×

Здравни грижи

ІV Международна конференция „Здравни грижи - принос за качеството на живот“

2023-06-09 → 2023-06-10

×
ІV Международна конференция „Здравни грижи - принос за качеството на живот“

 

Full Info HERE.

 

Registration Form – Participant Without Abstract

Abstract Submission Form

 

GREETING

 

 

Dear colleagues and friends,

 

We are happy to invite you to IVth International Conference “Health care – Contribution to the Quality of Life”, organized by the Department of Nursing Care at the Faculty of Public Health, Medical University of Varna jointly with “St. Marina” University Hospital in Varna and the Hamidiye​ Faculty of Nursing at the University of Health Sciences in Istanbul, Turkey.

Our academic team went a long way but eventually, we achieved the desired result – the name of our department is a synonym of sustainable development and professionalism. A team, which in partnership with “St. Marina” University Hospital in Varna succeeded to consolidate as one of the leading departments in the training of nurses and midwives in Bulgaria and together we created our own traditions in the preparation of nursing care professionals.

I would like to share my delight that this scientific event unites two Balkan leaders – the University of Health Sciences in Istanbul, Turkey and the Medical University of Varna. It creates the opportunity for us to share our experience and good practices in the field of nursing care.

We look forward to welcoming you to our conference,

 

Prof. Silviya Borisova, PhD, DSc

Head of the Department of Nursing Care

 

 

​​​SCIENTIFIC COMMITTEE​​

​ ​ ​

​​Prof. Silviya B​orisova, PhD, DSc

Department of Nursing Care, Faculty of Public Health, Medical Unversity – Varna / Bulgaria

Prof. Dr. Merdiye Sendir

Hamidiye Faculty of Nursing University of Health Sciences, Istanbul / Turkey

 

Assoc. Prof. Katiya Eguruze, PhD 

Department of Nursing Care, Faculty of Public Health, Medical Unversity – Varna / Bulgaria

​Prof. Dr. Semiha Akin

Hamidiye Faculty of Nursing - University of Health Sciences, Istanbul / Turkey

 

Assoc. Prof. Valya Dimitrova, PhD 

Department of Nursing Care, Faculty of Public Health, Medical Unversity – Varna / Bulgaria​

 

​​Assist. Prof.  Rabiye Guney​

Hamidiye Faculty of Nursing, University of Health Sciences, Istanbul / Turkey

 

​Greta Ivanova

Head Nurse

​University Hospital “Saint Marina" – Varna / Bulgaria

 

 

Съобщение (BG) ТУК.×
ІV Международна конференция „Здравни грижи - принос за качеството на живот“

Download or view SCIENTIFIC PROGRAM as PDF file:

Program

International Congress of Colorectal Surgery

XVIII Международен конгрес по колоректална хирургия

2023-10-05 → 2023-10-07

2023-03-272023-07-31

×
XVIII Международен конгрес по колоректална хирургия

Място на провеждане:

К.к. „Златни пясъци“

Хотел „Адмирал“

Варна, България

Дати на провеждане:

5-7 октомври 2023

 

FULL Information: Committee, Instructions, Fees, Bank Transfer, Accomodation, Included, Contact

ПЪЛНА информация: организационен комитет, инструкции за автори, цени, банков превод, настаняване, контакти

 

Topics

  • Robot-assisted minimally invasive surgery of the digestive tract
  • Surgery for liver metastases from colorectal carcinoma
  • Genetic examination of oncological colorectal diseases
  • Inflammatory diseases of the digestive tract
  • Personalized medicine

Тематични направления:

  • Робот-асистирана минимално инвазивна хирургия на храносмилателния тракт
  • Хирургия при чернодробни метастази от колоректален карцином
  • Генетични изследвания на онкологични колоректални заболявания
  • Възпалителни заболявания на храносмилателния тракт
  • Персонализирана медицина

 

The abstracts and proceedings will be published in English in a Scripta Scientifica Medica journal supplement for 2023. All manuscripts are submitted in English.

Application form registration:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=en

If you already have an account - sign in:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userlogin/?lang=en

Using the Application Form menu, fill out and upload: title of the manuscript, names and affiliations of the authors, e-mail, a separate file with the abstract (uploaded by 30.06.2023), a file with the body text of the manuscript (uploaded by 31.07.2023).

Резюметата и докладите ще бъдат публикувани в приложение на сп. Scripta Scientifica Medica за 2023 г. на английски език. Всички ръкописи се подават на английски език.

Регистрация за подаване на заявка:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=bg

Ако имате регистрация - вход:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userlogin/?lang=bg

През меню „Заявка за участие“ се попълват и качват: заглавие на доклада, имената на авторите и афилиации, имейл, файл с резюме (качване до 30.06.2023), файл с пълен текст на доклада (качване до 31.07.2023).

Указания за автори:
https://conferences.mu-varna.bg/a/modules/conference/files/20230322141924_ForApplicants_BG.pdf

Authors Guidelines:
https://conferences.mu-varna.bg/a/modules/conference/files/20230322141924_ForApplicants_EN.pdf

 

Брошурата с първоначалното съобщение можете да изтеглите тук.

 ×
XVIII Международен конгрес по колоректална хирургия

Лятно училище по инсулт

Второ лятно училище по инсулт
2022-05-28 → 2022-05-29

×
Второ лятно училище по инсулт

 

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.,

Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна,

и

Проф. д-р Силва Андонова, д.м.н.,

Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

 

Ви канят да участвате във

 

Второ лятно училище по инсулт
с международно участие

 

КОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28 И 29 МАЙ 2022 г.

в онлайн среда поради епидемиологичната обстановка.

В конференцията ще вземат участие родни и чуждестранни специалисти в областта на инсулта.

 

Окончателната програма към събитието можете да видите от менюто (За конференцията -> Програма).

 

Всички участници са освободени от такса регистрация!

 

 

* Всички участници с регистрация чрез сайта на конференцията ще получат на посочения от тях e-mail сертификат за участие след приключване на конференцията. Събитието е подходящо и за невролози, кардиолози и други специалисти и специализанти, както и студенти и докторанти с интерес в областта на мозъчно-съдовите заболявания.

ден 1
 
ден 2

Второ Лятно Училище по ИНСУЛТ

ПРОГРАМА
28-29.05.2022

08:30 – 08:45

Регистрация

 

08:45 – 09:00

Откриване

Проф. С. Андонова

I. Организация при лечението на остри мозъчни инсулти

09:00 – 09:30

Организация при лечението на остри мозъчни инсулти – от дома на болния до центъра за лечение на остри инсулти (Stroke Center)

Проф. С. Андонова

09:30 – 10:00

Регистър за инсулт – Варна – първоначални данни

Доц. К. Докова

10:00 – 10:30

Разпознаване на остър мозъчен инсулт   - анамнеза, симптоми и синдроми, оценъчни скали

Д-р М. Цалта

10:30 – 10:40

Дискусия

 

II. Невроизобразяващи диагностични методи

11:00 – 11:30

Компютърна томография (КТ) – ранни белези за исхемия, ASPECTS, дифузия/перфузия при инсулт след събуждане

Проф. Б. Балев

11:30 – 12:00

Магнитно-резонансна томография (МРТ) диагностика и  терапевтичен подход при остър исхемичен инсулт

д-р Емил Калчев

12:00 – 12:30

Дуплекс скениране на каротидни съдове и КТ – каротидография

Доц. Ч. Бъчваров

12:30 – 12:40

Дискусия

 

III. Лечение на остър исхемичен мозъчен инсулт

14:00 – 14:30

Интравенозна тромболиза (IVT) -организационни мероприятия, практически насоки- собствен клиничен опит.

Prof. Thorsten Doeppner

14:30 – 15:00

Социална изолация и инсулт

Dr Janine Gronewold

15:00 – 15:10

Дискусия

 

IV. Етиопатогенетични аспекти при мозъчен инсулт

09:00 – 09:30

Интегрирана грижа за лечение на сърдечно-съдовите заболявания при пациентите с инсулт

Доц. Кишева

09:30 – 10:00

Наследствена тромбофилия и риск от ИМИ

Проф. Ангелова/

д-р Мари Хачмерян-Андреевав

10:00 – 10:30

Неврология в ревматологията

Доц. Шивачева

10:30 – 10:40

Дискусия

 

V. COVID-19 в неврологията

11:00 – 11:30

COVID-19 и неврологични усложнения

Доц. Георгиева

11:30 – 12:00

COVID-19  и хеморагичен мозъчен инсулт

Д-р Дренски

12:00 – 12:30

Оперативно лечение при ХМИ/САХ

Проф. Я. Енчев   

12:30 – 12:40

Дискусия

 

 

13:45 – 14:00

Остри инсулти при онкологични пациенти

Д-р Кр. Георгиев

14:00 – 14:15

Прогностични маркери за възстановяване на афазията след остър исхемичен инсулт

Д-р Р. Фучиджиева

 

VI. Случаи от клиничната практика – представяне и дискусия

 

14:15 – 14:30

Клиничен случай 1- ИМИ при млада жена с паранеопластична етиопатогенеза

Д-р Д. Росенова

14:30 – 14:45

Клиничен случай 2 - Болен с тромбоза на синус кавернозус при наличието на гноен сфеноидален синуит

Д-р А. Янкова

14:45 – 15:00

Клиничен случай 3 - Исхемичен мозъчен инсулт при пациент с менингоенцефалит при пансинуит

Д-р М. Мутаф

15.00-15.15

Клиничен случай 4 - Клиничен случай на пациентка с хематомиелия

Д-р П. Николай

15:15 – 15:30

Неврорехабилитация – двигателна рехабилитация

М. Милева

15:30 – 15:35

Дискусия

 

15:35 – 15:40

Закриване

Проф. С. Андонова

ден 1
 
ден 2

Юбилейна научна конференция „60 години патофизиология - Медицински университет- Варна“

Юбилейна научна конференция „60 години патофизиология - Медицински университет- Варна“
2021-09-24 → 2021-09-25

×
Юбилейна научна конференция „60 години патофизиология - Медицински университет- Варна“

Уважаеми колеги,

Всеки, който би желал да слуша и наблюдава конференцията, а не е регистриран, може да го направи, като посети III АУ на Ректората на 24.09. (петък) след 10:00 ч. в рамките на програмата. Ще има инсталирана връзка с конференцията, където ще текат всички доклади.

За останалите, които сте се регистрирали (като участници и/или слушатели), навреме от IT отдела ще получаите линк за връзка с програмата Cisco Webex Meeting, чрез която ще се провежда самата конференция. Това, което трябва да направите, е да следвате линка и да инсталирате програмата на компютрите си.

 

image

ПРОГРАМА

НА ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ- "60 ГОДИНИ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ - МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА"

24 – 25 септември 2021 г. (он-лайн)

 

 

Откриване - ПЕТЪК, 24 септември,

 

09:30 - 09:50 (Присъединяване във виртуална среда, WEB-пространство / виртуални стаи, вкл. III АУ, сграда Ректорат)

 

10:00 - Откриване на конференцията, доц. д-р Камелия Братоева,д.м.

 

Приветствия:

Проф. д-р Христина Групчева Заместник-ректор „Научна дейност“, МУ-Варна

Проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н., Декан на Медицински факултет, МУ-Варна

Чл. кор. проф. д-р Стефан Костянев, д.м.н., Ректор на МУ- Пловдив

Проф. д-р Анна Толекова, д.м.н., Катедра Физиология, патофизиология и фармакология, МФ, Тракийски университет


 

Научна сесия – он-лайн:Първо заседание- клинична патофизиология, модератор доц. д-р Камелия Братоева,д.м.

10:30 – Проф. д-р Анна Толекова, Дисбаланс на Ренин-Ангитензин-Алдостероновата система и Ковид-19 инфекцията

 

11:00 – Дарко Симонов, Весела Георгиева, Анелия Димитрова Влияние на синдрома на обструктивна сънна апнея върху сърдечно-съдовия риск

 

11:15– Красимир Аврамов, Тодор Георгиев,  Лактатът – антигероят в притчата за метаболизма и алкално-киселинното равновесие

 

11:30 – Весела Георгиева, Анелия Димитрова, Апланационна артериална тонометрия за имерване на съдовата ригидност

11:45 – Дария Леонидовна, Дияна Кючукова, Ганка Бекярова, Камелия Братоева, Проучване на влиянието на екзогенен мелатонин върху индекса на телесна маса при плъхове с алиментарен модел на затлъстяване

12:00 – Емран Лютфи, Болест с телца на Леви, без разгърната клинична изява при пациент с рекурентни транзиторни исхемични атаки – клиничен случай

12:15 – 13:00 почивка

Научна сесия – он-лайн:Второ заседание- патофизиологични механими на онкогенезата, модератор:  д-р Мирослав  Маринов,д.м.

13:00 – Проф. д-р Иван Щерев, д.м., Neutrophil extracellular traps- NETs – потенциален нов предиктивен маркер при лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб

13:15- Теодорика Панайотова, Драгомир Стоянов, Ростислав Манев, Маргарита Манева, Боряна Стефанова, Елеонора Димитрова, Николай Цонев. Основни сигнални пътища на апоптоза при злокачествени заболявания 

13:30- Георги Стоянов,Емран Лютфи, Д, Дженков, Л. Петкова. Роля на Diaph3 в растежа на мултиформен глиобластом

13:45 – Доц. Мария Раданова, Циркулиращи кръгови РНК- и с диагностично и прогностично значение при пациенти с колоректален карцином

Научна сесия – он-лайн: Трето заседание- Експериментални патофизиологични модели и патофизиологични механизми при животните и човека, модератор:  доц. д-р Камелия Братоева,д.м.

14:00 - Армине Григорян, Татяна Бетова, Адриана Бочева, Анелия Димитрова, Промени в експресията на склеростин в костната тъкан при овариектомизирани плъхове Wistar

14:10 – Химчева И, Ставрева Г, Григорян А, Димитрова А, Бочева А. Участие на азотния оксид в аналгетичните ефекти на новосинтезирани ноцицептинови аналози след хроничен имобилизационен стрес

14:15- Николай Кълвачев, Нови експериментални модели в изследването на патофизиологични механизми на заболявания  на сърдечно съдовата система 

14:30- Стоянка Танчева, Радко Радев, Тромбоцитопении и тромбози

15:00 - Николай Кирилов, Жеко Димитров, Камелия Братоева, Дисбактериозата и дисрегулацията на интестинално-мозъчната ос като патофизиологични механизми за възникването на нервно-психични разстройства

15:15- Елис Рафаилова, С. Ганчева, М. Ефтимов, М. Рейзов, К. Монева, М. Тодорова, М. Желязкова-Савова, С. Вълчева-Кузманова.  Ефект на анетол върху висцералното затлъстяване и серумните нива на триглицериди и холестерол при плъхове на висококалорична диета

15: 30- Мирослав Маринов, Маргарита Великова, Двустранната олфакторна булбектомия (OBX) като модел на депресия

15:45- Борислав Игнатов, Изследване на циркулиращия некарбоксилиран матриксен гла-протеин като биомаркер за витамин к2 статус на пациенти с хронично бъбречно заболяване

16:00 - Стоянка Танчева, Максимилияна Базан, Радко Радев, МУЗИКАТА „В” ЧОВЕШКИЯ МОЗЪК

17:00 – 18:00 Почивка

 

" ВЕЧЕР НА ПАТОФИЗИОЛОГИЯТА" - 18:00 ЧАСА                       

 

19:30 – закриване на конференцията


<< < 2 3 4 > >>

· · ·

Тема Форум 1.39 | ACS Marsi Edition 18.2.1