти с Вторично прогресираща множествена склероза

 

09:45 – М. Йорданова. Основни аспекти на здравната грамотност на пациенти с редки заболявания

 

10:00 – Ф. Кючюн, С. Радева. Организация на дейностите по превенция на изоставянето в родилния дом

 

10:15 – В. Стоянова, Ж. Врачева, Д. Александрова. Бъбречна трансплантация - шанс за живот

 

10:30 – И. Маркова. Свобода и автономност - деонологичната невъзможност

 

10:45 – В. Славова, С. Симеонов. Етични проблеми, свързани с експерименти с хора – история и регулация

 

11:00 – М. Мавров. Наказателна отговорност на медицинските специалисти

 

11:15 – 12:00 - Дискусия

 

12:00 - Почивка

 

 „Здравни грижи“

Модератор: гл. ас. Валентина Александрова, д.оз., valentina.aleksandrova@mu-varna.bg

 

13:00 – Д. Митева, К. Лефтерова, В. Василева. Влияние на стресa върху качеството на живот сред студентите от медицински специалности.

 

13:15 – В. Василева, Д. Иванова. Значение на моделите за сестрински грижи в подготовка на здравните професионалисти.

   

13:30 – П. Донева, М. Нанкова. Влиянието на физическата активност върху кръвната захар на диабетици по време на Ковид-19 пандемия.

  

13:45 – С. Реджеб, З. Ахмед, М. Нанкова. Роля на медицинската сестра при подготовка на пациент за изследване в нуклеарната медицина.

 

14:00 – Р. Лалева, Т.  Боев. Мнение на акушерките за въвеждане на следродилен патронаж.

 

14:15 – П. Гърчанова, В. Станева. Роля на медицинската сестра в процеса на кръводаряване.

 

14:30 – С. Радева, М. Коларова, П. Бекяров, Е. Ковачев. Превенция на инфекциите свързани с медицинското обслужване при оперативно родоразрешение.

 

14:45 – С. Радева, Е. Ковачев, С. Стамова, С. Михайлова, А. Цветкова, П. Бекяров. Анализ на резултатите от проучване сред специалистите по здравни грижи работещи с електронни лекарствени листи.

 

15:00 – К. Трендафилова. Психоемоционална рехабилитация и социална адаптация на пациенти с термични травми.

 

15:15 – И. Стоянова, С. Борисова, М. Негрева. Ефектът от въздействието на сестринските грижи в интензивно отделение.  

 

15:30 – С. Кирилова, А. Рашева. Сестрински грижи при пациентка с ОМИ.

 

15:45 - N. Gulua, V. Kiknadze, D. Kaladze, M. Chilkhaldze. Nursing education in Georgia.

 

16:00 – Дискусия

 

 


 

International participation “Innovative approaches to eye and ear health

Varna Medical College, Hall “А”

Moderator: Prof. Todorka Kostadinova, PhD., Prof. Antoaneta Tsvetkova, PhD

 

First session

 

14:00 - Prof. Antoaneta Tsvetkova, PhD. Varna - Magnetic and affordable.

 

14:20 - Prof. Dr. Suela Sallavaci, MD, PhD. Complications of OM still persist. Our experience.

 

14:40 - Assoc. prof. Dr.  Frodita Jakimovska MD, MSc, PhD. Correction of deviated Nose. 

 

15:00 - Prof. Dr. Pwavel Dimov MD, PhD. Organization steps og the Renovated Balkan Society ORL-HNS and black Sea Coutries New Association in Otology and Neuro-Otology.

 

15:20 - Prof. Dr. Mahmut Tayyar Kalcioğlu, MD, PhD. Otology as an Art!

 

Second session

 

15:40 - Prof. Dr. Leonardo Manzari, MD, PhD.  The otolith System:sustained and transient vestibular mechanism.

 

16:00 - Prof. Dr. Hesham Negm, MD, PhD. Management of Inferior Turbinates Enlargement, overview.

 

16:20 - Prof. Dr. Cemal Cingi, MD, PhD. Efficacy of Anatolian Propolis on Allergic Rhinitis Symptoms. Efficacy of Montair “Montelukast Sodium/Levocitirizine” on QOL of Allergic Rhinitis Patients.

 

16:40 - Prof. Dr. Mario Milkov, MD, PhD.  World Hearing Day - Ear and hearing care for all! Let’s make it a reality.

 

17:00 - Prof. Dr. Ofer Jacobawitz, MD, PhD. World Sleep Society end ENG specialist - today and tomorrow!

 

17:20 - Hung THAI-VAN. Objective measures of auditory processing disorders in children with learning disorders. (online via Webex)

 

18:00 - Dr Simona Radu MD, PhD, FIACLE. Contact lenses: the past present and future.

:00 - Dr Simona Radu MD, PhD, FIACLE. Contact lenses: the past present an


<< < 1 2 3 > >>

· · ·

Тема Форум 1.39 | ACS Marsi Edition 18.2.1