×

Black Sea Symposium

Black Sea Symposium for Young Scientist in Biomedicine 2024

2024-11-21 → 2024-11-24

2024-06-302024-10-15

×
Black Sea Symposium for Young Scientist in Biomedicine 2024×
Black Sea Symposium for Young Scientist in Biomedicine 2024

ЕДИНАДЕСЕТА НАУЧНА СЕСИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ВАРНА

Единадесета научна сесия с международно участие на Медицински колеж - Варна

2024-11-22

2024-05-272024-07-30

×
Единадесета научна сесия с международно участие на Медицински колеж - Варна

Уважаеми колеги,

За единадесети  път имам удоволствието да Ви поканя да участвате в Научната сесия за преподаватели, докторанти и студенти на Медицински колеж – Варна с международно участие, която ще се проведе на 22 ноември 2024 година.

Събитието е посветено на международното сътрудничество в областта на здравеопазването и обучението на медицински и здравни кадри, и се провежда под патронажа на проф. д-р Димитър Райков, д.м.н., Ректор на Медицински университет – Варна.

С уважение,

Проф. Антоанета Цветкова, д.и.

Директор на Медицински колеж – Варна

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Почетен председател:

Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н.,

Заместник-ректор „Научна дейност"

 

Председател:

Проф. Антоанета Цветкова, д.и.

Директор на Медицински колеж - Варна

Заместник-председател:

Доц. Емилия Георгиева, д.оз.

Зам.-директор КРКА, Медицински колеж – Варна

 

Правила за участие

Всеки автор може да се включи, като участва с до два доклада (представени чрез PowerPoint  презентация), които ще бъдат отпечатани на български език в издание на Медицински университет – Варна.

Събитието ще се проведе в смесена форма – в електронна среда и присъствено.

 

Работни езици на  Научната сесия:

Български и Английски език

 

Основни научни направления:

1. Лабораторна и образна диагностика

2. Рехабилитация / Кинезитерапия

3. Обществено здраве и здравни грижи

4. Дентално здраве

5. Фармацевтични науки, етика и деонтология.

6. Медицинска козметика и очно здраве

 

Указания за участие:

За да заявите своето участие е необходимо един от авторите на доклада да се регистрира, чрез създаване на профил на следния линк: https://press.mu-varna.bg/forums/ 

Останалите членове от авторският колектив могат да се регистрират като "Слушател'' при желание.

Регистрацията изисква попълване на данни в потребителския профил на участниците, подаване на пълнотекстов доклад (таблици, графики и снимки по изискване на издателството), презентация (до 15 слайда ppt формат) и бордеро за платена такса до 30.07.2024г.


Изисквания за подготовка на научен доклад:
http://journals.mu-varna.bg/index.php/vmf/about/submissions#authorGuidelines

Регистрационна такса:
Такса за един доклад (независимо от броя на авторите) – 60 лв., преведена по банков път.
Регистрационната такса включва право на публикуване на пълнотекстов доклад в издание на Медицински университет – Варна и сертификат за участие за всеки автор.

Банкова сметка на Медицински университет – Варна

Сметка в лева
Банка ДСК ЕАД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700
Основание за плащане: НС2024МК


Контакти с организатори:

Доц. Емилия Георгиева, д.оз.
emilia.georgieva@mu-varna.bg

Адреси за кореспонденция с модераторите:

1. Лабораторна и образна диагностика:

     - Ас. Елка Костова: Elka.Kostova@mu-varna.bg

     - Ас. Йорданка Михайлова, д.оз.: jordanka.mihaylova@mu-varna.bg

2. Рехабилитация / Кинезитерапия:

     - Ас. Йордан Георгиев: yordan.georgiev@mu-varna.bg

     - Ас. Моника Попова: monika.popova@mu-varna.bg

3. Обществено здраве и здравни грижи:

     - Ас. Глория Димитрова: gloriya.dimitrova@mu-varna.bg

     - Ас. Деяна Илиева: deyana.ilieva@mu-varna.bg

4. Дентално здраве:

     - Гл. ас. Ани Атанасова, д.оз.: ani.atanasova@mu-varna.bg  

     - Преп. Нела Калпакчиева: Nela.Kalpakchieva@mu-varna.bg

5. Фармацевтични науки, етика и деонтология:

     - Гл. ас. Димана Димитрова, д.ф.: dimana.dimitrova@mu-varna.bg

     - Ас. Мария Дангова: Mariya.Dangova@mu-varna.bg  

6. Медицинска козметика и очно здраве:

     - Преп. Цветелина Михова: Tsvetelina.Mihova@mu-varna.bg

     - Преп. Ивалина Игнатова: Ivalina.Ignatova@mu-varna.bg

 ×
Единадесета научна сесия с международно участие на Медицински колеж - Варна

International Symposium On Clinical Anatomy

XII International Symposium On Clinical Anatomy

2024-10-10 → 2024-10-13

2024-05-012024-08-15

×
XII International Symposium On Clinical Anatomy

XII International Symposium On Clinical Anatomy

10-13 OCTOBER 2024

 

 

Supported by the EU NextGenerationEU,

Project №BG-RRP-2.004-0009-C02

 

 

DATES TO REMEMBER:

30 July 2024 Registration and abstract submission closes

10 September 2024 Confirmation of acceptance of abstracts

 

Organizing Committee:

Anton B. Tonchev (MU-Varna)
Stoyan Pavlov (MU-Varna)
Fabio Quondamatteo (EFEM)
Paolo Onori (EFEM)
Nikolai Lazarov (BAS)
Krikor Dikranian (WASHU, USA)
Meglena Angelova (MU-Varna)
Desislava Marinova (MU-Varna)
Peter Valchanov (MU-Varna)
Dimo Stoyanov (MU-Varna)
Marin Zhelezov (MU-Varna)

 

XII International Symposium On Clinical Anatomy×
XII International Symposium On Clinical Anatomy

Национална конференция по инсулт

Трета национална конференция по инсулт
2023-06-03 → 2023-06-04

×
Трета национална конференция по инсулт

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.,

Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна,

и

Проф. д-р Силва Андонова, д.м.н.,

Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

 

Ви канят да участвате във

на място: Медицински университет - Варна, Първа аудитория

и

онлайн

     Научната среща е под егидата на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна и УМБАЛ "Св. Марина"-Варна. Лекциите са разпределени в два дни. Във фокуса на предстоящото събитието са теми, засягащи организацията при лечението на инсулт, невроизобразяващите методики в острата фаза на мозъчните инсулти, етиопатогенетичните механизми за възникването на инсулти. В последната сесия ще бъдат представени и коментирани интересни клинични случаи от практиката.

 

     Такси за правоучастие в научното събитие:

 • Участници специалисти – на място: 100 лв.; във виртуална среда – 60 лв.
 • Участници специализанти – на място: 60 лв.; във виртуална среда – 40 лв.
 • Безплатно участие за всички участници – специалисти, служители на Медицински университет – Варна и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“ ЕАД – Варна.
 • Безплатно участие за всички студенти и специализанти към МУ-Варна.

 

 

Регистрация в системата за конгреси на МУ-Варна:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=bg

Ако имате регистрация - вход в системата:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userlogin/?lang=bg

През меню „Заявка за участие“ се избира участие в избрания конгрес, попълват се данните и се регистрира заявката за участие.

 

 

 

За заплащане на таксите:

БАНКОВА СМЕТКА на МУ-ВАРНА 

Банка ДСК ЕАД

Клон Варна 

BIC: STSABGSF 

IBAN: BG24STSA93003100040700 

Основание: Участие Трета национална конференция по инсулт

Допълнение: имена на участник, форма на участие

 

 

 

Информация относно провеждането на Трета Национална Конференция по ИНСУЛТ (03-04.06.2023):
   • За участници на място: регистрация от 08:30ч.
   • За участници онлайн: предоставяме Ви два линка за събитието, като се използва системата Webex. препоръчително е предварително да изтеглите и инсталирате програмата за по-добра връзка. Може да използвате и уеб-базираната версия като е налице риск за по-лоша онлайн връзка.
         • Събота (03.05.2023)https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m9d19481ef578789ed2ce4b7ceb7d4024
         •  Неделя (04.05.2023)https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m6cf8c8affc0fe93b0fa56b471a4ccc54

Окончателната програма за конференцията можете да намерите на:
   •  https://conferences.mu-varna.bg/?view=11&lang=bg

 

 

 

Инициативата на Медицински университет - Варна и Университетската болница „Св. Марина" за организиране и провеждане на събитието е продължение на проведената през 2018 г. Първа национална конференция по инсулт с международно участие. Срещата цели дългосрочно сътрудничество между специализираните центрове за лечение на инсулт в България с оглед подобряването на грижите за хората с инсулт, координирането на усилията за лечение на заболяването в страната и постигане на максимален ефект. Основна задача е повишаване на качеството на лечение на пациентите с инсулт, чрез предоставяне на достъп до специализирана медицинска помощ и диференцирано лечение.  Постигането на оптимално качество на лечение във функциониращите центрове е свързано с непрекъснатото обучение на специалистите.

Трета Национална Конференция по ИНСУЛТ

ПРОГРАМА
03-04.06.2023

(хибриден модел)

Първи ден - 03.06.2023 - Събота

09:00

Откриване

Проф. С. Андонова

I. Организация при лечението на остри мозъчни инсулти

09:00 – 09:30

Организация при лечението на остри мозъчни инсулти

Проф. С. Андонова

09:30 – 10:00

Диференцирано лечение при остър исхемичен инсулт в България.

Доц. Р. Калпачки

10:00 – 10:30

Състояния имитиращи остър мозъчен инсулт

Д-р М. Цалта

10:30 – 10:40

Дискусия

 

10:40 – 11:00

Кафе пауза

 

II. Диференцирано лечение в острата фаза на исхемичен мозъчен инсулт

11:00 – 11:30

Интравенозна тромболиза  и ендоваскуларно лечение при остър исхемичен мозъчен инсулт – показания, противопоказания и собствен опит.

Д-р Т. Дренски

11:30 – 12:00

Механична тромбектомия при остър исхемичен мозъчен инсулт - техники и вътресъдови устройства

Доц. Г. Тодоров

12:00 – 12:30

Ендоваскуларно лечение при критични каротидни стенози

Доц. Ч. Бъчваров

12:30 – 12:40

 Дискусия

 

12:40 – 13:30

Обяд

 

III. Хеморагични усложнения и неврохирургично лечение при мозъчен инсулт

13:30 – 14:00

Мозъчни  хеморагии след  интравенозна тромболиза   - патогенеза, клинични,  радиологични  и  биологични индикатори. Предиктивна стойност  на  основни  съдови  рискови  фактори.

Доц. Е. Калевска

14:00 – 14:30

Неврохирургично лечение при малигнен мозъчен оток

Доц. Т. Аврамов

14:30 – 15:00

Невроендоскоп-асистирана евакуация на хронични субдурални хематоми

Доц. Т. Аврамов / д-р Г. Бошев

15:00 – 15:10

Дискусия

 

15:10

Закриване на първи ден

 

 

Втори ден - 04.06.2023 - Неделя

IV. Коморбидности и мозъчен инсулт

09:00 – 09:30

 „Stroke-Heart” - синдром

Доц. Д. Георгиева

09:30 – 10:00

Сърдечно-съдова грижа за пациента с остър инсулт

Доц. А. Кишева

10:00 – 10:30

Гликемични нарушения при остър исхемичен мозъчен инсулт

Д-р Ж. Янева

10:30-10:40

Дискусия

 

10:40-11:00

Кафе пауза

 

V. Диференцирано лечение при онкологично болни и неврорехабилитация

11:00 – 11:30

Диференцирано лечение на инсулт при онкологични заболявания.

Д-р К. Георгиев

11:30 – 12:00

Кинезитерапия в комплексното лечение при остър мозъчен инсулт

Проф. Ненова/

Миглена Милева, ас

12:00 – 12:10

 Дискусия

 

12:10

Закриване на Трета Конференция по ИНСУЛТ

Проф. С. Андонова

 

Информация относно провеждането на Трета Национална Конференция по ИНСУЛТ (03-04.06.2023):
   • За участници на място: регистрация от 08:30ч.
   • За участници онлайн: предоставяме Ви два линка за събитието, като се използва системата Webex. препоръчително е предварително да изтеглите и инсталирате програмата за по-добра връзка. Може да използвате и уеб-базираната версия като е налице риск за по-лоша онлайн връзка.
         • Събота (03.05.2023)https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m9d19481ef578789ed2ce4b7ceb7d4024
         •  Неделя (04.05.2023)https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m6cf8c8affc0fe93b0fa56b471a4ccc54

 

 

Фестивал „Море и здраве“ | Sea and Health Festival

Хибридна научна конференция към 9-то издание на фестивал „Море и здраве“
2023-05-19 → 2023-05-20

×
Хибридна научна конференция към 9-то издание на фестивал „Море и здраве“

Море и здраве (лого)

 

ХИБРИДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
КЪМ 9-ТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛ „МОРЕ И ЗДРАВЕ“
19.05.2023 – 20.05.2023


9th ANNUAL HYBRID SCIENTIFIC CONFERENCE
TO THE FESTIVAL „SEA AND HEALTH”
19-20 May 2023

LogoZM


Участниците в научната конференция към 9-то издание на фестивал „Море и здраве“ следва да изпратят своите резюмета и презентации по електронен път след получаване на одобрение на заявката си: https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=bg

Лице за контакт кап. Тодор Йотов, Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“ (todor_yotov@hotmail.com).

 

•    Краен срок за изпращане на заявките: 31.03.2023
•    Краен срок за изпращане на резюмета: 21.04.2023
•    Краен срок за изпращане на презентации: 05.05.2023

 

Важно! Презентациите да се подготвят на базата на приложения темплейт.

Секции за български участници:

 • Медицина
 • Обществено здраве
 • Кинезитерапия и морелечение
 • Здравен мениджмънт (посветена на 30-годишнината от създаването на академичната специалност „Здравен мениджмънт“ в България)

!! УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИ (на български)

 

All the participants in the 9th annual hybrid scientific conference “Sea and Health” should send their abstracts and presentatios upon approval of the Aplication as an attachment after registering here: https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=en

Point of contact: Capt. Todor Yotov, Department of Disaster medicine and Maritime medicine (todor_yotov@hotmail.com).

 

•    Deadline for Applications: 31.03.2023
•    Deadline for Abstracts: 21.04.2023
•    Deadline for Presentations: 05.05.2023

 

Attention! The presentations are prepared using the available template.

Conference Sections (for international participants):

 • Medicine
 • Public Health
 • Healthcare Management

!! INSTRUCTIONS FOR AUTHORS (In English)

Море и здраве (лого)

 

!!! Свалете програмата като pdf файл.

 

ПРОГРАМА

ХИБРИДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

КЪМ 9-О ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛ „МОРЕ И ЗДРАВЕ“

 

19.05.2023

 

Място: ПЪРВА АУДИТОРИЯ, Медицински университет – Варна

 

9:00–9:15        ОТКРИВАНЕ НА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МОРЕ И ЗДРАВЕ“

Проф. Антония Димова, д.м. – декан на факултет „Обществено здравеопазване“, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

9:15–9:30           ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД „ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА МОРЕТО“

Кап. Тодор Йотов – ръководител на Университетски център по морско здравеопазване, факултет „Обществено здравеопазване“, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

10:00–19:00

СЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“

РАБОТЕН ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ

Модератори: доц. Николина Радева, д-р Димчо Томов, д-р Гюрджан Еджаби

ПЪРВА АУДИТОРИЯ, Медицински университет – Варна

10:00–17:30

СЕКЦИЯ „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“

(ПОСВЕТЕНА НА 30-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА АКАДЕМИЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“ В БЪЛГАРИЯ)

РАБОТЕН ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ

Модератори: проф. Антония Димова, д.м.,

доц. Мария Рохова, д.у., гл. ас. Николай Михайлов, д.с.

ВТОРА АУДИТОРИЯ, Медицински университет – Варна

10:00–17:00

СЕКЦИЯ „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И МОРЕЛЕЧЕНИЕ“

РАБОТЕН ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ

(КИНЕЗИТЕРАПИЯ)

Модератори: проф. Гергана Ненова, д.н.,

проф. д-р Параскева Манчева, д.м.н.,

доц. Станислава Богомилова, доктор

ТРЕТА АУДИТОРИЯ, Медицински университет – Варна

10:30–14:30

СЕКЦИЯ „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И МОРЕЛЕЧЕНИЕ“

 РАБОТЕН ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ 

(МОРЕЛЕЧЕНИЕ)

Модератори: доц. д-р Марияна Михайлова, д.м.,

доц. д-р Евгения Владева, д.м.

ЗАЛА 30

УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

 

10:15–15:45

СЕКЦИЯ „МЕДИЦИНА“

РАБОТЕН ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ

Модератори: проф. д-р Димитър Ставрев, д.м.н.,

ас. д-р Ясен Георгиев, Катерина Кирова,

Мартина Москова

ЗАЛА 816

сграда ФАКУЛТЕТ „ФАРМАЦИЯ“

 

10:15–18:30

СЕКЦИЯ „МЕДИЦИНА“

РАБОТЕН ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ

Модератори: проф. д-р Теодора Димитрова, д.м.,

гл. ас. д-р Мария Пантелеева, д.м., д-р Хикару Ивата

ЗАЛА ПАНОРАМА I

сграда РЗИ, 11-и етаж

10:15–14:30

СЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“

РАБОТЕН ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ

Модератори: доц. Катя Генова, д.оз., доц. Валя Димитрова, д.оз., доц. Мариана Николова, д.оз.,

доц. Анна Георгиева, д.оз.

ЗАЛА ПАНОРАМА 2

сграда РЗИ, 11-и етаж

10:15–15:30

СЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“

РАБОТЕН ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ

Модератори: кап. Тодор Йотов,

гл. ас. д-р Теофан Куюмджиев, д.м.

ЗАЛА 103

сграда ФАКУЛТЕТ „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“

 

 

 

 

 

PRELIMINARY PROGRAMME

9th ANNUAL HYBRID SCIENTIFIC CONFERENCE

PART OF THE FESTIVAL SEA AND HEALTH

 

19.05.2023

 

AUDITORIUM I

55 Marin Drinov Str., Medical University – Varna

09:00 – 09:15   OPENNING

Prof. Antonia Dimova, PhDDean of Faculty of Public Health, Medical University – Varna

09:15 – 09:30   PLENARY REPORT EUROPEAN MARITIME DAY

Capt. Todor YotovHead of Academic center for maritime healthcare, Faculty of Public Health, Medical University – Varna

10:00 – 19:00

SECTION “PUBLIC HEALTH”

WORKING LANGUAGE: BULGARIAN

Moderators: Assoc. Prof. Nikolina Radeva, PhD, Dimcho Tomov, MD, Gyurdzhan Edzhabi, MD

AUDITORIUM I, Medical University – Varna

10:00 – 17:30

SECTION “HEALTHCARE MANAGEMENT

WORKING LANGUAGE: BULGARIAN

Moderators: Prof. Antonia Dimova, PhD, Assoc. Prof. Maria Rohova, PhD, Chief Assist. Prof.  Nikolay Mihaylov, PhD

 

AUDITORIUM II, Medical University – Varna

10:00 – 17:00

SECTION “KINESITHERAPY AND THALASSOTHERAPY”

WORKING LANGUAGE: BULGARIAN

KINESITHERAPY

Moderators: Prof. Gergana Nenova, PhD, DSc, Prof. Paraskeva Mancheva, MD, PhD, DSc, Assoc. Prof. Stanislava Bogomilova, PhD

AUDITORIUM III, Medical University – Varna

10:30 – 14:30

SECTION “KINESITHERAPY AND THALASSOTHERAPY

WORKING LANGUAGE: BULGARIAN

THALASSOTHERAPY

Moderators: Assoc. Prof. Mariyana Mihaylova, MD, PhD, Assоc. Prof. Evgeniya Vladeva,, MD, PhD

HALL 30

St. Marina University Hospital, Varna

 

10:15 – 15:45

SECTION “MEDICINE”

WORKING LANGUAGE: BULGARIAN

Moderators: Prof. Dimitar Stavrev, MD, PhD, DSc, Yasen Georgiev, MD, Katerina Kirova, Martina Moskova

HALL 816

Faculty of Pharmacy

 

10:15 – 18:30

SECTION “MEDICINE”

WORKING LANGUAGE: ENGLISH

Moderators: Prof. Teodora Dimitrova, MD, PhD, Chief Assist. Prof. Maria Panteleeva, MD, PhD, Hikaru Ivata, MD

HALL PANORAMA 1

RHI Building, 11th floor

 

10:15 – 14:30

SECTION “PUBLIC HEALTH”

WORKING LANGUAGE: BULGARIAN

Moderators: Assoc. Prof. Katiya Genova, PhD, Assoc. Prof. Valya Dimitrova, PhD, Assoc. Prof. Mariana Nikolova, PhD, Assos. Prof. Anna Georgieva, PhD

HALL PANORAMA 2

RHI Building, 11th floor

 

10:15 – 15:30

SECTION “PUBLIC HEALTH”

WORKING LANGUAGE: ENGLISH

Moderators: Capt. Todor Yotov, Chief Assist. Prof. Teofan Kuyumdzhiev, MD, PhD

HALL 103

Faculty of Dental Medicine

 

 

 

 

СЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“, РАБОТЕН ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ

 

ПЪРВА АУДИТОРИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

АВТОРИ / ПРЕЗЕНТИРАЩИ

ТЕМА

 

Сесия 1, 19.05.2023 г. (петък)

10:00-11:30

1

 • Силвия Николова

Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“, ФОЗ, МУ-Варна

Оценка на качеството на живот на семейства с деца с увреждания

2

 • Елияна Иванова
 • Михаела Кирилова

Катедра „Хигиена и епидемиология“, ФОЗ, МУ-Варна

Микробиологичен мониторинг на морските води за къпане във Варненска област за периода 2017-2022 г.

3

 • Росица Чамова
 • Елияна Иванова

Катедра „Хигиена и епидемиология“, ФОЗ, МУ-Варна

 • Мария Пантелеева

Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“, ФОЗ, МУ-Варна

Влияние на COVID-19 върху качеството на живот на студенти от МУ-Варна

4

 • Росица Димова (виртуално)
 • Румяна Стоянова

Катедра „Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването“, ФОЗ, МУ-Пловдив

 • Миглена Търновска

Катедра „Управление на здравни грижи“, ФОЗ, МУ-Пловдив

Измерители на болнична култура за безопасност на пациента – резултати от емпирично проучване в България

 

5

 • Димитринка Митева (виртуално)

Спец. „Медицинска сестра“, 2-ри курс, МФ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Научни ръководители:

 • гл. ас. Веселина Василева, д.м.
 • проф. Диана Иванова, д.м.

Катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“, Направление „Здравни грижи“, Медицински факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Фактори, провокиращи стрес сред студентите от медицински специалности

 

 

6

 • Екатерина Клямбова (виртуално)

Спец. „Медицинска сестра“, 2-ри курс, МФ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Научни ръководители:

 • гл. ас. Веселина Василева, д.м.
 • проф. Диана Иванова, д.м.

Катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“, Направление “Здравни грижи”, Медицински факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Мотивация за кариерно развитие сред студенти специалност „Медицинска сестра“

 


 

7

 • Виктория Василева (виртуално)

Спец. „Кинезитерапия“, 4-ти курс, ФОЗ, МУ-София

Научни ръководители:

 • доц. Инна Иванова, доктор
 • доц. д-р Ванина Михайлова, д.м.

Катедра „Кинезитерапия“, ФОЗ, МУ-София

Съвременни модели по промоция на здравето. Предпоставки за реализация

 

 

8

 • Радостина Арамазова (виртуално)

Спец. „Медицинска сестра“, 3-ти курс, ФОЗ, Му-Пловдив

 • Таня Лазарова

Клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Св. Георги“

Научен ръководител: Маргарита Папазова

Катедра „Сестрински грижи“, ФОЗ, МУ-Пловдив

 

Специфика на грижите при пациенти с неврохирургични заболявания на гръбначния стълб

 

Сесия 2, 19.05.2023 г. (петък)

11:30-13:00

9

 • Виктор Христов
 • Диана Богданова

Спец. „Медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: кап. Тодор Йотов

Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“, ФОЗ, МУ-Варна

Загубата на ферибот „Estonia“ – медицински аспекти

10

 • Александра Симеонова
 • Йоана Димитрова

Спец. „Медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: кап. Тодор Йотов

Медицински спешни случаи на море. Необходимост от медицинска квалификация на морските лица

 

11

 • Стефина Горчева
 • Павлина Георгиева

Спец. „Медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: кап. Тодор Йотов

Трудови злополуки на море – причини и последици

12

 • Симона Михова
 • Александра Иванова

Спец. „Медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: кап. Тодор Йотов

Разследване на медицински инциденти на море

13

 • Божидар Георгиев
 • Йорданка Станева

Спец. „Медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: кап. Тодор Йотов

Причини и последствия от инцидента с „Dona Paz“

 

14

 • Иванина Тодорова
 • Ирена Стаменова

Спец. „Медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: кап. Тодор Йотов

Причини и последствия от инцидента с нефтената платформа „Deepwater Horizon“

 

15

 • Марианна Кирилова
 • Емилия Темелковска

Спец. „Медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: кап. Тодор Йотов

Причини и последствия от сблъскването на „Oswego-guardian“ и „Texanita“

 

 

Сесия 3, 19.05.2023 г. (петък)

13:30-15:00

16

 • Жаклин Атанасова
 • Радо Арабаджиков

Спец. „Медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: кап. Тодор Йотов

Телемедицински консултантски услуги на море

17

 • Ива Милева
 • Мелтем Мехмед

Спец. „Медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: кап. Тодор Йотов

Причини и последствия от инцидента с „Costa Concordia“

18

 • Аделина Христова
 • Павел Маринов

Спец. „Медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: кап. Тодор Йотов

Резултати от епидемичната обстановка на пътнически кораб „Celebrity Mercury“

 

19

 • Даниела Вътева
 • Валентина Янкова

Спец. „Медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: кап. Тодор Йотов

Поуки от трагичния инцидент с „Scandinavian Star“

20

 • Адриян Георгиев
 • Илияна Андонова

Спец. „Медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: кап. Тодор Йотов

Замърсяване на морската среда

21

 • Антония Христова
 • Мария Мутафова

Спец. „Медицина“, 3-ти курс, МУ-Варна

Научен ръководител: кап. Тодор Йотов

Причини и последствия от инцидента с танкера „Exxon Valdez“

 

22

 • Мелек Реджеб
 • Виктория Янашкова

Спец. „Медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: кап. Тодор Йотов

Злополуки с кораби. Загуба на кораби

 

Сесия 4, 19.05.2023 г. (петък)

15:00-16:30

23

 • Иван Пажев
 • Онур Караалиоглу

Спец. „Медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: кап. Тодор Йотов

Процедури за медицинска евакуация на море

24

 • Иванина Андреева
 • Виктор Стоянов

Спец. „Медицина“, 2-ри и 3-ти курс, МУ-Варна

Научен ръководител: кап. Тодор Йотов

Грижа за морските лица в пристанищни клиники и болници. Репатриране на морските лица след проведено лечение

25

 • Венцислав Павлов
 • Самуил Стоянов

Спец. „Медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: кап. Тодор Йотов

Морски риск. Етични съображения, свързани с морския риск

26

 • Симеон Чобанов
 • Деница Теодосиева

Спец. „Медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: кап. Тодор Йотов

Причини и последствия от потъването на ферибота „Herald of Free Enterprise“

27

 • Давид Пенев
 • Дениз Халид

Спец. „Медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: кап. Тодор Йотов

Причини за основните морски инциденти. Специфични видове морски инциденти - медицински аспекти

28

 • Борис Ангелов

Спец. „Медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: кап. Тодор Йотов

Причини и последствия от инцидента с контейнеровоз „Napoli“

29

 • Мариела Николаева

Спец. „Дентална медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: ас. д-р Гюрджан Еджаби

Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“, ФОЗ, МУ-Варна

Ефектите на солената вода върху венците и зъбите

 

Сесия 5, 19.05.2023 г. (петък)

16:30-18:00

30

 • Сузан Наггар

Спец. „Дентална медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: ас. д-р Иглика Маринова

Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“, ФОЗ, МУ-Варна

Дентално здраве на моряци и пасажери

31

 • Илияна Иванова

Спец. „Дентална медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: ас. д-р Иглика Маринова

Опасността от слънчевите UV лъчи

32

 • Вивиана Траянова

Спец. „Дентална медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: ас. д-р Иглика Маринова

Радиоактивното замърсяване на морските води

33

 • Розалия Петрова
 • Михаил Стефанов

Спец. „Дентална медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: ас. д-р Иглика Маринова

Фактори, оказващи влияние върху здравето на пребиваващите на кораби

34

 • Полина Аркадий
 • Патрисия Христова
 • Рая Христосова

Спец. „Дентална медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: ас. д-р Иглика Маринова

Практики на сметосъбиране и рециклиране на отпадъците в корабите и влияние върху околната среда

35

 • Трифон Йорданов

Спец. „Дентална медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: ас. д-р Иглика Маринова

Здравен и дентален туризъм

 

Сесия 6, 19.05.2023 г. (петък)

18:00-19:00

36

 • Теодора Василева
 • Кристина Георгиева
 • Теодора Темелкова

Спец. „Клинична логопедия“, 1-ви курс, МУ-Варна

Научни ръководители:

 • доц. Станислава Павлова, д.м.
 • гл. ас. Калинка Спасова, д.п.
 • гл. ас. Петя Христанова, д.п.

Катедра „Логопедия и медицинска педагогика“, ФОЗ, МУ-Варна

Влияние на природните фактори: слънце, пясък, море върху езиково-говорното развитие на съвременното дете

37

 • Мая Светославова
 • Теодора Ташева
 • Сияна Савова

Спец. „Логопедия, 2-ри курс, МУ-Варна

Научни ръководители:

 • доц. Станислава Павлова, д.м.
 • гл. ас. Петя Христанова, д.п.
 • гл. ас. Калинка Спасова, д.п.

Катедра „Логопедия и медицинска педагогика“, ФОЗ, МУ-Варна

Природните фактори: слънце, пясък, море, като алтернативни средства в корекционната работа при лица с комуникативни нарушения

38

 • Елица Тодорова
 • Мария Лефтерова

Спец. „Управление на здравните грижи“, след др. ОКС, магистър, 2-ри курс, МУ-Варна

Научни ръководители:

 • доц. Станислава Павлова, д.м.
 • гл. ас. Виолета Станева, д.оз.

Катедра „Логопедия и медицинска педагогика“, ФОЗ, МУ-Варна

Роля на специалистите по здравни грижи за оказване на първа помощ на пострадали при водни инциденти.

39

 • Йорданка Николова

Спец. „Управление на здравните грижи“, след др. ОКС „магистър“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научни ръководители:

 • доц. Станислава Павлова, д.м.
 • гл. ас. Виолета Станева, д.оз.

Бременност, море и слънце

40

 • Надежда Горчева

Спец. „Опазване и контрол на общественото здраве“, магистър, 1-ви курс, МУ-Варна

Научен ръководител: проф. д-р Ружа Панчева, д.м.

Катедра „Хигиена и епидемиология“, ФОЗ, МУ-Варна

Предизвикателства пред ранното детско хранене

ЗАЛА ПАНОРАМА 2

сграда РЗИ, 11-и етаж

 

Сесия 7, 19.05.2023 г. (петък)

10:15-12:00

41

 • Сирма Драганова
 • Гюрджан Еджаби
 • Христианна Романова
 • Николина Радева

Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“, ФОЗ, МУ-Варна

Влияние на замърсяването на морето върху човешкото здраве

 

42

 • Ивона Христова
 • Мариана Николова
 • Есра Селимова
 • Станислава Атанасова

Спец. „Медицинска сестра“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: гл. ас. Милена Нанкова, д.оз.

Катедра „Здравни грижи“, УС „Медицинска сестра“, ФОЗ, МУ-Варна

Влияние на преумората върху студентите от Медицински университет – Варна

43

 • Росица Георгиева
 • Симона Стоянова

Спец. „Медицинска сестра“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: доц. Мариана Димитрова, д.оз.

Катедра „Здравни грижи“, УС „Медицинска сестра“, ФОЗ, МУ-Варна

Слънце, пясък и море, приятели на здравото дете

44

 • Марика Бабева
 • Магдалена Маринова

Спец. „Акушерка“, 1-ви курс, МУ-Варна

Научен ръководител: гл. ас. Славена Илиева, д.оз.

Катедра „Здравни грижи“, УС „Акушерка“, ФОЗ, МУ-Варна

Закалителни процедури при деца от 0 до 3 години

45

 • Инна Иванова
 • Ивайло Атанасов

Спец. „Акушерка“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: доц. Валя Димитрова, д.оз.

Катедра „Здравни грижи“, УС „Акушерка“, ФОЗ, МУ-Варна

Стратегии за справяне със стреса по време на изпитна сесия

46

 • Фатме Исмаил
 • Мерлин Алиосман

Спец. „Медицинска сестра“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: гл. ас. Диана Гроздева-Фотева, доктор

Катедра „Здравни грижи“, УС „Медицинска сестра“, ФОЗ, МУ-Варна

Визията на медицинската сестра в детска ясла, през погледа на студенти медицински сестри

47

 • Ралица Пъшева
 • Рая-Габриела Петкова

Спец. „Медицинска сестра“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: доц. Катя Егурузе, д.оз. Катедра „Здравни грижи“, УС „Медицинска сестра“, ФОЗ, МУ-Варна

Влиянието на COVID-19 върху мотивацията на студентите медицински сестри за избора на професия

48

 • Камелия-Красимира Гайдарджиева
 • Силвена Георгиева
 • Анифе Исмаил
 • Дуйгу Абилова

Спец. „Медицинска сестра“, 3-ти курс, МУ-Варна

Научни ръководители:

 • гл. ас. Галина Петрова, д.оз.
 • доц. Анна Георгиева, д.оз.

Катедра „Здравни грижи“, УС „Медицинска сестра“, ФОЗ, МУ-Варна

Морето в профилактиката на децата от Варна (Опита на детските здравни съвещателни станции) през 30-40-те години на 20-и век

 

Сесия 8, 19.05.2023 г. (петък)

12:30-14:30

49

 • Селин Реджеб
 • Филиз Фазлъ

Спец. „Медицинска сестра“, 3-ти курс, МУ-Варна

Научни ръководители:

 • доц. Анна Георгиева, д.оз.
 • гл. ас. Галина Петрова, д.оз.

Слънце, въздух и вода – важни фактори за закаляване на децата, прилагани от медицинската сестра

50

 • Стефани Райнова

Спец. „Медицинска сестра“, 1-ви курс, МУ-Варна

Научен ръководител: гл. ас. Вержиния Цветкова, д.оз.

Катедра „Здравни грижи“, УС „Медицинска сестра“, ФОЗ, МУ-Варна

Пътят на развитие и утвърждаване на педиатрията – история на педиатрите

51

 • Марияна Панайотова
 • Селин Исмаилова

Спец. „Акушерка“, 3-ти курс, МУ-Варна

Научен ръководител: ас. Светлана Радева, д.оз.

Катедра „Здравни грижи“, УС „Акушерка“, ФОЗ, МУ-Варна

Усвояване на практически умения чрез включване в работния процес на студенти акушерки 3-ти курс по време на клинична практика

52

 • Рая Димитрова
 • Моника Жекова

Спец. „Медицинска сестра“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: гл. ас. Красимира Славова, д.оз.

Катедра „Здравни грижи“, УС „Медицинска сестра“, ФОЗ, МУ-Варна

Проучване необходимостта от повишаване информираността на бъдещите медицински сестри по отношение на екзотичните инфекции

53

 • Джанселин Ахмедова
 • Дерия Юсеин

Спец. „Медицинска сестра“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: гл. ас. Красимира Славова, д.оз.

Ползите и недостатъците от употребата на протеини

54

 • Даниел Монов

УС „Инспектор по обществено здраве“, Медицински колеж, МУ-Варна

 • Николина Войнова

Магистър по медицина

Оценка на здравето и влиянието на Ковид-19 пандемията за физическото развитие на ученици в организирани колективи в област Русе за 2016-2020 г.

55

 • Даниел Монов

УС „Инспектор по обществено здраве“, Медицински колеж, МУ-Варна

 • Николина Войнова

Магистър по медицина

Проучване на нараняванията на хора от животни и профилактичните мерки за предпазване от бяс в област Добрич за 2015-2021 г.

56

 • Стефан Миланов

Спец. „Дентална медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: ас. д-р Гюрджан Еджаби

Морска луга – дар от морето

57

 • Еркан Керим

Спец. „Фармация“, МУ-Варна

Научни ръководители:

 • доц. маг.-фарм. Валентина Белчева, доктор
 • доц. маг.-фарм. Евгени Григоров, д.м.

Катедра „Организация и икономика на фармацията“, ФФ, МУ-Варна

Сравнителен анализ на характеристиките на приключилите програми за състрадателната употреба на лекарства

58

 • Мария Джогова

Спец. „Медицина“, 3-ти курс, МУ-Варна

 • Десислава Желязкова
 • Велина Атанасова
 • Мартин Петров

Спец. „Медицина“, 6-и курс, МУ-Варна

 • Симонета Попова

Магистър по „Здравен мениджмънт“

Научен ръководител: проф. д-р Ружа Панчева, д.м.

Продължителност на кърмене и антропометрични показатели при деца от атопични семейства в ранна детска възраст

 

 

 

СЕКЦИЯ „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“

(ПОСВЕТЕНА НА 30-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА АКАДЕМИЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“ В БЪЛГАРИЯ)

РАБОТЕН ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ

 

ВТОРА АУДИТОРИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

АВТОРИ / ПРЕЗЕНТИРАЩИ

ТЕМА

Сесия 1, 19.05.2023 г. (петък)

10:00-12:00

 

 • Мария Рохова, д.у.

Катедра „Икономика и управление на здравеопазването“, доцент, ФОЗ, МУ- Варна

30 години специалност „Здравен мениджмънт“

1

 • Росица Димова (виртуално)
 • Димитър Шопов
 • Румяна Стоянова

Катедра „Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването“, ФОЗ, МУ-Пловдив

Мотивационни детерминанти на студенти за обучение в управленски магистърски програми в електронна среда

2

 • Гергана Иванова (виртуално)

Спец. „Здравен мениджмънт“, Университет за национално и световно стопанство – София

Научен ръководител: доц. Костадин Коларов, д.и.

Катедра „Предприемачество“, Бизнес факултет, Университет за национално и световно стопанство – София

Дигитализация на здравеопазването в България

3

 • Рангел Рангелов (виртуално)

Спец. „Здравен мениджмънт“, Университет за национално и световно стопанство – София

Научен ръководител: проф. Георги Петрунов, д.с.

Катедра „Икономическа социология“, Общоикономически факултет, Университет за национално и световно стопанство – София

Коронавирус (COVID-19): Въздействието и ролята на медиите по време на пандемията

4

 • Гергана Костова (виртуално)

Университет за национално и световно стопанство – София

Научен ръководител: доц. Александър Вълков, д.у.

Катедра „Публична администрация“, Факултет „Управление и администрация“, Университет за национално и световно стопанство – София

Приложение на Lean Management в здравеопазването

5

 • Ингрид Савова (виртуално)

Факултет „Управление и администрация“, Университет за национално и световно стопанство – София

Проблеми на специализантите по медицина в България

6

 • Йоана Андреева (виртуално)
 • Елизабет Станева

Спец. „Здравен мениджмънт“, ФОЗЗГ, Университет „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас

Научен ръководител: гл. ас. д-р Ваня Георгиева

Катедра „Организация и управление на здравеопазването“, ФОЗЗГ, Университет „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас

Етични въпроси в хода на COVID-19 пандемия

7

 • Димитър Семков (виртуално)

Медицински университет – Пловдив

Тенденции на развитие на здравните разходи и изборът на система за финансиране: сравнение на моделите Бевъридж и Бисмарк

Сесия 2, 19.05.2023 г. (петък)

13:30-15:00

8

 • Теодора Кирова
 • Назлъджан Изетова

Спец. „Здравен мениджмънт“, 4-ти курс, ФОЗ, МУ-Варна

Научен ръководител: доц. Елка Атанасова, д.и.

Катедра „Икономика и управление на здравеопазването“, ФОЗ, МУ- Варна

Здравни системи – модификации на видовете

9

 • Мехнур Билял
 • Александър Попов

Магистри по спец. „Здравен мениджмънт“, ФОЗ, МУ-Варна

Научен ръководител: гл .ас. Валерия Николова, д.у.

Катедра „Икономика и управление на здравеопазването“, ФОЗ, МУ- Варна

Анализ на качеството на майчиното здравеопазване в България

10

 • Христина Монова
 • Ипек Исмаил
 • Даниел Петков
 • Симона Георгиева
 • Ивона Николова

Спец. „Здравен мениджмънт“, 4-ти курс,

ФОЗ, МУ-Варна

Научен ръководител: гл. ас. Валерия Николова, д.у.

Достъпност на здравеопазването в България

11

 • Мехнур Билял

Магистър по спец. „Здравен мениджмънт“, ФОЗ, МУ-Варна

Научен ръководител: гл. ас. Николай Михайлов, д.с.

Катедра „Икономика и управление на здравеопазването“, ФОЗ, МУ-Варна

Управление на кариерата на медицинските сестри в здравеопазването

12

 • Невена Гочева

Магистър по спец. „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“, ФОЗ, МУ-Варна

Научен ръководител: гл. ас. Минчо Минев, д.и.

Катедра „Икономика и управление на здравеопазването“, ФОЗ, МУ- Варна

Регионални различия при смъртността от COVID-19 в България

13

 • Полина Рачева

Магистър по спец. „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“, ФОЗ, МУ-Варна

Научен ръководител: гл. ас. Николай Михайлов, д.с.

Анализ на конфликтите лекар-пациент в условията на пандемията КОВИД-19

Сесия 3, 19.05.2023 г. (петък)

15:30-17:30

14

 • Пламена Димитрова
 • Антоний Марковски
 • Мария Игнатова

Спец. „Здравен мениджмънт“, 1-ви курс,

ФОЗ, МУ-Варна

Научен ръководител: проф. Антония Димова, д.м.

Катедра „Икономика и управление на здравеопазването“, ФОЗ, МУ-Варна

Разходи за болнична и извънболнична помощ в България: сравнителен анализ

15

 • Ива Тодорова
 • Микаела Димитрова

Спец. „Здравен мениджмънт“, 1-ви курс,

ФОЗ, МУ-Варна

Научен ръководител: проф. Антония Димова, д.м.

Динамика и структура на разходите за лекарства в България за периода 2010-2022 г.

16

 • Велислава Ташева

Спец. „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“, магистър, 2-ри курс, ФОЗ, МУ-Варна

Научен ръководител: гл. ас. Минчо Минев, д.и.

Анализ на капиталовата структура на университетските болници в България

17

 • Моника Златева
 • Кристияна Колева
 • Веселин Андонов

Спец. „Здравен мениджмънт“, 4-ти курс,

ФОЗ, МУ-Варна

Научен ръководител: гл. ас. Минчо Минев, д.и.

Приложение на модела на Алтман за оценка на финансовата стабилност на диагностично-консултативните центрове на територията на град Варна

18

 • Свилена Костадинова
 • Джулия Суналах
 • Мелег Шабан

Спец. „Здравен мениджмънт“, 2-ри курс,

ФОЗ, МУ-Варна

Научен ръководител: доц. Любомира Коева, д.и.

Катедра „Икономика и управление на здравеопазването“, ФОЗ, МУ-Варна

Потенциални ефекти от въвеждането на диференцирана ставка на ДДС върху лекарствените продукти в България

19

 • Кристияна Колева
 • Моника Златева

Спец. „Здравен мениджмънт“, 4-ти курс, ФОЗ, МУ-Варна

Научен ръководител: доц. Елка Атанасова, д.и.

Специфики на здравната система на Сингапур

20

 • Венелина Маймарова
 • Мюбеджел Басри

Спец. „Здравен мениджмънт“, 3-ти курс, ФОЗ, МУ-Варна

Научен ръководител: доц. Николина Радева, доктор

Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“, ФОЗ, МУ-Варна

Антропогенни и природни рискове за Бургаски черноморски туристически регион

21

 • Габриела Янакиева
 • Мариела Желева

Спец. „Здравен мениджмънт“, 3-ти курс, ФОЗ, МУ-Варна

Научен ръководител: доц. Николина Радева, доктор

Промяната на климата – последици за световния океан и биоразнообразието

 

 

 

СЕКЦИЯ „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И МОРЕЛЕЧЕНИЕ“,

РАБОТЕН ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ

КИНЕЗИТЕРАПИЯ

 

ТРЕТА АУДИТОРИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

 

АВТОРИ / ПРЕЗЕНТИРАЩИ

ТЕМА

 

 

Сесия 1, 19.05.2023 г. (петък)

10:00-12:00 ч.

 

1

 • Мариела Филипова (виртуално)

Спец. ,,Кинезитерапия“, доцент, факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ –

Благоевград

Болест на Тревър – предизвикателство в кинезитерапевтичната практика

 

2

 • Красимира Златкова (виртуално)
 • Юлиян Златков

Спец. ,,Кинезитерапия“, гл. асистент, факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

6MWT при пациенти след стентиране на коронарните артерии

 

3

 • Александър Андреев (виртуално)
 • Лада Андреева

Спец. ,,Кинезитерапия“, главен асистент, факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе, магистър-фармацевт, аптека „Астра“, Русе

Особености и противопоказания при използването на кремове, гелове и унгвенти във физиотерапевтичната практика

 

4

 • Мартин Пеев (виртуално)
 • Диляна Желева

Спец. „Кинезитерапия“, 2-ри курс, Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе

Научни ръководители:

 • доц. Ивелина Стефанова, доктор,
 • гл. ас. Александър Андреев, доктор

Спец. ,,Кинезитерапия“, факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ Русе

Съвременни аспекти на физиотерапията при остеопороза и остеопения

 

5

 • Симона Селева (виртуално)

Спец. „Кинезитерапия“, 4-ти курс, Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе

Научни ръководители: 

 • доц. Петя Парашкевова, доктор
 • доц. Радослава Делева, доктор

Спец. ,,Кинезитерапия“, факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ Русе

Кинезитерапевтични подходи за преодоляване на хемипаретичната болка в рамото

 

6

 • Антоанета Димитрова (виртуално)

Спец. ,,Кинезитерапия“, доцент, факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“, НСА „Васил Левски“ – София

Кинезитерапевтични подходи в лечението на болестта на Паркинсон

 

7

 • Кристин Григорова-Петрова (виртуално)

Спец. ,,Кинезитерапия“, доцент, факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“, НСА „Васил Левски“ – София

Съвременни аспекти на образователната рамка за физиотерапевти

 

8

 • Стиляна Романова (виртуално)
 • Цветелина Бижева

Спец. ,,Кинезитерапия“, факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“, НСА „Васил Левски“ – София

Класификация на пациентите с лумбална болкова симптоматика за приложение на Мълиган и Маккензи подход

 

9

 • Томас Дойчинов
 • Виолета Иванова

Спец. ,,Кинезитерапия“, 3-ти курс, Тракийски университет, Медицински факултет – Стара Загора

Научен ръководител: проф. д-р Руска Паскалева

Спец. ,,Кинезитерапия“, Тракийски университет, Медицински факултет – Стара Загора

Медико-социална рехабилитация и ерготерапия при деца с вродени аномалии

 

10

 • Роберто Дойчинов
 • Ваня Павлова

Спец. ,,Кинезитерапия“, 3-ти курс, Тракийски университет, Медицински факултет – Стара Загора

Научен ръководител:  проф. д-р Руска Паскалева

Кинезитерапевтичен подход при ендопротезиране на ТБС

 

 

Дискусия 11:50-12:00 ч.

 

 

Сесия 2, 19.05.2023 г. (петък)

12:30-14:20 ч.

 

11

 • Галя Петкова
 • Виолета Иванова

Спец. ,,Кинезитерапия“, 3-ти курс, Тракийски университет, Медицински факултет – Стара Загора

Научен ръководител: проф. д-р Руска Паскалева

Диагностика и кинезитерапия при диабетно ходило

 

12

 • Доника Ройдева
 • Ваня Павлова

Спец. ,,Кинезитерапия“, 3-ти курс, Тракийски университет, Медицински факултет – Стара Загора

Научен ръководител: проф. д-р Руска Паскалева

Кинезитерапевтична програма при ендопротезиране на ТБС след двустранна ревизия

 

13

 • Ваня Павлова
 • Руска Паскалева

Спец. ,,Кинезитерапия“, главен асистент, Тракийски университет, Медицински факултет – Стара Загора, спец. ,,Кинезитерапия“ професор, Тракийски университет, Медицински факултет – Стара Загора

Хранителни навици на деца с наднормено тегло и затлъстяване в предучилищна възраст

 

14

 • Стилян Моллов

Спец. ,,Кинезитерапия“, 2-ри курс, Тракийски университет, Медицински факултет – Стара Загора

Научен ръководител: проф. д-р Руска Паскалева

Комплексна рехабилитация при дете със синдром на Даун – представяне на клиничен случай

 

15

 • Теодора Тодорова

Спец. ,,Кинезитерапия“, 2-ри курс, Тракийски университет, Медицински факултет – Стара Загора

Научен ръководител: проф. д-р Руска Паскалева

Кинезитерапия и ерготерапия при дете с церебрална увреда – представяне на клиничен случай

 

16

 • Нора Танева-Георгиева
 • Руска Паскалева

Спец. ,,Кинезитерапия“, асистент, Тракийски университет, Медицински факултет – Стара Загора, спец. ,,Кинезитерапия“, професор, Тракийски университет, Медицински факултет – Стара Загора

Субективната оценка като стимулиращ фактор във възстановителния процес

 

17

 • Антонио Янкулски
 • Здравко Станков

Спец. ,,Кинезитерапия“, 2-ри курс, факултет „Обществено здраве“, МУ-София

Научен ръководител: доц. Даниела Попова, доктор

Спец. ,,Кинезитерапия“, факултет „Обществено здраве“, МУ-София

Проучване и анализ на информацията в интернет пространството, касаеща здравни съвети и препоръки за „перфектно тяло“

 

18

 • Даниела Попова
 • Евгени Медникаров

Спец. ,,Кинезитерапия“, доцент, факултет „Обществено здраве“, МУ-София

Протокол за кинезитерапия при хабитуална луксация на пателата

 

19

 • Рая Кундева
 • Христиана Димитрова

Спец. ,,Кинезитерапия“, 2-ри курс, факултет „Обществено здравеопазване“, МУ-Варна

Научен ръководител: проф. Гергана Ненова, д.н.

Спец. „Кинезитерапия“, факултет „Обществено здравеопазване“, МУ-Варна

Кинезитерапия за подобряване на постуралния контрол при колянно ендопротезиране

 

20

 • Сиана Маринова
 • Мирела Дубараджиева

Спец. ,,Кинезитерапия“, 3-ти курс, факултет „Обществено здравеопазване“, МУ-Варна

Научен ръководител: ас. Миглена Милева

Спец. „Кинезитерапия“, факултет „Обществено здравеопазване“, МУ-Варна

Кинезитерапевтичен подход за подобряване на постуралния контрол при исхемичен мозъчен инсулт

 

 

Дискусия 14:20-14:30 ч.

 

 

Сесия 3, 19.05.2023 г. (петък)

14:50-16:40 ч.

 

21

 • Ана Иванова
 • Цвета Булатова

Спец. ,,Кинезитерапия“, 3-ти курс, факултет „Обществено здравеопазване“, МУ-Варна

Научен ръководител: проф. Гергана Ненова, д.н.

Кинезитерапия при деца със синдром на котешкия вик – клиничен случай

 

22

 • Славян Иванов
 • Даниела Лязова
 • Павел Кънчев

Спец. ,,Кинезитерапия“, 3-ти курс, 1-ви курс, 2-ри курс, факултет „Обществено здравеопазване“, МУ-Варна

Научен ръководител: проф. д-р. Параскева Манчева, д.м.н.

Катедра „Кинезитерапия“, факултет „Обществено здравеопазване“, МУ-Варна

Приложната кинезиология като терапевтичен метод

 

23

 • Елиф Мехмед
 • Цветалина Стоянова
 • Велина Георгиева

Спец. ,,Кинезитерапия“, 1-ви курс, 2-ри курс, факултет „Обществено здравеопазване“, МУ-Варна

Научен ръководител: доц. Станислава Богомилова, доктор

Спец. „Кинезитерапия“, факултет „Обществено здравеопазване“, МУ-Варна

Терапевтични ползи на рефлексотерапията при бременни

 

24

 • Денислав Стоицов
 • Виктор Стоянов
 • Мустафа Мустафов

Спец. ,,Кинезитерапия“, 3-ти курс, 1-ви курс, факултет „Обществено здравеопазване“, МУ-Варна

Научен ръководител: гл. ас. Яни Шивачев, доктор

Спец. „Кинезитерапия“, факултет „Обществено здравеопазване“, МУ-Варна

Ролята на кинезитерапията при лечение на адолесцентна епифизиолиза

 

25

 • Жанет Станева
 • Нефизе Илязова

Спец. ,,Кинезитерапия“, 3-ти курс, факултет „Обществено здравеопазване“, МУ-Варна

Научен ръководител: ас. Миглена Милева

Спец. „Кинезитерапия“, факултет „Обществено здравеопазване“, МУ-Варна

Необходимост от продължителни кинезитерапевтични грижи при пациенти с множествена склероза

 

26

 • Надежда Иванова
 • Кристина Василева

Спец. ,,Кинезитерапия“, 3-ти курс, факултет „Обществено здравеопазване“, МУ-Варна

Научен ръководител: ас. д-р Деница Гроздева

УЦИМ, МУ-Варна

Акупресура в ежедневието

 

27

 • Илиана Куртева
 • Симона Минкова
 • Николай Димитров

Спец. ,,Кинезитерапия“, 3-ти курс, факултет „Обществено здравеопазване“, МУ-Варна

Научен ръководител: гл. ас. Яни Шивачев, доктор

Ефективността от приложението на кинезиотейп при спортисти

 

28

 • Цветомира Иванова
 • Йоан Петров

Спец. ,,Кинезитерапия“, 3-ти курс, факултет „Обществено здравеопазване“, МУ-Варна

Научен ръководител: доц. Станислава Богомилова, доктор

Кинезитерапия при IT-специалисти с болки в цервико-торакален дял на гръбначния стълб

 

29

 • Полина Петрова
 • Симеон Неделчев

Спец. ,,Кинезитерапия“, 3-ти курс, факултет „Обществено здравеопазване“, МУ-Варна

Научни ръководители:

 • доц. Станислава Богомилова, доктор
 • ас. д-р Деница Гроздева

Комплексен подход при дете със затлъстяване – клиничен случай

 

30

 • Светлана Куртева
 • Боян Николов
 • Патрисия Ефтимова

Спец. ,,Кинезитерапия“, 2-ри, 3-ти курс, факултет „Обществено здравеопазване“, МУ-Варна

Научен ръководител: гл. ас. Яни Шивачев, доктор

Кинезитерапия при постурални нарушения в лумбален дял

 

31

 • Алцек Найденов
 • Мина Ивелинова
 • Неда Карагьозова

Спец. ,,Кинезитерапия“, 2-ри курс, спец. „Медицина“, 3-ти курс, спец. „Кинезитерапия“, 1-ви курс, МУ-Варна

Научен ръководител: ас. Миглена Милева

Спец. „Кинезитерапия“, факултет „Обществено здравеопазване“, МУ-Варна

Възможностите на кинезитерапията и морелечението за превенция на хипертоничната болест

 

 

Дискусия

16:40-16:50 ч.

 

 

Закриване

17:00 ч.

 

 

 

 

 

 

МОРЕЛЕЧЕНИЕ

 

ЗАЛА 30

УМБАЛ „СВ. МАРИНА“

АВТОРИ / ПРЕЗЕНТИРАЩИ

ТЕМА

 

Сесия 1, 19.05.2023 г. (петък)

10:30-12:00

1

 • Михаела Христова
 • Невал Ремзиева

Спец. ,,Акушерка“, 3-ти, МУ-Варна

Научен ръководител: гл. ас. Румяна Лалева, доктор

Катедра „Здравни грижи“, УС „Акушерка“, ФОЗ, МУ-Варна

Мотивация на студенти от МУ-Варна за физическа активност

2

 • Цветомира Цветанова
 • Симона Андреева

Спец. Акушерка, 1-ви курс, МУ-Варна

Научен ръководител: гл. ас. Тодорка Боева, д.оз.

Катедра „Здравни грижи“, УС „Акушерка“, ФОЗ, МУ-Варна

Таласотерапия – особености при бременност

 

 

3

 • Димана Георгиева

Спец. ,,Медицина“, 4-ти курс, МУ-Варна направление „Военен лекар“

Научен ръководител: д-р Румен Сивков Катедра „Физиотерапия, рехабилитация и морелечение“, ФОЗ, МУ-Варна

Морелечение при пациенти с диабетна полиневропатия

4

 • Велина Пенчева

Спец. ,,Медицина“, 4-ти курс, МУ-Варна

Научен ръководителд-р Детелина Недялкова-Петкова

Да хванеш вълната – морската среда при хора със специални нужди

5

 • Йоанна Илиева

Спец. ,,Медицина“, 4-ти курс, МУ-Варна

Научен ръководител: д-р Лилия Панайотова-Овчарова, д.м.

Катедра „Физиотерапия, рехабилитация и морелечение“, ФОЗ, МУ-Варна

Пептиди от морски произход и техните ефекти при овариален карцином

6

 • Ива-Мария Стефанова

Спец. ,,Медицина“, 4-ти курс, МУ-Варна

Научен ръководител: д-р Лилия Панайотова-Овчарова, д.м.

Ефектите на таласотерапията върху пациенти, прекарали инсулт

 

 

7

 • Илияна Преславова Пеева

Спец. ,,Медицина“, 4-ти курс, МУ-Варна

Научен ръководител: д-р Лилия Панайотова-Овчарова, д.м.

Място на балнeотерапията в лечението на гастроинтестинални заболявания

 

 

 

Сесия 2, 19.05.2023 г. (петък)

13:00-14:30

8

 • Димана Димитрова
 • Николай Игнатов
 • Бранимир Владимиров

Спец. ,,Медицина“, 4-ти курс, МУ-Варна

Научен ръководител: д-р Ясен Петров

Катедра „Физиотерапия, рехабилитация и морелечение“, ФОЗ, МУ-Варна

Лугата – компоненти и комплексно действие.

9

 • Алеф Алиев
 • Павел Ников

Спец. ,,Медицина“, 4-ти курс, МУ-Варна

Научен ръководител: д-р Лили Йосифова, д.м.

Катедра „Физиотерапия, рехабилитация и морелечение“, ФОЗ, МУ-Варна

Терапевтична ефективност на псамотерапията

10

 • Лукас Маврудис

Спец. ,,Медицина“, 4-ти курс, МУ-Варна

Научен ръководител: д-р Детелина Недялкова-Петкова

Катедра „Физиотерапия, рехабилитация и морелечение“, ФОЗ, МУ-Варна

Лечение чрез физикални фактори при често срещани плувни травми

11

 • Катерина Кирова

Спец. „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, магистър, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: доц. д-р Евгения Владева, д.м.

Катедра „Физиотерапия, рехабилитация и морелечение“, ФОЗ, МУ-Варна

Лиманната кал – естествен хондропротектор на ставния хрущял

12

 • Ивета Бинева

Спец. „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, магистър, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: доц. д-р Евгения Владева, д.м.

Лечебната сила на водораслите

13

 • Сирма Дичева

Магистър по специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“

 • Весела Налбанчева

Спец. „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, магистър, 1-ви курс, МУ-Варна

Научен ръководител: доц. д-р Марияна Михайлова, д.м.

Катедра „Физиотерапия, рехабилитация и морелечение“, ФОЗ, МУ-Варна

Здраве от морето при псориазис

14

 • Венеция Павлова

Спец. „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, магистър, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: доц. д-р Марияна Михайлова, д.м.

Море и медицина – един успешен съюз в полза на здравето

15

 • Ваня Тонкова

Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Музей по история на медицината

Морелечението – една от предпоставките за развитие на успешен туризъм във Варна

 

 

 

 

СЕКЦИЯ „МЕДИЦИНА“, РАБОТЕН ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ

 

ЗАЛА 816

ФАКУЛТЕТ ФАРМАЦИЯ

АВТОРИ / ПРЕЗЕНТИРАЩИ

ТЕМА

 

Сесия 1, 19.05.2023 г. (петък)

10:15-11:15

1

 • Росица Недева

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

 • Димитър Ставрев

Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“, ФОЗ, МУ-Варна

Ролята на биологичната обратна връзка за установяване на връзката между субективната оценка на актуалното психично състояние и уменията за контрол на стреса.

2

 • Мила Игнатова
 • Елмира Сборчикова
 • Росица Христова

Спец. „Медицинска сестра“, 3-ти курс, филиал В. Търново към МУ-Варна

Научен ръководител: проф. д-р Димитър Ставрев, д.м.н.

Медицинска подготовка на обучаващите се водни спасители в БЧК

3

 • Евелина Нецова
 • Диана Даскалова
 • Михаела Стоянова

Спец. „Медицинска сестра“, 3-ти курс, филиал В. Търново към МУ-Варна

Научен ръководител: проф. д-р Димитър Ставрев, д.м.н.

Кораби болници при епидемията от едра шарка през 1881 г.

4

 • Нелина Костадинова
 • Ива Йовчева

Спец. „Медицинска сестра“, 3-ти курс, Филиал В. Търново към МУ-Варна

Научен ръководител: проф. д-р Димитър Ставрев, д.м.н.

Кораби болници при земетресението в Турция

5

 • Мартин Тарашанов 

Спец. „Медицина“, направление „Военен лекар“ 1-ви курс, МУ-Варна

Научен ръководител: проф. д-р Димитър Ставрев, д.м.н.

Изработване на комплекс от изследвания за оценка на състоянието на морски професионалисти

6

 • Ема Добрева
 • Георги Костадинов

Спец. „Медицина“, направление „Военен лекар“, 1-ви курс, МУ-Варна

Научен ръководител: ас. Росица Недева, доктор

Катедра „Национална сигурност и отбрана“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Стресът като водещ фактор в ежедневието на курсантите от I курс във ВВМУ. Причини, последици, лично изследване

Сесия 2, 19.05.2023 г. (петък)

11:30-12:30

7

 • Катерина Кирова 
 • Ралица Йорданова

Спец. „Медицина“, направление „Военен лекар“, 4-ти курс, МУ-Варна

 • Мартина Москова 

Спец. „Медицина“ направление „Военен лекар“, 5-ти курс, МУ-Варна

Научен ръководител: проф. д-р Димитър Ставрев, д.м.н.

ЕКГ на плавателен състав преди презокеанско и презекваториално плаване

8

 • Мария Негозова

Спец. „Медицина“, направление „Военен лекар“, 1-ви курс, МУ-Варна

Научен ръководител: проф. д-р Димитър Ставрев, д.м.н.

Изследване на сърдечната честота при внезапно навлизане в студени води

9

 • Венцислав Стефанов

Спец. „Медицина“, 4-ти курс, МУ-Варна

 • Мария Негозова

Спец. „Медицина“, направление „Военен лекар“ 1-ви курс, МУ-Варна

Научен ръководител: проф. д-р Димитър Ставрев, д.м.н.

Медицински предизвикателства на пребиваване в студени води

10

 • Ивайло Янков

Спец. „Медицина“, 4-ти курс, МУ-Варна

Научен ръководител: ас. д-р Ясен Георгиев

Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“, ФОЗ, МУ-Варна

Декомпресионна болест – рискове при водолази

11

 • Селин Реджеб

Спец. „Медицинска сестра“, 3-ти курс, МУ-Варна

Научен ръководител: проф. д-р Димитър Ставрев, д.м.н.

Кръш синдром, компартмънт синдром и други травматични и исхемични увреди в морската практика

12

 • Ахмед Мустафа

Спец. „Медицина“, 3-ти курс, МУ-Варна

Научен ръководител:  ас. д-р Димчо Томов

Катедра „Хигиена и епидемиология“, ФОЗ, МУ-Варна

Как средиземноморската диета влияе на съня

Сесия 3, 19.05.2023 г. (петък)

12:45-13:45

13

 • Полина Димитрова
 • Симона Узунова

Спец. „Медицинска сестра“, 3-ти курс, МУ-Варна

Научен ръководител: проф. д-р Димитър Ставрев, д.м.н.

Медицинска помощ във Водноспасителната служба – организация. Нормативна уредба. Подготовка на медицинските и немедицинските кадри

14

 • Стефани Георгиева

Спец. „Медицинска сестра“, 3-ти курс, МУ-Варна

Научен ръководител: проф. д-р Димитър Ставрев, д.м.н.

Медицински аспекти на водната безопасност по крайбрежието на община Шабла

15

 • Йоанна Кръстева
 • Христо Кьосев

Спец. „Медицина“, 4-ти курс, МУ-Варна

Научен ръководител: проф. д-р Димитър Ставрев, д.м.н.

Изследване значението на морските храни за добрите физиологични показатели на варненци

16

 • Ясен Корабов

Спец. „Медицина“, 4-ти курс, МУ-Варна

Научен ръководител: проф. д-р Димитър Ставрев, д.м.н.

Организация на медицинските дейности на офшорно съоръжение

17

 • Тодор Тачев

Спец. „Медицина“, направление „Военен лекар“, 1-ви курс, МУ-Варна

 • Йордан Колев

Спец. „Медицина“, направление „Военен лекар“, 5-и курс, МУ-Варна

Научен ръководител: проф. д-р Димитър Ставрев, д.м.н.

Сравнителен анализ на данни от изследване на липиди в телесен състав на курсанти от ВВМУ

18

 • Ели Мичева

Спец. „Медицина“, 4-ти курс, МУ-Варна

Научен ръководител: ас. д-р Ясен Георгиев

Отравяния при докосване и ухапване от морски обитатели

Сесия 4, 19.05.2023 г. (петък)

14:00-15:45

19

 • Патрисия Кърнева
 • Тони Станчев

Спец. „Дентална медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: ас. д-р Иглика Маринова

Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“, ФОЗ, МУ-Варна

Източници на рибеното масло и ползите от него

20

 • Мелике  Исмаилова

Спец. „Медицинска сестра“, 3-ти курс, МУ-Варна

Научен ръководител: проф. д-р Димитър Ставрев, д.м.н.

Хипербарна оксигенация-Техническо обезпечение

21

 • Мартина Москова

Спец. „Медицина“, направление „Военен лекар“, 5-и курс, МУ-Варна

 • Благовест Лигов

Спец. „Медицина“, направление „Военен лекар“, 3-ти курс, МУ-Варна

Научен ръководител: проф. д-р Димитър Ставрев, д.м.н.

Ползите на „fish skin“ терапията при лечение на изгаряния

22

 • Траяна Транакиева

Спец. „Медицина“, 1-ви курс, МУ-Варна

Научен ръководител: доц. Катя Пейчева Иванова , д.х.

Факултет „Фармация“, МУ-Варна

Хранителни фосфолипиди от морето – източник на дълговерижни полиненаситени киселини

23

 • Далия Стефанова,

Спец. „Оптометрист“, 2-ри курс, МУ-Варна

 • Дарина Косева

СБОБАЛ – Варна

 • Елица Христова

СБОБАЛ – Варна

 • Лидия Задурян

СБОБАЛ – Варна

 • Габриела Василева

СБОБАЛ – Варна
Научен ръководител: проф. д-р Зорница Златарова, д.м.н.

Катедра „Оптометрия и професионални болести“, ФОЗ, МУ-Варна

Проучване на информираността на пациентите относно рисковете от поява и прогресия на диабетна ретинопатия в град Варна

 

24

 • Анастасия Бекярова
 • Аделина Великова

Спец. „Медицина“, 3-ти курс, МУ-Варна

Научен ръководител: ас. д-р Розалина Брайкова

Катедра „Хигиена и епидемиология“, ФОЗ, МУ-Варна

Флуктуации в нивата на полови хормони у жени и ролята им в затлъстяването

25

 • Явор Ченков

Катедра „Хигиена и епидемиология“, ФОЗ, МУ-Варна

Екологичен мониторинг на пластмасовото замърсяване във Варненски регион и потенциални рискове за морските екосистеми и човешкото здраве

26

 • Доротея Железова

Спец. „Медицина“, 2-ри курс, МУ-Варна

Научен ръководител: ас. Петя Бончева, д.оз

Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“, ФОЗ, МУ-Варна

Делфинотерапия – същност и приложения

 

 

 

СЕКЦИЯ „МЕДИЦИНА“, РАБОТЕН ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ

“MEDICINE” SECTION, WORKING LANGUAGE: ENGLISH

 

 

HALL PANORAMA I

RZI building, 11TH floor

AUTHORS / PRESENTERS

TOPIC

 

Session 1 19.05.2023 (Friday)

10:15-11:45

1

 • Liam Segura Barrera,

Spec. “Medicine”, 1st year, MU-Varna

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

Disaster medicine and maritime medicine department, Faculty of Public Health, Medical University-Varna

Effects of Submersion in Cold Water on the Human Body

2

 • Niklas Kuehnel

Spec. “Medicine”, 1st year, MU-Varna

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

Saving Lives: A Guide for Preventing and Responding to Drowning Incidents

3

 • Keerthana Theresa Kuttikkat

Spec. “Medicine”, 1st year, MU-Varna

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

First Aid for Drowning

4

 • Vincent Leopold Steinberg
 • Janina Renner

Spec. “Medicine”, 1st year, MU-Varna

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

 

Preclinical Ventilation after Drowning

5

 • Rinnu Skariah

Spec. “Medicine”, 1st year, MU-Varna

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

First Aid in Competitive and Recreational Diving

6

 • Konstantin Brauner

Spec. “Medicine”, 1st year, MU-Varna

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

Surfing Accidents and the Importance of First Aid

 

Session 2 19.05.2023 (Friday)

11:45-13:15

7

 • Jiss Maria Gibu

Spec. “Medicine”, 1st year, MU-Varna

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

The Importance of First Aid in Coastal Communities

8

 • Aastha Seth

Spec. “Medicine”, 4th year, MU-Varna

Scientific supervisor:

Assist. prof. Yasen Georgiev, MD

Disaster medicine and maritime medicine department, Faculty of Public Health, Medical University-Varna

Psychological and Physical Health Challenges Faced by People Working in the Merchant Navy

9

 • Lukas Alberter

Spec. “Medicine”, 1st year, MU-Varna

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

First Aid for Sailors

10

 • Elveyna Augustine

Spec. “Medicine”, 1st year, MU-Varna

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

Hypothermia at Sea

11

 • Nora Beckers

Spec. “Dental Medicine”, 2nd year, MU-Varna  

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

First Aid for Tsunami Casualties

12

 • Amelia Kurian

Spec. “Medicine”, 1st year, MU-Varna

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

Transportation and Evacuation of the Sick and Injured on Board

 

Session 3 19.05.2023 (Friday)

13:15-14:45

13

 • Koray Mustafov,

Spec. “Medicine”, 4th year, MU-Varna

Scientific supervisor: Assistant professor Rumen Sivkov

Department of Physiotherapy, Rehabilitation and Thalassotherapy, Faculty of Public Health, Medical university -Varna

The role of Thalassotherapy in Treatment and Prevention of Obesity and its Complications

14

 • Meryem Sema Özdemir

Spec. “Dental Medicine”, 2nd year, MU-Varna  

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

Thalassophobia: Treatment

15

 • Katherine Karumathy
 • Helen Elma Sunny

Spec. “Medicine”, 1st year, MU-Varna

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

Motion Sickness on Board

16

 • Acsah Susan George

Spec. “Medicine”, 1st year, MU-Varna

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

Heat Exhaustion and Heat Stroke while at Sea

17

 • Medha Prasanth

Spec. “Medicine”, 1st year, MU-Varna

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

Seizures on Board

18

 • Linet Varghese

Spec. “Medicine”, 1st year, MU-Varna

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

Burns on Board: First Aid

 

Session 4 19.05.2023 (Friday)

15:15-16:45

19

 • Devika Anil

Spec. “Medicine”, 1st year, MU-Varna

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

First Aid for Marine Animal Bites

20

 • Abel Sini

Spec. “Medicine”, 1st year, MU-Varna

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

Poisonous Marine Animals

21

 • Persis Joy

Spec. “Medicine”, 1st year, MU-Varna

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

First Aid in Sea Animal Attacks

22

 • Rihal Ahammed Rhiyas

Spec. “Medicine”, 1st year, MU-Varna

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

Food Allergies and Food Poisoning on Board of Ship

23

 • Ravishtaashini Vanitha
 • Marc R. Schneider
 • Marina Gonzalez Subira
 • Benita R. Rajendran

Spec. “Medicine”, 4th year, MU-Varna

Scientific supervisor: Liliya Peycheva Panayotova-Ovcharova, MD, PhD

Department of Physiotherapy, Rehabilitation and Thalassotherapy, Faculty of Public Health, Medical university –Varna

Exploration of Maritime Therapeutics in Asthma

24

 • Sneha Siny Manoj

Spec. “Medicine”, 1st year, MU-Varna

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

Bone and Joint Injuries at Sea: First Aid

 

Session 5 19.05.2023 (Session)

16:45-18:30

25

 • Maria Jobi

Spec. “Medicine”, 1st year, MU-Varna

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

Heart Attack: First Aid on Ships

26

 • Teffy Merin Titus

Spec. “Medicine”, 1st year, MU-Varna

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

First Aid for Stroke on Ships

27

 • Mina Ivelinova,

Spec. “Medicine”, 3rd year, MU-Varna

Scientific supervisor: Prof. Teodora Dimitrova, MD, PhD

Department of Hygiene and epidemiology, Faculty of Public Health, Medical University-Varna

Causes of Disability among Seafarers

28

 • Nelia Miteva

Spec. “Medicine”, 3rd year, MU-Varna

Scientific supervisor: Prof. Teodora Dimitrova, MD, PhD

The Elevated Risk of Obesity and the Development of Chronic Non-Communicable Diseases among Seafarers

29

 • Atanas Dimitrov

Spec. “Medicine”, 3rd year, MU-Varna

Scientific supervisor: Prof. Teodora Dimitrova, MD, PhD

Cardiovascular Risk Factors among Seafarers

30

 • Hikaru Iwata
 • Miglena Kolarova
 • Tsonko Paunov

Hygiene and epidemiology department, Faculty of Public Health, Medical University-Varna

Contribution of Epidemiological Study of The Diamond Princess Cruise Ship Case in Understanding the Transmission of SARS-CoV-2

31

 • Stervenson Jean Pierre Licht

Spec. “Medicine”, 3rd year, MU-Varna

Scientific supervisor: Assistant professor Yasen Georgiev, MD

Modern First Responder Methods for a More Efficient Rescue

32

 • Ivelina Gerova, MD

G-Health Center

Non-Hormonal Approach to Symptoms of Perimenopause and Menopause

33

 • Charlotte Marie Montag

Spec. “Medicine”, 2nd year, MU-Varna

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

High Mortality Rates of the Elderly During Water

Related Disasters: Hazard and Mitigation Assessment

 

 

СЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“, РАБОТЕН ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ

PUBLIC HEALTH SECTION, WORKING LANGUAGE: ENGLISH

HALL 103

FACULTY DENTAL MEDICINE

AUTHORS / PRESENTERS

TOPIC

Session 1 19.05.2023 (Friday)

10:15-11:45

1

 • Theodora Mitsinga

Spec. “Medicine”, 1-st year, MU-Varna

Scientific supervisor: Chief assistant professor Maria Panteleeva, MD, PhD

Disaster medicine and maritime medicine department, Faculty of Public Health, MU-Varna

Maritime Safety and Human Errors

2

 • Ann Maria Shiju
 • Joel George

Spec. “Medicine”, 2-nd year, MU-Varna

Scientific supervisor: Capt. Todor Yotov

Disaster medicine and maritime medicine department, Faculty of Public Health, MU-Varna

Specific Types of Maritime Incidents. Causes of Major Maritime Incidents: Medical Aspects.

3

 • Aline Hofmann 
 • Ammanuel Alias

Spec. “Medicine”, 2-nd year, MU-Varna

Scientific supervisor: Capt. Todor Yotov

MS Herald of Free Enterprise”: Reasons and Consequences of the Incident

4

 • Alwin Rajan
 • Sandra Maria Sabu

Spec. “Medicine”, 2-nd year, MU-Varna

Scientific supervisor: Capt. Todor Yotov

Maritime Casualties Investigation: Medical Aspects

5

 • Rahul Castelino
 • Christina Binu

Spec. “Medicine”, 2-nd year, MU-Varna

Scientific supervisor: Capt. Todor Yotov

MS Estonia: Reasons and Consequences of the Incident

6

 • Sina Materne
 • Josephine Omotoye

Spec. “Medicine”, 2-nd year, MU-Varna

Scientific supervisor: Capt. Todor Yotov

Medical Problems in Case of Loss of Ships

7

 • Annabelle Martens
 • Luca Nanni Schöttler

Spec. “Medicine”, 2-nd year, MU-Varna

Scientific supervisor: Capt. Todor Yotov

PS Costa Concordia: Reasons and Consequences of the Incident

8

 • Christian Seligmann
 • Matthis Roehner

Spec. “Medicine”, 2-nd year, MU-Varna

Scientific supervisor: Capt. Todor Yotov

Maritime Environmental Pollution: Consequences and Solutions

Session 2 19.05.2023 (Friday)

12:00-13:30

9

 • Annabelle Anzuch

Spec. “Medicine”, 6-th year, MU-Varna

Scientific supervisor: Capt. Todor Yotov

Deepwater Horizon Oil Spill: Reasons and Consequences

10

 • Annouk Huber
 • Anouk Marysol Telsemeyer

Spec. “Medicine”, 2-nd year, MU-Varna

Scientific supervisor: Capt. Todor Yotov

MV Erika Sinking: Reasons and Consequences of the Incident

11

 • Noah Shadbash

Spec. “Medicine”, 2-nd year, MU-Varna

Scientific supervisor: Capt. Todor Yotov

MS Prestige Sinking: R